|
2 سال پیش
?دُچار یعنی ...?

میشید? ، از من به شما نصیحت قلبِ عزیزم...تا نباشد اثر از صاحبِ این خانه تپیدن غلط است...زهرا کوهستان

میشید? ، از من به شما نصیحت قلبِ عزیزم...تا نباشد اثر از صاحبِ این خانه تپیدن غلط است...زهرا کوهستان
فالو کنید فالو میشید?♥️

،h⃠i⃠'از من به شما نصیحت قلبِ عزیزم...

تا نباشد اثر از صاحبِ این خانه

تپیدن غلط است....

#‌زهرا_کوهستانی

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط