دردودل محمد حسن قهاری مدیرعامل گروه کارخانجات مولد صنعت بهاران از دزدی کارخانه‌اش! دزدهایی که کارخان
3 روز پیش
7 بازدید

دردودل محمد حسن قهاری مدیرعامل گروه کارخانجات مولد صنعت بهاران از دزدی کارخانه‌اش! دزدهایی که کارخان

🔺دردودل محمد حسن قهاری مدیرعامل گروه کارخانجات مولد صنعت بهاران از دزدی کارخانه‌اش!

🔹دزدهایی که کارخانه را تخلیه کردند و مجموعه به خرابه تبدیل شده است


مطالب مرتبط