ترکیبات مقوی با شکلات (شکلات آجیلی) + با توجه به خواص آجیل و خشکبار از ترکیب شدن مغزهای اجیل با شکلا
۱ هفته پیش
7 بازدید

ترکیبات مقوی با شکلات (شکلات آجیلی) + با توجه به خواص آجیل و خشکبار از ترکیب شدن مغزهای اجیل با شکلا

ترکیبات مقوی با شکلات
(شکلات آجیلی)
🍫+🌰🥜
با توجه به خواص آجیل و خشکبار از ترکیب شدن مغزهای اجیل با شکلات می‌توان میان وعده های مقوی به دست آورد
که از این مغز ها به شکل خورد شده در ترکیب داخلی شکلات و یا به شکل درسته روی شکلات های تخته ای استفاده می کنند
ترکیب شکلات🍫 با فندق🌰 از رایج و لذیذترین نوع شکلات های آجیلی است❤😋


#‌شکلات#عاشقان_شکلات #‌ولنتاین🍫🍫🍫 #‌ولنتاین #‌chocolate #‌valentine


مطالب مرتبط