|
1 سال پیش
?جهان وحش

.?رودیارد کیپلینگ، خرس های سیاه آسیایی را به عنوان عجیب غریب ترین گونه های خرس توصیف می کرد.?در پاکس

.?رودیارد کیپلینگ، خرس های سیاه آسیایی را به عنوان عجیب غریب ترین گونه های خرس توصیف می کرد.?در پاکس
.
?رودیارد کیپلینگ، خرس‌های سیاه آسیایی را به عنوان عجیب و غریب‌ترین گونه‌های #‌خرس توصیف می‌کرد
.
?در پاکستان، در یک ورزش محبوب به نام طعمه دادن خرس، خرس‌های سیاه آسیایی با پنجه‌ها و دندان‌های کشیده شده وادار می‌شوند که با #‌سگ‌ های نر تریر مبارزه کنند تا این که خرس‌ها نتوانند از خودشان در برابر حمله‌ی سگ‌ها دفاع بکنند
.
?خرس سیاه آسیایی که به خرس ماه و خرس سینه سفیدنیز مشهور است گونه‌ای از خرس‌های با اندازه‌ی متوسط و بومی آسیا مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی است
.
?این خرس به خانواده‌ی اورسیدای تعلق دارد و از نظر اندازه، ظاهر و ویژگی‌های رفتاری‌اش بسیار شبیه به خرس سیاه آمریکایی است
.
?خرس سیاه آسیایی، هفت زیر گونه‌ دارد که عبارتند از :
• خرس سیاه فورموسان بومی تایوان
• خرس بلوچستان بومی جنوب بلوچستان
• خرس سیاه ژاپنی بومی هونشو و شیکوکو
• خرس سیاه هیمالیایی بومی کشمیر، هیمالیا و سکیم
• خرس سیاه هندوچین بومی هیمالیا و هندوچین
• خرس سیاه تبتی بومی تایلند، برمه، نپال و آنام (تحت الحمایه فرانسه) و ایالت هندی آسام
• خرس سیاه اوسوری بومی شبه جزیره‌ی کره، جنوب سیبری و شمال شرق چین
.
?خرس سیاه آسیایی، خز سیاه ضخیمی با تکه‌ی وی شکل سفید رنگ مشخص روی سینه‌ی خود دارد. در واقع این یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌ها است.خزی که شانه‌ها و گلو را احاطه کرده است بلندتر از بقیه‌ی بدن است.این خرس، دارای سر بزرگ و گوش‌های زنگی شکل است که نسبتاً بلندتر از گونه‌های خرس‌های دیگر است
.
@‌jahane_vahsh
@‌jahane_vahsh
@‌jahane_vahsh
.
#‌جهان_وحش #‌حیات_وحش #‌رازبقا #‌محیط_زیست #‌حیوانات #‌جانواران #‌باغ_وحش #‌دوستداران_حیوانات #‌حیوانات_وحشی #‌نشنال_جئوگرافیک #‌طبیعت

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط