|
4 سال پیش
Sammy

.سرعت دویدن بوفالوی آمریکایی با وزن حدوداً ۹۰۰ کیلوگرم، به ۵۰ کیلومتر بر ساعت هم میرسه..حیوانات حیوا

.سرعت دویدن بوفالوی آمریکایی با وزن حدوداً ۹۰۰ کیلوگرم، به ۵۰ کیلومتر بر ساعت هم میرسه..حیوانات حیوا

تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط