|
3 سال پیش
شکار و شکارچی

اوریال ها از شمال شرقی ایران غرب قزاقستان تا بلوچستان در پاکستان مناطق لاداخ در شمال هند در غرب آسیا

اوریال ها از شمال شرقی ایران غرب قزاقستان تا بلوچستان در پاکستان مناطق لاداخ در شمال هند در غرب آسیا
اوریال ها از شمال شرقی ایران و غرب قزاقستان تا بلوچستان در پاکستان و مناطق لاداخ در شمال هند در غرب آسیای مرکزی ساکن است. این منطقه در زمین چمنزار شیب دار و زیر خط درخت زندگی می کند. همچنین ممکن است در مزارع کشاورزی و گهگاه در مناطق کوهستانی نیمه جنگلی رخ دهد

#‌ibex #‌spanish_ibex #‌hunter #‌hunt #‌urial
#‌اوریال
#‌کل_اسپانیایی #‌شاخ_بزرگ
#‌شکارچی #‌شکاروشکارچی #‌شکار #‌تیراندازی #‌حیوانات #‌حیوانات_وحشی #‌حیوان #‌کوه #‌کل #‌قوچ #‌شکاری #‌کل_مارخور #‌پازن #‌بزکوهی #‌حیوان #‌پازن_کوهی #‌بز_کوهی #‌کوهستان #‌تفنگ #‌اسلحه #‌شکارچیان

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط