|
3 سال پیش
?دُچار یعنی ...?

جوری عاشقتم که انگار، توی بازی جرات حقیقت حقیقت اومده واسم گفتی بهم اگر راست میگی عاشقم شو..

جوری عاشقتم که انگار، توی بازی جرات حقیقت حقیقت اومده واسم گفتی بهم اگر راست میگی عاشقم شو..
جوری عاشقتم که انگار،

توی بازی جرات حقیقت

حقیقت اومده واسم و گفتی بهم

اگه راست میگی عاشقم شو..

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط