یادش بخیر قدیما زمستون با چراغ نفتی خونه ها گرم میشد شاید زیاد گرما نداشت ولی همه خانواده دورش جمع م

یادش بخیر قدیما زمستون با چراغ نفتی خونه ها گرم میشد شاید زیاد گرما نداشت ولی همه خانواده دورش جمع م
🇮🇷🇮🇷🇮🇷
یادش بخیر قدیما زمستون با چراغ نفتی خونه ها گرم میشد شاید زیاد گرما نداشت ولی همه خانواده دورش جمع میشدن سرما رو زیاد احساس نمی‌کردیم ..فیتیله ش که تموم میشد یا میسوخت با قیچی تمیزش میکردیم یا موقعی که نفتش تموم میشد نفت که میریختیم داخلش بوی نفت و اتیش باهم بوی دلچسبی داشت.

شب بخیر🌃
.
.
Photo by @‌armin.gilan
#‌گیلان#‌خاطرات_خوش #‌خاطرات_دیروز #‌خاطرات_خوب #‌قدیمی#‌خاطره_ها #‌خاطره_انگیز #‌خاطره_سازی#‌دهه_شصت #‌دهه_شصتی #‌نوستالژی_دهه60

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط