|
1 سال پیش
tahere mohseni

گر نگهدار من آنست که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد در خانه بمانیم در خانه میمانیم خداشناسی

گر نگهدار من آنست که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد در خانه بمانیم در خانه میمانیم خداشناسی

تبلیغات


مطالب مرتبط