اگر بپذیریم در خارج از ایران به دیدار تیمها برویم یعنی پذیرفته ایم که در کشور امنیت نداریم

اگر بپذیریم در خارج از ایران به دیدار تیمها برویم یعنی پذیرفته ایم که در کشور امنیت نداریم
اگر بپذیریم در خارج از ایران به دیدار تیمها برویم یعنی پذیرفته ایم که در کشور امنیت نداریم
#‌انصاری_فرد #‌خلیل_زاده #‌پرسپولیس #‌استقلال

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط