مسعود ده نمکی ظاهرا برای برخی ابعاد دیگر قضیه مهم است تا عزاداری برای جان باختگان این همه آدم که در

مسعود ده نمکی ظاهرا برای برخی ابعاد دیگر قضیه مهم است تا عزاداری برای جان باختگان این همه آدم که در
مسعود ده نمکی:ظاهرا برای برخی ابعاد دیگر قضیه مهم است تا عزاداری برای جان باختگان این همه آدم که در فرانسه دستگیر و زخمی شدند اماجشنواره کن سر جایش بود!
نظر شما در این مورد چیست؟

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط