تند ویژه این قسمت: ننماینده مایندگان مجلس نه چندان گرامی اقلا حرف نزنید، برید از خجالت آب شید :

تند ویژه این قسمت: ننماینده مایندگان مجلس نه چندان گرامی اقلا حرف نزنید، برید از خجالت آب شید :
? #‌تند #‌ویژه
?این قسمت: #‌ننماینده
?"نَنَمایندگان" مجلس نه چندان گرامی!
اقلا حرف نزنید، برید از خجالت آب شید!
? @dirindirincartoon :عضویت #‌مجلس #‌تقی_کبیری #‌نماینده_مجلس #‌دیرین_دیرین #‌طنز #‌انیمیشن #‌کارتون #‌علی_درخشی #‌محمدرضا_علیمردانی #‌محمد_ابوالحسنی #‌طنز_انتقادی
@mohammadabolhassani

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط