این قسمت: وی بی اعصاب این قسمت خشونتش خیلی زیاد است برای هیچکس مناسب نیست ولی ببینید دیگه چاره چیه

این قسمت: وی بی اعصاب این قسمت خشونتش خیلی زیاد است برای هیچکس مناسب نیست ولی ببینید دیگه چاره چیه
?این قسمت: #‌وی_بی_اعصاب
?این قسمت خشونتش خیلی زیاد است و برای هیچکس مناسب نیست. ولی ببینید دیگه؛ چاره چیه؟
? @dirindirincartoon :عضویت #‌سلامت #‌روماتیسم_قلبی #‌گلودرد #‌دیرین_دیرین #‌طنز #‌انیمیشن #‌کارتون #‌علی_درخشی #‌محمدرضا_علیمردانی #‌محمد_ابوالحسنی #‌طنز_انتقادی
@mohammadabolhassani

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط