قدیمی بازپخش این قسمت: کی بود کی بود شفافیت آراء نمایندگان را پارسال بر اساس باورهای خودمان ساختیم

قدیمی بازپخش این قسمت: کی بود کی بود شفافیت آراء نمایندگان را پارسال بر اساس باورهای خودمان ساختیم
#‌قدیمی #‌بازپخش
?این قسمت: #‌کی_بود_کی_بود
?#‌شفافیت آراء نمایندگان را پارسال بر اساس باورهای خودمان ساختیم. هیچ ربطی هم به اصلاح طلب و اصول‌گرا ندارد.‌ برای حفظ حقوق مردم، رای همه نمایندگان باید شفاف و روشن باشد.
?لطفا از این ایتم استفاده جناحی نفرمایید!
? @dirindirincartoon :عضویت
#‌نمایندگان_مجلس #‌مردم #‌دیرین_دیرین #‌طنز #‌انیمیشن #‌کارتون #‌علی_درخشی #‌محمدرضا_علیمردانی #‌محمد_ابوالحسنی #‌طنز_انتقادی
@mohammadabolhassani

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط