قاطعانه ترین پاسخ در سال گذشته خیر در مقابل خیر خبرنامه دانشجویان ایران

این خبرنگار از آیت‌الله رئیسی پرسید در صورت لغو و برداشته شدن تحریم‌ها شما حاضر به ملاقات دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید؟ پاسخ آیت‌الله رئیسی به این سوال تنها یک کلمه بدون هرگونه توضیح اضافه‌ای بود؛ خیر!
برخی از تحلیلگران و فعالین رسانه ای این پاسخ آیت الله رئیسی را در 8 سال گذشته یکی از قاطعانه ترین پاسخ ها در سطح بین المللی می دانند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» نشست خبری آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی  با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد.که  یکی از نکات جالب این نشست خبری سوال خبرنگار شبکه «راپلی» روسیه از رئیس جمهور منتخب بود.

این خبرنگار از آیت‌الله رئیسی پرسید در صورت لغو و برداشته شدن تحریم‌ها شما حاضر به ملاقات دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید؟ پاسخ آیت‌الله رئیسی به این سوال تنها یک کلمه بدون هرگونه توضیح اضافه‌ای بود؛ خیر!

در حالی که رئیسی تلاش داشت در این نشست سوالات را به تفصیل پاسخ دهد، کوتاه‌ترین پاسخش مربوط به مذاکره مستقیم با آمریکا است که می‌توان آن را  در چارچوب سیاست خارجی دولت سیزدهم در چهار سال آینده و بر مبنای سه اصل اساسی سیاست خارجی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت تفسیر کرد.

در این بین میتوان این پاسخ را به نحوی پاسخ به رئیس جمهور جدید آمریکا دانست که در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره ابتدا آمریکا تحریم ها را برخواهید داشت؟ جواب جو بایدن فقط خیر بود!

برخی از تحلیلگران و فعالین رسانه ای این پاسخ آیت الله رئیسی را در 8 سال گذشته یکی از قاطعانه ترین پاسخ ها در سطح بین المللی می دانند.

در ادامه واکنش برخی کاربران توئیتر را به این پاسخ می بینید:

نشست خبری آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. که یکی از نکات جالب این نشست خبری سوال خبرنگار شبکه «راپلی» روسیه از رئیس جمهور منتخب بود. این خبرنگار از آیت‌الله رئیسی پرسید در صورت لغو و برداشته شدن تحریم‌ها شما حاضر به ملاقات دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید؟ پاسخ آیت‌الله رئیسی به این سوال تنها یک کلمه بدون هرگونه توضیح اضافه‌ای بود؛ خیر! در حالی که رئیسی تلاش داشت در این نشست سوالات را به تفصیل پاسخ دهد، کوتاه‌ترین پاسخش مربوط به مذاکره مستقیم با آمریکا است که می‌توان آن را در چارچوب سیاست خارجی دولت سیزدهم در چهار سال آینده و بر مبنای سه اصل اساسی سیاست خارجی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت تفسیر کرد. در این بین میتوان این پاسخ را به نحوی پاسخ به رئیس جمهور جدید آمریکا دانست که در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره ابتدا آمریکا تحریم ها را برخواهید داشت؟ جواب جو بایدن فقط خیر بود! برخی از تحلیلگران و فعالین رسانه ای این پاسخ آیت الله رئیسی را در 8 سال گذشته یکی از قاطع ترین پاسخ ها در سطح بین المللی می دانند. در ادامه واکنش برخی فعالین مجازی را در توئیتر را به این پاسخ می بینید.  علی اکبر کریمی در صفحه توئیتر خود نوشت: گویاترین پاسخ رئیس‌جمهور منتخب جناب آقای رئیسی در نشست خبری دیروز، پاسخ خیر به سوال خبرنگار روسیه پیرامون دیدار با رییس جمهور آمریکا بود.  مسلم خلخال از فعالین دانشجویی نوشت: حرف‌های دیروز رئیسی در جمع خبرنگاران نشان داد که برای اجرای دیپلماسی در دنیا نیاز نیست حتما لبخند یا قدم بزنی، توییت یا تلفن بزنی گاهی تنها با گفتن یک خیرتمام معادلات را به نفع کشور تغییر خواهی داد.  علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز نوشت: پاسخ خیر آیت الله رییسی به سوال خبرنگار راپلی روسیه درباره تمایل به دیدار با رییس جمهور آمریکا نشان داد با آمدن دولت مردمی، نگاه از کدخدا به سمت خدا تغییر خواهد یافت.   مالک شریعتی نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «ملت از این انتخابات ان شاءالله خیر خواهد دید» خیر اول، در خیر گفتن به ملاقات با شیطان است همچون

علی اکبر کریمی در صفحه توئیتر خود نوشت: گویاترین پاسخ رئیس‌جمهور منتخب جناب آقای رئیسی در نشست خبری دیروز، پاسخ خیر به سوال خبرنگار روسیه پیرامون دیدار با رییس جمهور آمریکا بود.

نشست خبری آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. که یکی از نکات جالب این نشست خبری سوال خبرنگار شبکه «راپلی» روسیه از رئیس جمهور منتخب بود. این خبرنگار از آیت‌الله رئیسی پرسید در صورت لغو و برداشته شدن تحریم‌ها شما حاضر به ملاقات دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید؟ پاسخ آیت‌الله رئیسی به این سوال تنها یک کلمه بدون هرگونه توضیح اضافه‌ای بود؛ خیر! در حالی که رئیسی تلاش داشت در این نشست سوالات را به تفصیل پاسخ دهد، کوتاه‌ترین پاسخش مربوط به مذاکره مستقیم با آمریکا است که می‌توان آن را در چارچوب سیاست خارجی دولت سیزدهم در چهار سال آینده و بر مبنای سه اصل اساسی سیاست خارجی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت تفسیر کرد. در این بین میتوان این پاسخ را به نحوی پاسخ به رئیس جمهور جدید آمریکا دانست که در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره ابتدا آمریکا تحریم ها را برخواهید داشت؟ جواب جو بایدن فقط خیر بود! برخی از تحلیلگران و فعالین رسانه ای این پاسخ آیت الله رئیسی را در 8 سال گذشته یکی از قاطع ترین پاسخ ها در سطح بین المللی می دانند. در ادامه واکنش برخی فعالین مجازی را در توئیتر را به این پاسخ می بینید.  علی اکبر کریمی در صفحه توئیتر خود نوشت: گویاترین پاسخ رئیس‌جمهور منتخب جناب آقای رئیسی در نشست خبری دیروز، پاسخ خیر به سوال خبرنگار روسیه پیرامون دیدار با رییس جمهور آمریکا بود.  مسلم خلخال از فعالین دانشجویی نوشت: حرف‌های دیروز رئیسی در جمع خبرنگاران نشان داد که برای اجرای دیپلماسی در دنیا نیاز نیست حتما لبخند یا قدم بزنی، توییت یا تلفن بزنی گاهی تنها با گفتن یک خیرتمام معادلات را به نفع کشور تغییر خواهی داد.  علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز نوشت: پاسخ خیر آیت الله رییسی به سوال خبرنگار راپلی روسیه درباره تمایل به دیدار با رییس جمهور آمریکا نشان داد با آمدن دولت مردمی، نگاه از کدخدا به سمت خدا تغییر خواهد یافت.   مالک شریعتی نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «ملت از این انتخابات ان شاءالله خیر خواهد دید» خیر اول، در خیر گفتن به ملاقات با شیطان است همچون

مسلم خلخال از فعالین دانشجویی نوشت: حرف‌های دیروز رئیسی در جمع خبرنگاران نشان داد که برای اجرای دیپلماسی در دنیا نیاز نیست حتما لبخند یا قدم بزنی، توییت یا تلفن بزنی گاهی تنها با گفتن یک خیرتمام معادلات را به نفع کشور تغییر خواهی داد.

نشست خبری آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. که یکی از نکات جالب این نشست خبری سوال خبرنگار شبکه «راپلی» روسیه از رئیس جمهور منتخب بود. این خبرنگار از آیت‌الله رئیسی پرسید در صورت لغو و برداشته شدن تحریم‌ها شما حاضر به ملاقات دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید؟ پاسخ آیت‌الله رئیسی به این سوال تنها یک کلمه بدون هرگونه توضیح اضافه‌ای بود؛ خیر! در حالی که رئیسی تلاش داشت در این نشست سوالات را به تفصیل پاسخ دهد، کوتاه‌ترین پاسخش مربوط به مذاکره مستقیم با آمریکا است که می‌توان آن را در چارچوب سیاست خارجی دولت سیزدهم در چهار سال آینده و بر مبنای سه اصل اساسی سیاست خارجی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت تفسیر کرد. در این بین میتوان این پاسخ را به نحوی پاسخ به رئیس جمهور جدید آمریکا دانست که در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره ابتدا آمریکا تحریم ها را برخواهید داشت؟ جواب جو بایدن فقط خیر بود! برخی از تحلیلگران و فعالین رسانه ای این پاسخ آیت الله رئیسی را در 8 سال گذشته یکی از قاطع ترین پاسخ ها در سطح بین المللی می دانند. در ادامه واکنش برخی فعالین مجازی را در توئیتر را به این پاسخ می بینید.  علی اکبر کریمی در صفحه توئیتر خود نوشت: گویاترین پاسخ رئیس‌جمهور منتخب جناب آقای رئیسی در نشست خبری دیروز، پاسخ خیر به سوال خبرنگار روسیه پیرامون دیدار با رییس جمهور آمریکا بود.  مسلم خلخال از فعالین دانشجویی نوشت: حرف‌های دیروز رئیسی در جمع خبرنگاران نشان داد که برای اجرای دیپلماسی در دنیا نیاز نیست حتما لبخند یا قدم بزنی، توییت یا تلفن بزنی گاهی تنها با گفتن یک خیرتمام معادلات را به نفع کشور تغییر خواهی داد.  علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز نوشت: پاسخ خیر آیت الله رییسی به سوال خبرنگار راپلی روسیه درباره تمایل به دیدار با رییس جمهور آمریکا نشان داد با آمدن دولت مردمی، نگاه از کدخدا به سمت خدا تغییر خواهد یافت.   مالک شریعتی نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «ملت از این انتخابات ان شاءالله خیر خواهد دید» خیر اول، در خیر گفتن به ملاقات با شیطان است همچون

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز نوشت: پاسخ خیر آیت الله رییسی به سوال خبرنگار راپلی روسیه درباره تمایل به دیدار با رییس جمهور آمریکا نشان داد با آمدن دولت مردمی، نگاه از کدخدا به سمت خدا تغییر خواهد یافت.

نشست خبری آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. که یکی از نکات جالب این نشست خبری سوال خبرنگار شبکه «راپلی» روسیه از رئیس جمهور منتخب بود. این خبرنگار از آیت‌الله رئیسی پرسید در صورت لغو و برداشته شدن تحریم‌ها شما حاضر به ملاقات دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید؟ پاسخ آیت‌الله رئیسی به این سوال تنها یک کلمه بدون هرگونه توضیح اضافه‌ای بود؛ خیر! در حالی که رئیسی تلاش داشت در این نشست سوالات را به تفصیل پاسخ دهد، کوتاه‌ترین پاسخش مربوط به مذاکره مستقیم با آمریکا است که می‌توان آن را در چارچوب سیاست خارجی دولت سیزدهم در چهار سال آینده و بر مبنای سه اصل اساسی سیاست خارجی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت تفسیر کرد. در این بین میتوان این پاسخ را به نحوی پاسخ به رئیس جمهور جدید آمریکا دانست که در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره ابتدا آمریکا تحریم ها را برخواهید داشت؟ جواب جو بایدن فقط خیر بود! برخی از تحلیلگران و فعالین رسانه ای این پاسخ آیت الله رئیسی را در 8 سال گذشته یکی از قاطع ترین پاسخ ها در سطح بین المللی می دانند. در ادامه واکنش برخی فعالین مجازی را در توئیتر را به این پاسخ می بینید.  علی اکبر کریمی در صفحه توئیتر خود نوشت: گویاترین پاسخ رئیس‌جمهور منتخب جناب آقای رئیسی در نشست خبری دیروز، پاسخ خیر به سوال خبرنگار روسیه پیرامون دیدار با رییس جمهور آمریکا بود.  مسلم خلخال از فعالین دانشجویی نوشت: حرف‌های دیروز رئیسی در جمع خبرنگاران نشان داد که برای اجرای دیپلماسی در دنیا نیاز نیست حتما لبخند یا قدم بزنی، توییت یا تلفن بزنی گاهی تنها با گفتن یک خیرتمام معادلات را به نفع کشور تغییر خواهی داد.  علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز نوشت: پاسخ خیر آیت الله رییسی به سوال خبرنگار راپلی روسیه درباره تمایل به دیدار با رییس جمهور آمریکا نشان داد با آمدن دولت مردمی، نگاه از کدخدا به سمت خدا تغییر خواهد یافت.   مالک شریعتی نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «ملت از این انتخابات ان شاءالله خیر خواهد دید» خیر اول، در خیر گفتن به ملاقات با شیطان است همچون

 مالک شریعتی نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت:«ملت از این انتخابات ان شاءالله خیر خواهد دید»خیر اول، در خیر گفتن به ملاقات با شیطان است همچون "لا" در "لا اله الا الله"

 

نشست خبری آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. که یکی از نکات جالب این نشست خبری سوال خبرنگار شبکه «راپلی» روسیه از رئیس جمهور منتخب بود. این خبرنگار از آیت‌الله رئیسی پرسید در صورت لغو و برداشته شدن تحریم‌ها شما حاضر به ملاقات دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید؟ پاسخ آیت‌الله رئیسی به این سوال تنها یک کلمه بدون هرگونه توضیح اضافه‌ای بود؛ خیر! در حالی که رئیسی تلاش داشت در این نشست سوالات را به تفصیل پاسخ دهد، کوتاه‌ترین پاسخش مربوط به مذاکره مستقیم با آمریکا است که می‌توان آن را در چارچوب سیاست خارجی دولت سیزدهم در چهار سال آینده و بر مبنای سه اصل اساسی سیاست خارجی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت تفسیر کرد. در این بین میتوان این پاسخ را به نحوی پاسخ به رئیس جمهور جدید آمریکا دانست که در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره ابتدا آمریکا تحریم ها را برخواهید داشت؟ جواب جو بایدن فقط خیر بود! برخی از تحلیلگران و فعالین رسانه ای این پاسخ آیت الله رئیسی را در 8 سال گذشته یکی از قاطع ترین پاسخ ها در سطح بین المللی می دانند. در ادامه واکنش برخی فعالین مجازی را در توئیتر را به این پاسخ می بینید.  علی اکبر کریمی در صفحه توئیتر خود نوشت: گویاترین پاسخ رئیس‌جمهور منتخب جناب آقای رئیسی در نشست خبری دیروز، پاسخ خیر به سوال خبرنگار روسیه پیرامون دیدار با رییس جمهور آمریکا بود.  مسلم خلخال از فعالین دانشجویی نوشت: حرف‌های دیروز رئیسی در جمع خبرنگاران نشان داد که برای اجرای دیپلماسی در دنیا نیاز نیست حتما لبخند یا قدم بزنی، توییت یا تلفن بزنی گاهی تنها با گفتن یک خیرتمام معادلات را به نفع کشور تغییر خواهی داد.  علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز نوشت: پاسخ خیر آیت الله رییسی به سوال خبرنگار راپلی روسیه درباره تمایل به دیدار با رییس جمهور آمریکا نشان داد با آمدن دولت مردمی، نگاه از کدخدا به سمت خدا تغییر خواهد یافت.   مالک شریعتی نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «ملت از این انتخابات ان شاءالله خیر خواهد دید» خیر اول، در خیر گفتن به ملاقات با شیطان است همچون

یکی دیگر از کاربران توئیتر با اشاره به اینکه  رئیسی حتی چند ثانیه هم برای آمریکا وقت نذاشت، اما برای چین و روسیه و عربستان و تمام کشور های منطقه برنامه داش، نوشت:  این یعنی حاضر نیست معیشت مردم رو معطل کشوری کنه که میدونه آبی ازش گرم نمیشه!

نشست خبری آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. که یکی از نکات جالب این نشست خبری سوال خبرنگار شبکه «راپلی» روسیه از رئیس جمهور منتخب بود. این خبرنگار از آیت‌الله رئیسی پرسید در صورت لغو و برداشته شدن تحریم‌ها شما حاضر به ملاقات دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید؟ پاسخ آیت‌الله رئیسی به این سوال تنها یک کلمه بدون هرگونه توضیح اضافه‌ای بود؛ خیر! در حالی که رئیسی تلاش داشت در این نشست سوالات را به تفصیل پاسخ دهد، کوتاه‌ترین پاسخش مربوط به مذاکره مستقیم با آمریکا است که می‌توان آن را در چارچوب سیاست خارجی دولت سیزدهم در چهار سال آینده و بر مبنای سه اصل اساسی سیاست خارجی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت تفسیر کرد. در این بین میتوان این پاسخ را به نحوی پاسخ به رئیس جمهور جدید آمریکا دانست که در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره ابتدا آمریکا تحریم ها را برخواهید داشت؟ جواب جو بایدن فقط خیر بود! برخی از تحلیلگران و فعالین رسانه ای این پاسخ آیت الله رئیسی را در 8 سال گذشته یکی از قاطع ترین پاسخ ها در سطح بین المللی می دانند. در ادامه واکنش برخی فعالین مجازی را در توئیتر را به این پاسخ می بینید.  علی اکبر کریمی در صفحه توئیتر خود نوشت: گویاترین پاسخ رئیس‌جمهور منتخب جناب آقای رئیسی در نشست خبری دیروز، پاسخ خیر به سوال خبرنگار روسیه پیرامون دیدار با رییس جمهور آمریکا بود.  مسلم خلخال از فعالین دانشجویی نوشت: حرف‌های دیروز رئیسی در جمع خبرنگاران نشان داد که برای اجرای دیپلماسی در دنیا نیاز نیست حتما لبخند یا قدم بزنی، توییت یا تلفن بزنی گاهی تنها با گفتن یک خیرتمام معادلات را به نفع کشور تغییر خواهی داد.  علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز نوشت: پاسخ خیر آیت الله رییسی به سوال خبرنگار راپلی روسیه درباره تمایل به دیدار با رییس جمهور آمریکا نشان داد با آمدن دولت مردمی، نگاه از کدخدا به سمت خدا تغییر خواهد یافت.   مالک شریعتی نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «ملت از این انتخابات ان شاءالله خیر خواهد دید» خیر اول، در خیر گفتن به ملاقات با شیطان است همچون

سید پویان حسین پور از فعالین توئیتری نیز نوشت: این خیر که آیت‌الله رییسی گفت، قدر یک موشک بالستیکِ نقطه‌زنِ با تخریب بالا که وسط کاخ سیاه یانکی‌های ملعون بخوره، ارزش داشت.

نشست خبری آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. که یکی از نکات جالب این نشست خبری سوال خبرنگار شبکه «راپلی» روسیه از رئیس جمهور منتخب بود. این خبرنگار از آیت‌الله رئیسی پرسید در صورت لغو و برداشته شدن تحریم‌ها شما حاضر به ملاقات دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید؟ پاسخ آیت‌الله رئیسی به این سوال تنها یک کلمه بدون هرگونه توضیح اضافه‌ای بود؛ خیر! در حالی که رئیسی تلاش داشت در این نشست سوالات را به تفصیل پاسخ دهد، کوتاه‌ترین پاسخش مربوط به مذاکره مستقیم با آمریکا است که می‌توان آن را در چارچوب سیاست خارجی دولت سیزدهم در چهار سال آینده و بر مبنای سه اصل اساسی سیاست خارجی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت تفسیر کرد. در این بین میتوان این پاسخ را به نحوی پاسخ به رئیس جمهور جدید آمریکا دانست که در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره ابتدا آمریکا تحریم ها را برخواهید داشت؟ جواب جو بایدن فقط خیر بود! برخی از تحلیلگران و فعالین رسانه ای این پاسخ آیت الله رئیسی را در 8 سال گذشته یکی از قاطع ترین پاسخ ها در سطح بین المللی می دانند. در ادامه واکنش برخی فعالین مجازی را در توئیتر را به این پاسخ می بینید.  علی اکبر کریمی در صفحه توئیتر خود نوشت: گویاترین پاسخ رئیس‌جمهور منتخب جناب آقای رئیسی در نشست خبری دیروز، پاسخ خیر به سوال خبرنگار روسیه پیرامون دیدار با رییس جمهور آمریکا بود.  مسلم خلخال از فعالین دانشجویی نوشت: حرف‌های دیروز رئیسی در جمع خبرنگاران نشان داد که برای اجرای دیپلماسی در دنیا نیاز نیست حتما لبخند یا قدم بزنی، توییت یا تلفن بزنی گاهی تنها با گفتن یک خیرتمام معادلات را به نفع کشور تغییر خواهی داد.  علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز نوشت: پاسخ خیر آیت الله رییسی به سوال خبرنگار راپلی روسیه درباره تمایل به دیدار با رییس جمهور آمریکا نشان داد با آمدن دولت مردمی، نگاه از کدخدا به سمت خدا تغییر خواهد یافت.   مالک شریعتی نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «ملت از این انتخابات ان شاءالله خیر خواهد دید» خیر اول، در خیر گفتن به ملاقات با شیطان است همچون

کاربر دیگر نوشت: ناراحتن که چرا رئیسی مثل اون فردی که زبان دنیا رو بلد بود برای پاسخ به سوال دیدار با بایدن له له نزد!بله جانم از این ببعد خودتان را برای شنیدن چنین پاسخ هایی آماده کنید,زیرا فردی که (مثلا) زبان دنیا رو بلد بود رفت پس تمام انرژی خود را وصف خیر نکنید.

نشست خبری آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. که یکی از نکات جالب این نشست خبری سوال خبرنگار شبکه «راپلی» روسیه از رئیس جمهور منتخب بود. این خبرنگار از آیت‌الله رئیسی پرسید در صورت لغو و برداشته شدن تحریم‌ها شما حاضر به ملاقات دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید؟ پاسخ آیت‌الله رئیسی به این سوال تنها یک کلمه بدون هرگونه توضیح اضافه‌ای بود؛ خیر! در حالی که رئیسی تلاش داشت در این نشست سوالات را به تفصیل پاسخ دهد، کوتاه‌ترین پاسخش مربوط به مذاکره مستقیم با آمریکا است که می‌توان آن را در چارچوب سیاست خارجی دولت سیزدهم در چهار سال آینده و بر مبنای سه اصل اساسی سیاست خارجی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت تفسیر کرد. در این بین میتوان این پاسخ را به نحوی پاسخ به رئیس جمهور جدید آمریکا دانست که در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره ابتدا آمریکا تحریم ها را برخواهید داشت؟ جواب جو بایدن فقط خیر بود! برخی از تحلیلگران و فعالین رسانه ای این پاسخ آیت الله رئیسی را در 8 سال گذشته یکی از قاطع ترین پاسخ ها در سطح بین المللی می دانند. در ادامه واکنش برخی فعالین مجازی را در توئیتر را به این پاسخ می بینید.  علی اکبر کریمی در صفحه توئیتر خود نوشت: گویاترین پاسخ رئیس‌جمهور منتخب جناب آقای رئیسی در نشست خبری دیروز، پاسخ خیر به سوال خبرنگار روسیه پیرامون دیدار با رییس جمهور آمریکا بود.  مسلم خلخال از فعالین دانشجویی نوشت: حرف‌های دیروز رئیسی در جمع خبرنگاران نشان داد که برای اجرای دیپلماسی در دنیا نیاز نیست حتما لبخند یا قدم بزنی، توییت یا تلفن بزنی گاهی تنها با گفتن یک خیرتمام معادلات را به نفع کشور تغییر خواهی داد.  علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز نوشت: پاسخ خیر آیت الله رییسی به سوال خبرنگار راپلی روسیه درباره تمایل به دیدار با رییس جمهور آمریکا نشان داد با آمدن دولت مردمی، نگاه از کدخدا به سمت خدا تغییر خواهد یافت.   مالک شریعتی نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «ملت از این انتخابات ان شاءالله خیر خواهد دید» خیر اول، در خیر گفتن به ملاقات با شیطان است همچون

کاربر دیگری در صفحه توئیتر خود نوشت: گاهی یک کلمه خیر  می تواند زمین بازی را در معادلات بین المللی را به نفع ایران تغییر دهد.

نشست خبری آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. که یکی از نکات جالب این نشست خبری سوال خبرنگار شبکه «راپلی» روسیه از رئیس جمهور منتخب بود. این خبرنگار از آیت‌الله رئیسی پرسید در صورت لغو و برداشته شدن تحریم‌ها شما حاضر به ملاقات دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید؟ پاسخ آیت‌الله رئیسی به این سوال تنها یک کلمه بدون هرگونه توضیح اضافه‌ای بود؛ خیر! در حالی که رئیسی تلاش داشت در این نشست سوالات را به تفصیل پاسخ دهد، کوتاه‌ترین پاسخش مربوط به مذاکره مستقیم با آمریکا است که می‌توان آن را در چارچوب سیاست خارجی دولت سیزدهم در چهار سال آینده و بر مبنای سه اصل اساسی سیاست خارجی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت تفسیر کرد. در این بین میتوان این پاسخ را به نحوی پاسخ به رئیس جمهور جدید آمریکا دانست که در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره ابتدا آمریکا تحریم ها را برخواهید داشت؟ جواب جو بایدن فقط خیر بود! برخی از تحلیلگران و فعالین رسانه ای این پاسخ آیت الله رئیسی را در 8 سال گذشته یکی از قاطع ترین پاسخ ها در سطح بین المللی می دانند. در ادامه واکنش برخی فعالین مجازی را در توئیتر را به این پاسخ می بینید.  علی اکبر کریمی در صفحه توئیتر خود نوشت: گویاترین پاسخ رئیس‌جمهور منتخب جناب آقای رئیسی در نشست خبری دیروز، پاسخ خیر به سوال خبرنگار روسیه پیرامون دیدار با رییس جمهور آمریکا بود.  مسلم خلخال از فعالین دانشجویی نوشت: حرف‌های دیروز رئیسی در جمع خبرنگاران نشان داد که برای اجرای دیپلماسی در دنیا نیاز نیست حتما لبخند یا قدم بزنی، توییت یا تلفن بزنی گاهی تنها با گفتن یک خیرتمام معادلات را به نفع کشور تغییر خواهی داد.  علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز نوشت: پاسخ خیر آیت الله رییسی به سوال خبرنگار راپلی روسیه درباره تمایل به دیدار با رییس جمهور آمریکا نشان داد با آمدن دولت مردمی، نگاه از کدخدا به سمت خدا تغییر خواهد یافت.   مالک شریعتی نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «ملت از این انتخابات ان شاءالله خیر خواهد دید» خیر اول، در خیر گفتن به ملاقات با شیطان است همچون

سعید تواناراد از فعالین سابق دانشجویی در صفحه توئیتر خود در واکنش به پاسخ رئیسی نوشت: برای شنیدن این خیر چه خون دل‌ها خوردیم. چه بدوبدوها کردیم، چه توهین‌ها شنیدیم؛ اما آقای رئیسی همه‌اش فدای سر انقلاب اسلامی؛ سرافرازمون کردید.

نشست خبری آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. که یکی از نکات جالب این نشست خبری سوال خبرنگار شبکه «راپلی» روسیه از رئیس جمهور منتخب بود. این خبرنگار از آیت‌الله رئیسی پرسید در صورت لغو و برداشته شدن تحریم‌ها شما حاضر به ملاقات دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید؟ پاسخ آیت‌الله رئیسی به این سوال تنها یک کلمه بدون هرگونه توضیح اضافه‌ای بود؛ خیر! در حالی که رئیسی تلاش داشت در این نشست سوالات را به تفصیل پاسخ دهد، کوتاه‌ترین پاسخش مربوط به مذاکره مستقیم با آمریکا است که می‌توان آن را در چارچوب سیاست خارجی دولت سیزدهم در چهار سال آینده و بر مبنای سه اصل اساسی سیاست خارجی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت تفسیر کرد. در این بین میتوان این پاسخ را به نحوی پاسخ به رئیس جمهور جدید آمریکا دانست که در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره ابتدا آمریکا تحریم ها را برخواهید داشت؟ جواب جو بایدن فقط خیر بود! برخی از تحلیلگران و فعالین رسانه ای این پاسخ آیت الله رئیسی را در 8 سال گذشته یکی از قاطع ترین پاسخ ها در سطح بین المللی می دانند. در ادامه واکنش برخی فعالین مجازی را در توئیتر را به این پاسخ می بینید.  علی اکبر کریمی در صفحه توئیتر خود نوشت: گویاترین پاسخ رئیس‌جمهور منتخب جناب آقای رئیسی در نشست خبری دیروز، پاسخ خیر به سوال خبرنگار روسیه پیرامون دیدار با رییس جمهور آمریکا بود.  مسلم خلخال از فعالین دانشجویی نوشت: حرف‌های دیروز رئیسی در جمع خبرنگاران نشان داد که برای اجرای دیپلماسی در دنیا نیاز نیست حتما لبخند یا قدم بزنی، توییت یا تلفن بزنی گاهی تنها با گفتن یک خیرتمام معادلات را به نفع کشور تغییر خواهی داد.  علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز نوشت: پاسخ خیر آیت الله رییسی به سوال خبرنگار راپلی روسیه درباره تمایل به دیدار با رییس جمهور آمریکا نشان داد با آمدن دولت مردمی، نگاه از کدخدا به سمت خدا تغییر خواهد یافت.   مالک شریعتی نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «ملت از این انتخابات ان شاءالله خیر خواهد دید» خیر اول، در خیر گفتن به ملاقات با شیطان است همچون

کاربر دیگر توئیتر نیز در پاسخ به توئیت عبدالله گنجی از مدیرمسئولان روزنامه نوشت: بله دقیقا امید به آینده بهتر در چهره مردم دیده می‌شود عملکرد خوب و مقتدرانه آقای رئیسی در قوه قضاییه و جدیت ایشان در مبارزه با فساد و دانه درشت ها این نوید را می‌دهد که بسترهای فساد نیز برچیده شود.در سطح بین المللی نیزخر دیروز ایشان غرور ملی را بازگردانده و امید آفرین شده است.

گزارش از مسلم خلخال#‌اخبار منبع: خبرنامه دانشجویان ایران

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

در شرایطی که آرامش نسبی در بازار سکه، طلا و ارز برقرار است، بازار خودرو روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند. در دو سال گذشته نرخ ارز تعیین‌کننده قیمت محصولات خودرویی در بازار بود حال آنکه در سال جدید به نظر می‌رسد خودرو تبعیتی از ارز...

5 روز پیش

هلو سرشار از ویتامین‌های A و C است و ایمنی و سلامت پوست را تقویت می‌کند و جالب است بدانید بینایی را بهبود می‌بخشد.

5 روز پیش

آزمون آموزشیاران، آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی همزمان با سراسر کشور در جهاددانشگاهی استان یزد برگزار شد.

5 روز پیش

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: خانواده رادارهای مطلع الفجر از انواع متنوع رادارهای ساخت کشورمان است.

5 روز پیش

سخنان مقام معظم رهبری درباره خوزستان تیتر اصلی بیشتر روزنامه‌های امروز است.

5 روز پیش

عکس‌ها همیشه شواهد خوبی برای جست و جو در آنچه در گذشته رخ داده هستند و اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ را با استناد به عکس‌ها بررسی کنیم، المپیک یکی از آنها خواهد بود.

5 روز پیش

اکنون تصاویر واقعی یک نمونه از اسپورتیج جدید در رنگ سبز زیتونی روی خط رسانه ها قرار گرفته که براساس آن می توان به رینگ های 19 اینچی با تم دو رنگ، توسعه 4660 میلیمتری در طول و فاصله 2755 میلیمتر بین محورها اشاره کرد.

5 روز پیش

آزمون استخدامی مشمولان نهضت سوادآموزی، مربیان قرآنی و طرح امین روز جمعه یکم مرداد ۱۴۰۰ همزمان با سراسر کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج از سوی جهاد دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

5 روز پیش

واکنش نفیسه روشن نسبت به باردار بودن و سقط شدن جنینش را بببینید.

5 روز پیش

بارندگی بی‌سابقه در مرکز چین باعث جاری شدن سیل در بخش‌هایی از مرکز چین شده، مردم را وادار به ترک خانه‌ها کرده، و جاده‌ها و ایستگاه‌های حمل و نقل را زیر آب برده است. مقام‌ها تایید کرده اند که از زمان شروع سیل حداقل ۱۲ نفر در شهر ژِنگژو جان باخته اند. استان هنان که ۹۴ میلیون نفر جمعیت دارد شدیدترین هشدار ممکن آب و هوایی - آژیر قرمز - را صادر کرده است. حدود ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان ژنگژو از صبح امروز از این شهر تخلیه و به مکان دیگری منتقل شده‌اند.

5 روز پیش

آزمون تعیین تکلیف استخدام معلمان قرآنی ،مدرسان طرح امین وآموزشیاران نهضت سواد آموزی ،همزمان با سراسر کشور صبح امروز جمعه 1 مرداد در محل داشگاه علمی کاربردی کرمان برگزار شد.جهاد دانشگاهی کرمان مجری این آزمون بود.

5 روز پیش

مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک توکیو عصر جمعه اول مرداد ۱۴۰۰ در استادیوم ملی توکیو و با حضور ۹۵۰ ورزشکار، مربی، مقامات رسمی و خبرنگاران برگزار شد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و طبق اعلام مدیران برگزاری حضور تماشاگران در این دوره از بازی‌ها ممنوع است.

5 روز پیش

بیش از سه هفته از تنش آبی در استان خوزستان و به خصوص حمیدیه ، سوسنگرد و بستان می گذرد که این امر باعث تلف شدن بخشی از دام و احشام همچنین کم‌آبی و بی‌آبی در این مناطق شد. پس از ۲۰ روز از تنش آبی، با رهاسازی آب از سد کرخه آب به رفیع، بستان، سوسنگرد، هورالعظیم و روستاهای حاشیه رودخانه کرخه رسید. همزمان با رهاسازی آب، نیروهای سپاه و ارتش، آب مورد نیاز دام و احشام را تامین می‌کنند. خشکسالی و تنش آبی در ماه‌های اخیر مشکلات زیادی را برای کشاورزان و دامداران این منطقه ایجاد کرد که پس از هفته‌ها بی‌آبی، آب وارد کانال‌های آبیاری این شهرها شد. عکس: علیرضا محمدی - امیر عبیداوی/ایسنا - میلاد حمادی | تسنیم

5 روز پیش

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح امروز جمعه دُز دوم واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند.

5 روز پیش

برگزار کنندگان المپیک در مراسم افتتاحیه از زحمات کادر پزشکی در طول دوران همه گیری قدرانی کردند.

5 روز پیش

بیشتر...