اکونا پرس |
2 ماه پیش

امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین ایمیدرو سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین ایمیدرو و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین ایمیدرو و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح توسط رؤسای این سازمان ها امضا شد.

امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین ایمیدرو و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
به گزارشاکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومیایمیدرو، تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین ایمیدرو و سازمان جغرافیایینیروهای مسلحبا هدف توسعه همکاری و تعاملات اجرایی، علمی، عملیاتی، آموزشی و پژوهشی بین سازمان جغرافیایی و ایمیدرو برای استفاده از امکانات و توانمندی­های علمی،سرمایهانسانی، فنی، اطلاعاتی، تجربه و تخصص دو طرف از سوی وجیه ا... جعفری و سرتیپ دوم مجید فخری امضا شد.

موضوع این تفاهم نامه شامل «تأمین نیازمندی­های تحقیقاتی و تجهیزاتی ایمیدرو و سازمان جغرافیایی در اجرای پروژه­های تحقیقاتی و عملیاتی مختلف با موضوعات مربوط به علومزمیننظیر ژئوفیزیک، سنجش از دور، ژئوماتیک و غیره با استفاده از توان علمی، آموزشی، پژوهشی طرفین تفاهم‌نامه» و «اکتساب یا انتقال فناوری‌ها و دانش مرتبط با موضوع اکتشافات معدنی با روش‌های ژئوفیزیکی، دور سنجی و تصویربرداری فراطیفی و همه فایل های تقسیمات سیاسیایراناز سطح استان تا روستا و نیز کل اطلاعات عمومی زیربناها مانند راه ها،راه آهنو ....» است.

اعتبار این تفاهم‌نامه از تاریخ انعقاد به مدت 3 سال است و براساس توافق دو طرف، قابل تمدید خواهد بود.

مراسم تقدیر از بازیکنان تیم فوتسال بانک ایران زمین، با حضور مدیرعامل، مدیران امور توسعه سرمایه انسانی، پشتیبانی و…

مراسم تقدیر از بازیکنان تیم فوتسال بانک ایران زمین، با حضور مدیرعامل، مدیران امور توسعه سرمایه انسانی، پشتیبانی و…#‌اخبار منبع: اکونا پرس

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

بیشتر...