شهرآرانیوز |
2 روز پیش

دکتر شریعتی، مرد قلم مبارزه شهرآرانیوز

دکتر شریعتی، مرد قلم و مبارزه
حسن رحیم‌پور ازغدی - عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر شریعتی به عنوان عضو جبهه واحد انقلاب اسلامی معتقد بود که دین، سیاسی و تمدن‌ساز است و در سبک زندگی، حاکمیت، مواضع حقوق بشر، اخلاق، روان شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، معرفت‌شناسی و ... موضع و تعریف دارد. در آن دوران، دکتر شریعتی، شهید مطهری و ... طیفی را تشکیل دادند که بار فکری جبهه انقلاب اسلامی را بر دوش کشیدند.

همه تلاش دکتر شریعتی این بود که اسلام از حاشیه به متن آورده شود و محور تمدن‌سازی، جامعه‌پردازی، حکومت‌سازی و سیستم‌سازی شود؛ اسلام فقط در حد احکام و فقه عبادی و فردی نباشد و نظام‌های اجتماعی را بنا کند.

در آن دوران هم جریان روحانیت متحجر ضد امام راحل در داخل حوزه و هم جریان نواندیش دینی که درعمل سکولاریسم را تئوریزه می‌کردند، در مقابل اندیشه و کلام دکتر شریعتی موضع گرفته بودند. مرحوم شریعتی به رغم برخی مشکلات و اشکالاتی که در سخنان و نظریاتش وجود داشت و اینکه با معارف اسلامی به روش کلاسیک آشنا نبود، باعث شد همه مردم به نحوی با ادبیات و استدلال‌های اسلام‌محور وی تغذیه فکری شوند.

با سخنرانی‌ها و نوشته‌های دکتر شریعتی، نخستین‌بار مردم برای پرسش‌های خود درباره اسلام پاسخ‌های منطقی یافتند و توانستند به مسلمانی خود افتخار کنند و به جای شرمندگی در مقابل مکاتب مادی شرق و غرب، سرشان را بالا نگه دارند. این خدمتی بزرگ به ملت ایران بود.

جوانان مسلمان در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ در برابر امواج ضد دینی که از توده‌ای‌ها، مارکسیست‌ها، بهایی‌ها، ناسیونالیست‌ها، ملی‌گرایان غیرمذهبی و ضدمذهب، لیبرال‌ها، جریا‌ن‌های سلطنتی، متحجران مذهبی در حوزه و روحانیت ضد امام راحل متصاعد می‌شد، خلع سلاح شده بودند.

دکتر شریعتی برای جوان مسلمان منزلت ایجاد کرد و با تبیین سیاست دینی و انقلاب اجتماعی مسلمانان را در برابر لیبرال‌ها، کمونیست‌ها، متحجران، سکولار‌ها و دموکرات‌ها، صاحب اندیشه و جایگاه محکم کرد. در دورانی که بی‌حجابی و غرب‌گرایی تجدد به شمار می‌رفت، دکتر شریعتی کاری کرد گروه‌گروه پسران و دختران مارکسیست، کمونیست و ... به اسلام علاقه‌مند شوند و حتی اسمشان را به یکی از نام‌های مبارک ائمه اطهار (ع) تغییر دهند و دختران محجبه شوند.

روشن‌فکران به دکتر شریعتی مرتجع می‌گفتند و متحجران او را روشن‌فکر بی‌دین می‌نامیدند. زمانی که به زندان افتاد، جرائم او را شاخه دانشگاهی امام خمینی (ره) بودن، ضربه زدن به نظام سلطنت، ملی‌گرایی، کمونیست‌ها، متحجران، سکولار‌ها و لیبرال‌ها در آثار و نوشته‌هایش مطرح کردند. مفهوم بیداری اسلامی و بازگشت به ارزش‌های دینی در زمان دکتر شریعتی مطرح شد.

وی در راستای تبیین مکتب اسلام به مردم توصیه می‌کرد شخص‌محور نباشند و عقل‌محور و مکتب‌محور باشند و اعمال و گفتار و خواسته دیگران را در ترازوی نقد قرار دهند.

دکتر شریعتی زمانی که تقلید از حضرت آیت‌ا... خمینی (ره) به عنوان یک مرجع، جرم محسوب می‌شد، مقلد امام راحل بود و با قلم و کلام خود، هم‌زمان در چند جبهه علیه مارکسیست‌ها، کمونیست‌ها، ملی‌گراها، متحجران مذهبی، رژیم سلطنت، سکولاریسم و نظام سرمایه‌داری می‌جنگید.

روشن‌فکری دینی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ و آنچه دکتر شریعتی و شهید مطهری به آن معتقد بودند با روشن‌فکری دینی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ تفاوت دارد. بعد از انقلاب، افرادی در ایران روشن‌فکری دینی را مطرح کردند که جهت‌گیری‌های مبنایی آن‌ها برعکس جهت گیری‌های شهید مطهری و دکتر شریعتی بود.

جریان نواندیشی دینی که شهید مطهری و دکتر شریعتی دنبال کردند، در جهت ایجاد انقلاب دینی و حکومت مردمی دینی، مبارزه با نظام سرمایه‌داری، کمونیسم، استکبار و استبداد بود و از ایدئولوژی اسلام و شیعه، از جهاد و شهادت و احیای امامت سخن می‌گفت. اما نواندیشان دینی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ محور اصلی تلاششان خارج کردن دین و مذهب از میدان و دوباره به حاشیه راندن اسلام و شخصی کردن دین بود.

عضو شوید:آخرین اخبار کشور را در این صفحه اینستاگرام دنبال کنید

دکتر شریعتی به عنوان عضو جبهه واحد انقلاب اسلامی معتقد بود که دین، سیاسی و تمدن‌ساز است و در سبک زندگی، حاکمیت، مواضع حقوق بشر، اخلاق، روان شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، معرفت‌شناسی و ... موضع و تعریف دارد. در آن دوران، دکتر شریعتی، شهید مطهری و ... طیفی را تشکیل دادند که بار فکری جبهه انقلاب اسلامی را بر دوش کشیدند.

همه تلاش دکتر شریعتی این بود که اسلام از حاشیه به متن آورده شود و محور تمدن‌سازی، جامعه‌پردازی، حکومت‌سازی و سیستم‌سازی شود؛ اسلام فقط در حد احکام و فقه عبادی و فردی نباشد و نظام‌های اجتماعی را بنا کند.

در آن دوران هم جریان روحانیت متحجر ضد امام راحل در داخل حوزه و هم جریان نواندیش دینی که درعمل سکولاریسم را تئوریزه می‌کردند، در مقابل اندیشه و کلام دکتر شریعتی موضع گرفته بودند. مرحوم شریعتی به رغم برخی مشکلات و اشکالاتی که در سخنان و نظریاتش وجود داشت و اینکه با معارف اسلامی به روش کلاسیک آشنا نبود، باعث شد همه مردم به نحوی با ادبیات و استدلال‌های اسلام‌محور وی تغذیه فکری شوند.

با سخنرانی‌ها و نوشته‌های دکتر شریعتی، نخستین‌بار مردم برای پرسش‌های خود درباره اسلام پاسخ‌های منطقی یافتند و توانستند به مسلمانی خود افتخار کنند و به جای شرمندگی در مقابل مکاتب مادی شرق و غرب، سرشان را بالا نگه دارند. این خدمتی بزرگ به ملت ایران بود.

جوانان مسلمان در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ در برابر امواج ضد دینی که از توده‌ای‌ها، مارکسیست‌ها، بهایی‌ها، ناسیونالیست‌ها، ملی‌گرایان غیرمذهبی و ضدمذهب، لیبرال‌ها، جریا‌ن‌های سلطنتی، متحجران مذهبی در حوزه و روحانیت ضد امام راحل متصاعد می‌شد، خلع سلاح شده بودند.

دکتر شریعتی برای جوان مسلمان منزلت ایجاد کرد و با تبیین سیاست دینی و انقلاب اجتماعی مسلمانان را در برابر لیبرال‌ها، کمونیست‌ها، متحجران، سکولار‌ها و دموکرات‌ها، صاحب اندیشه و جایگاه محکم کرد. در دورانی که بی‌حجابی و غرب‌گرایی تجدد به شمار می‌رفت، دکتر شریعتی کاری کرد گروه‌گروه پسران و دختران مارکسیست، کمونیست و ... به اسلام علاقه‌مند شوند و حتی اسمشان را به یکی از نام‌های مبارک ائمه اطهار (ع) تغییر دهند و دختران محجبه شوند.

روشن‌فکران به دکتر شریعتی مرتجع می‌گفتند و متحجران او را روشن‌فکر بی‌دین می‌نامیدند. زمانی که به زندان افتاد، جرائم او را شاخه دانشگاهی امام خمینی (ره) بودن، ضربه زدن به نظام سلطنت، ملی‌گرایی، کمونیست‌ها، متحجران، سکولار‌ها و لیبرال‌ها در آثار و نوشته‌هایش مطرح کردند. مفهوم بیداری اسلامی و بازگشت به ارزش‌های دینی در زمان دکتر شریعتی مطرح شد.

وی در راستای تبیین مکتب اسلام به مردم توصیه می‌کرد شخص‌محور نباشند و عقل‌محور و مکتب‌محور باشند و اعمال و گفتار و خواسته دیگران را در ترازوی نقد قرار دهند.

دکتر شریعتی زمانی که تقلید از حضرت آیت‌ا... خمینی (ره) به عنوان یک مرجع، جرم محسوب می‌شد، مقلد امام راحل بود و با قلم و کلام خود، هم‌زمان در چند جبهه علیه مارکسیست‌ها، کمونیست‌ها، ملی‌گراها، متحجران مذهبی، رژیم سلطنت، سکولاریسم و نظام سرمایه‌داری می‌جنگید.

روشن‌فکری دینی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ و آنچه دکتر شریعتی و شهید مطهری به آن معتقد بودند با روشن‌فکری دینی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ تفاوت دارد. بعد از انقلاب، افرادی در ایران روشن‌فکری دینی را مطرح کردند که جهت‌گیری‌های مبنایی آن‌ها برعکس جهت گیری‌های شهید مطهری و دکتر شریعتی بود.

جریان نواندیشی دینی که شهید مطهری و دکتر شریعتی دنبال کردند، در جهت ایجاد انقلاب دینی و حکومت مردمی دینی، مبارزه با نظام سرمایه‌داری، کمونیسم، استکبار و استبداد بود و از ایدئولوژی اسلام و شیعه، از جهاد و شهادت و احیای امامت سخن می‌گفت. اما نواندیشان دینی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ محور اصلی تلاششان خارج کردن دین و مذهب از میدان و دوباره به حاشیه راندن اسلام و شخصی کردن دین بود.#‌اخبار #‌مشهد منبع: شهرآرانیوز

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

شرکت ملی گاز با ۳/۹ هزار میلیارد تومان چهارم، فرهاد صفری با ۲ هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان پنجم، گروه آوند کالای نیاکان با ۲/۵ میلیارد تومان ششم و ایران‌خودرو دیزل با ۲/۳ هزار میلیارد تومان هفتم است.

6 ساعت پیش

بعد از ۲۸ ماه مرز شلمچه بر روی زائران عتبات عالیات باز شد

4 ساعت پیش

گفتگو و گزارش از کنسرت بزرگ «فرزاد فرزین» به همراه سورپرایز تولد برای این خواننده مطرح و سرشناس کشورمان را با اجرای پدرام ابدان از #خبر۲۴ ببینید.

6 ساعت پیش

رژیم موقت صهیونیستی از اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره احتمال آغاز مذکرات با ایران در روزهای آینده ابراز نگرانی کرد.

6 ساعت پیش

وی گفت: سیاست همسایگی از اولویت‌های ماست و نتایج خوبی را به بار می‌آورد در برخی موارد تا ۴۵۰ درصد رشد تبادلات تجاری با کشور های همسایه داشته ایم، صادرات خدمات فنی و مهندسی به ۱۸ کشور همسایه داریم دو و نیم میلیارد ارزش صادرات فنی مهندسی ایران به کشورهای منطقه است. رئیس جمهور افزود: سهم ایران در تجارت و ترانزیت منطقه بسیار بالاست و تازه در اول راه هستیم ارتباط ایران با کشورهای عضو شانگهای، بریکس و اکو بسیار مهم است در سه ماهه اول امسال ۲۰ درصد رشد تجاری داشته‌ایم ما در صادرت خدمات فنی مهندسی حرف برای گفتن داریم. در وسط مذاکره قطعنامه صادر می کنند رئیسی اظهار داشت: همزمان با رفع تحریم‌ها، خنثی سازی تحریم ها را هم دنبال می کنیم این تحریم‌ها ظالمانه و بر خلاف تعهدات آمریکا و اروپاست در وسط مذاکره قطعنامه صادر می کنند برای خنثی سازی تحریم ها قرارگاهی در دولت به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایجاد شده است. وی خاطر نشان کرد: کار آمریکا و اروپا در پیشنهاد قطعنامه علیه ایران در شورای حکام بسیار ناشایست بود کار مذاکره با تأکید بر مذاکرات عزتمندانه دنبال می‌شود. رئیس جمهور ادامه داد: باب سرمایه‌گذاری در کشور باز است سرمایه‌گذاری یکی از الزامات رشد اقتصادی است باید بتوانیم بخش خصوصی را به میدان بیاوریم تا سرمایه گذاری کند باید نهادهای زیر مجموعه انقلاب اسلامی را هم پای کار بیاوریم از چهار حوزه داخلی کار سرمایه گذاری آغاز شده است. شخصاً اجرای مصوبات جمعیت را پیگیری می کنم رئیسی ادامه داد: در قانون جمعیت دستگاه‌های مختلفی مسئولیت دارند شخصاً اجرای مصوبات جمعیت را پیگیری می کنم مسائل فرهنگی در ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری و افزایش جمعیت نقش بسیار مؤثری دارد. وی با بیان این که نظام پرداخت در کشور باید عادلانه شود، تصریح کرد: ما به دنبال رفع تفاوت‌های نابه‌حق هستیم قبل از دولت ما بحث اعتراض ها به حقوق و دستمزدها در میان اقشار مختلف مطرح بوده است تبعیض در حقوق ها مشکلی است که وجود دارد باید نظام پرداخت متحول و عادلانه شود. نگاه دولت به کل حقوق بگیران و نظام عادلانه پرداخت برای ملت ایران است رئیس جمهور ادامه داد: من از شرایط و وضعیت پرداخت ها اطلاع دارم و دنبال رفع این تبعیض ها هستیم اما اقشار مختلف توجه داشته باشند نگاه دولت به کل حقوق بگیران و نظام عادلانه پرداخت برای ملت ایران است باید آثار تصمیمات هم بررسی شود و آثار اجرای نظام عادلانه باید بر تمامی بخش‌ها بررسی شود مهار تورم در گرو مدیریت صحیح منابع و مصارف است. افزایش هزینه‌های دولت موجب شکل گیری تورم خواهد شد رئیسی گفت: تغییر وضعیت کارکنان دولت در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی است به نحوی که هزینه‌های دولت افزایش نیابد زیرا افزایش هزینه‌های دولت موجب شکل گیری تورم خواهد شد.

6 ساعت پیش

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل استاندارد تا پل فردیس گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران محدوده گرمدره سنگین است.

5 ساعت پیش

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شهید بهشتی عمر شریف خود را در راه ترویج فهم عالمانه از دینداری و انقلابی گری صرف کرد و در این راه با تاسی به آرمان های امام راحل هم با افراط و هم با تفریط مبارزه کرد.

4 ساعت پیش

جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد واشنگتن از عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشوری عرب منطقه غرب آسیا حمایت می‌کند.

5 ساعت پیش

رئیس پلیس فتا پایتخت، از شناسایی و دستگیری ۲ نفر کلاهبردار خبر داد که با روش اسکیمر بیش از پنج میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.

4 ساعت پیش

بیشتر...