خبرگزاری ایسنا |
۱ هفته پیش

گلایه کشتی گیران از نامهربانی هیئت کشتی کردستان ایسنا

گلایه کشتی گیران از نامهربانی هیئت کشتی کردستان

ایسنا/کردستانبرخی از کشتی گیران و فعالان این ورزش در استان از نوع رفتار هیئت‌ کشتی کردستان با باشگاه‌ها و ورزشکاران انتقاد دارند و خواستار اصلاح رویه‌های گذشته شدند.

کشتی به عنوان ورزشی محبوب از دیرباز در جامعه ایرانی ریشه داشته است و در بسیاری از نقاط همواره شاهد پرداختن به این ورزش از سوی جوانان و نوجوانان هستیم.

توفیقات چندساله اخیر این ورزش و بازتاب‌های وسیع آن موجب شده تا علاقه‌مندی به کشتی در جامعه فزونی گیرد که این‌ موضوع در کردستان نیز نمود چشمگیری داشته است.

خانواده‌های بسیاری در استان فرزندان خود را به حضور در این رشته‌ تشویق می‌کنند تا در کنار پرداختن به اصل ورزش به عنوان یکی از عوامل سلامتی، شاهد قهرمانی‌ها و موفقیت‌های فرزندان خود نیز باشند.

فعالیت در این ورزش نیز طبعا از مسیر حضور در باشگاه‌ها می‌گذرد و این باشگاه‌ها هستند که با ساخته و پرداخته کردن ورزشکاران از سنین پایین تا بزرگسالی از آن‌ها قهرمان‌های آینده و پهلوانانی بااخلاق‌ می‌سازند.

با این وجود برخی کشتی‌گیران و فعالان این ورزش از نحوه رفتار هیئت کشتی استان با باشگاه‌ها گلایه دارند و رویکرد فعلی را مخالف روحیە جوانمردی و انصاف در ورزش می‌دانند.

گلایه کشتی گیران از نامهربانی هیئت کشتی کردستان

یکی از این منتقدان، مسعود مرادی مربی باشگاه پویش لاوان سنندج است؛ باشگاهی کە هم‌اینک با وجود دارا بودن مجوز از انجام فعالیت و شرکت در مسابقات کشتی منع شدە است.

مرادی در یک نشست خبری با خبرنگاران، این رفتار هیئت کشتی در برابر باشگاەهای استان را ناحق دانست و گفت: در دنیایی کە همە در تلاش برای کسب قهرمانی در کشتی هستند، هیات کشتی استان بە ناحق ٦۰۰ الی ۷۰۰ کودک فعال در این باشگاه را از کشتی و شرکت در مسابقات ملی محروم کردە و پاسخگوی این رفتار هم‌ نیست.

این مربی عنوان کرد: با سختی و مشقت باشگاه را در سنندج بە ثبت رساندیم و مجوز فعالیت آن را دریافت‌ کردیم اما با تعطیلی آن، این روزها بە جز یک اسم چیزی از باشگاه باقی نماندە است.

مرادی اظهار کرد: بعد از شرکت و حضور قوی که باشگاه‌ ما در لیگ تهران داشت دود اختلافاتی که هیات‌کشتی کردستان با هیات کشتی تهران داشت، به چشم باشگاه لاوان رفت و مجوز فعالیت باشگاه ما از سوی هیات کشتی کردستان لغو شد.

وی عنوان کرد: قرارداد باشگاە پویش لاوان تا سال ۱٤۰۳ بستە شدە بود، اما متاسفانە بعد از یک سال به بهانه‌های غیرمنطقی و لجبازی لغو شد و با ۱۲۰ کشتی‌گیر جوان و نوجوان و نونهال آوارە شد تا بالاخرە باشگاە چمران سالنی را بە عنوان سالن کشتی در اختیار ما قرار دادند کە بە دلیل اینکە سالن جوابگوی آن تعداد کشتی‌گیر نبود، سالن شکوهی سالنی را بە عنوان سالن تمرین و بدون دریافت هیچ هزینەای در اختیار ما قرار داد.

مرادی ادامە داد: متاسفانه رئیس هیئت کشتی استان کردستاندر یک مصاحبە تلویزیونی اتهامات مالی را به باشگاە پویش لاوان نسبت داد، در حالی که من بە عنوان مربی باشگاە لاوان علیە این تهمت بە دادگاە شکایت و آن را محکوم کردم. گردش مالی باشگاە کلا ۱٤۰ میلیون تومان است و اسناد مالی باشگاە بە صورت شفاف موجود و بە دادگاە ارائە شدە است.

وی بیان کرد: هیات کشتی استان ابتدا قرارداد باشگاە لاوان را لغو و سپس باشگاە را از شرکت در مسابقات محروم کرد و اجازە حضور ۳ باشگاە چمران، شهید شکوهی و توحید را بدون دلیل منطقی نبود در مسابقات نداد.محروم شدن این سە باشگاە، سبب دلزدگی و بی انگیزە شدن کشتی‌گیرانی شد کە از مناطق حاشیە شهر برای تمرین بە این باشگاە می‌آمدند.

گلایه کشتی گیران از نامهربانی هیئت کشتی کردستان

مرادی تصریح کرد: هیات کشتی استان هر اختلافی با مربیان باشگاەها داشته باشد باز هم حق ندارد بچەهای با استعداد کشتی را از حضور در مسابقات محروم کند.

وی در ادامه بە اوضاع نابسامان کشتی کردستان پس از حذف باشگاەها و کشتی‌گیران در مسابقات اشارە کرد و گفت: سال گذشتە تیم کردستان توانست در سە مسابقە کشتی حضور پیدا کند و با کسب سە مدال در جمع ۱۰ تیم برتر کشور قرار گیرد، همچنین در سال‌جاری تیم کردستان با کسب سە مدال در کشور هفتم شد و در مسابقات آموزشگاەهای کشور تیم کردستان توانست با سە مدال در جایگاە پنجم قرار گیرد، اما متاسفانە پس از آن و بە دنبال حذف کشتی‌گیران موفق و باشگاەها بدون کسب هیچگونە مدالی در جایگاە نوزدهم کشور قرار گرفت.

مرادی تصریح کرد: بە هیچ‌وجە بە دنبال منافع شخصی و باشگاهی نیستیم، بلکە بحث منافع ملی استان در میان است و حذف باشگاەها و قهرمانان از مسابقات ضربە سنگینی بە کشتی استان وارد کردە است.

بە گفتە مرادی، در حال حاضر بیش از ٥۰۰ نفر کشتی‌گیر کردستانی در ردەهای جوانان، نوجوانان و نونهال و خردسال از سە باشگاە توحید، چمران و شکوهی حذف شدەاند.

در ادامە این نشست، فواد نیک بین یکی از مربیان مطرح کشتی در استان گفت: رزومە کاری ما و موفقیت‌های ما بر همگان روشن است و هیات کشتی هرگونە مشکلی با باشگاەها و مربیان آن دارد باید آن را بە صورت شفاف مطرح کند و نباید این اختلاف دامن‌گیر بچەهایی شود کە خانوادەهای آنان با زحمت هزینە باشگاە و تمرین آن‌ها را تامین می‌کنند.

نیک‌بین با انتقاد از عملکرد ناموفق هیئت کشتی استان بە کسب جایگاە نوزدهم توسط تیم کشتی کردستان در مسابقات اشارە و تاکید کرد: وجود حاشیە زیاد هیئت کشتی استان و حذف باشگاەهای مطرح از جملە دلایل افت تیم کشتی کردستان در مسابقات بودە است.

گلایه کشتی گیران از نامهربانی هیئت کشتی کردستان

در این نشست علاوە بر مربیان، کشتی‌گیران ردەهای نوجوان و نونهالان و والدین آن‌ها نیز حضور داشتند و پابەپای مربیان از تعطیلی و حذف باشگاەها و کودکان خود در مسابقات گلەمند بودند.

آکو رشیدی پدر آلان رشیدی کە توانستە در سە دورە مسابقات کشتی نونهالان مقام اول استانی را کسب کند، عنوان کرد: اگر این اختلافات کنار گذاشتە می‌شد، پسر من می‌توانست امسال در سکوی اول تا سوم قهرمانی قرار گیرد و افتخاری را برای استان کردستان در کشتی کسب کند.

امجدی، پدری کە فرزند خود را از روستای سرخ دزج بە سنندج می‌آورد تا استعداد فرزندش در حوزە کشتی را شکوفا کند نیز گفت: هرروزە مسیر زیادی را طی می‌کنیم تا پسرم بە تمریناتش برسد اما اگر این اختلافات بین هیات کشتی و مربیان ادامە پیدا کند، تلاش‌های هرروزە ما برای موفقیت فرزندانمان بی‌فایدە خواهد بود.

خبرنگار ایسنا پاسخ هیئت‌ کشتی استان کردستان برای شفاف سازی در خصوص دلایل تعطیلی برخی باشگاه‌های کشتی در استان را محفوظ گذاشته است و در تلاش برای دریافت پاسخ از مسئولان ذیربط است.

انتهای پیام#‌اخبار منبع: خبرگزاری ایسنا

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

گیر افتادن پای فیل در تله و چهره غمزده اش را ببینید.

1 ساعت پیش

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با اشاره به غربالگری رایگان ۳ بیماری مرتبط با سلامت قلب، گفت: جمعیت بالای ۳۰ سال کشور که به مراکز جامع خدمات سلامت مراجعه کنند، به صورت رایگان تحت غربالگری و خطرسنجی فشارخون، بیماری‌های قلبی و دیابت قرار می‌گیرند.

1 ساعت پیش

در ششمین روز بازی‌های آسیایی هانگژو ورزشکاران ایران در ۷ رشته ورزشی از جمله تیراندازی، هندبال، دوومیدانی و بوکس به مصاف رقبای خود می‌روند. تیراندازی که در پنج روز گذشته نتوانسته مدالی کسب کند، بار دیگر در خط آتش قرار می‌گیرد تا شانس خود را برای مدال‌آوری امتحان کند. دوومیدانی‌کاران هم رقابت خود را آغاز می‌کنند و سه دونده سرعتی ایران در خط استارت دور مقدماتی دوی ۱۰۰ متر قرار می‌گیرند.  

1 ساعت پیش

گیتارزنی و خوانندگی آنتونی بلینکن در این مراسم خاص را ببینید.

2 ساعت پیش

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشستی با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعیسی طباطبایی و هیات همراه که بمناسبت تجلیل از مجاهدان در غربت در ایران بسر می‌برند، ضمن تقدیر از ایشان، تلاش‌های وی را در راستای فعالیتهای امام موسی صدر توصیف کرد.

1 ساعت پیش

فارس نوشت:دختر فرمانده شهیدمان بود، با پیراهن پدرش بر تن داشت از بابای قهرمان‌اش می‌گفت؛ از تنها عکس ۲ نفره‌شان با پدر.

نیم ساعت پیش

دیدارهای هفته ششم سری A ایتالیا با شکست سنگین شاگردان ژوزه مورینیو در خانه جنوا به پایان رسید.

1 ساعت پیش

تصویری عجیب از پارک کردن یک خودروی سواری که به خودروهای دیگر آسیب رسانده است.یک خودرو به صورت عجیبی روی خودروهای دیگر پارک شده است، این خودرو روی خودروهایی پارک شده است که قبلا در کنار این خیابان پارک بوده اند.

2 ساعت پیش

«ماجرای سنگو و شوبانه» که نویسندۀ نام آشنای کودکان، «سرور کُتُبی» آن را نوشته است؛ از افسانه‌های شیرین و قصه‌های ماندگار گذشته، الهام گرفته شده است.

یک ربع پیش

بیشتر...