اقتصاد آنلاین |
4 روز پیش

دلایل افزایش مصرف سوخت خودرو با این روش مصرف بنزین ماشین تان را کم کنید اقتصاد آنلاین اقتصادآنلاین

به گزارش اقتصاد آنلاین، در صورتی کهمصرف سوخت خودروبه صورت غیرعادی بیشتر از گذشته شده است موارد زیر را در خودرویتان جستجو کنید.

۱- سوزن ژیگلور لاغر شده، آن را تعویض کنید.

۲- صافی هوا جرم گرفته، آن را در آورده و تمیز کنید. در صورتی که قابل شست‌وشو و تمیز کردن نبود، صافی هوا را تعویض کنید.

۳- نشتی بنزین در اتصالات را رفع کنید.

۴-خودرورا توسط دیاگ تنظیم موتور کنید تا با شرایط محیطی هماهنگ شود.

۵- میزان پاشش انژکتورها را بررسی کنید.

۶- در رانندگی خودتان تجدید نظر کنید، از فشارهای بیش از حد بهخودروجلوگیری کنید و سرویس‌ها را به موقع انجام دهید.

منبع:خودروکار


#‌اخبار منبع: اقتصاد آنلاین

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

بیشتر...