3 روز پیش
2 بازدید

فساد ارز ۴۲۰۰؛ این قسمت: تخم مرغ

تخم مرغ به عنوان یکی از آخرین پناهگاه های اقشار کم بضاعت برای تامین پروتئین، این روزها با جهش قیمت مواجه شده است. به طوری که به گزارش اقتصاد نیوز، در حدود یک هفته گذشته، نرخ آن از حدود شانه ای 20 هزار تومان به 38 هزار تومان رسیده است.

فساد ارز ۴۲۰۰؛ این قسمت: تخم مرغبه گزارشخبرداغبه نقل از روزنامه خراسان: تخم مرغ به عنوان یکی از آخرین پناهگاه های اقشار کم بضاعت برای تامین پروتئین، این روزها با جهش قیمت مواجه شده است. به طوری که به گزارش اقتصاد نیوز، در حدود یک هفته گذشته، نرخ آن از حدود شانه ای 20 هزار تومان به 38 هزار تومان رسیده است.

این در حالی است که تخم مرغ از جمله کالاهایی است که70 درصد نهاده های آن یعنی خوراک مرغ از خارج و با ارز دولتی وارد می شوند و به نظر می رسد ناکارایی سازوکار حمایت از کالاهای اساسی با تخصیص ارز یارانه ای یک بار دیگر خود را نشان داده است. در این زمینه فعالان بازار از مدیریت نامناسب توزیع نهاده ها و حتی رانت های موجود در این میان سخن گفته اند.

صورت مسئله: کمبود و گرانی نهاده ها

در این زمینه خبرگزاری صدا و سیما 24 شهریور به نقل از رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار، گفته است: در دو ماه گذشته قیمت نهاده‌ها افزایش چند برابری داشته و علت افزایش روزانه قیمت تخم مرغ در بازار ناشی از چالش‌های تامین نهاده‌ها ست.

به گفته نبی پور، سویا در بازار آزاد با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود درحالی که قیمت مصوب آن دو هزار و ۴۵۰ تومان است، همچنین ذرت در بازار آزاد به سه هزار و ۶۵۰ تومان رسیده درحالی که قیمت مصوب آن هزار و ۵۰۰ تومان است. وی نقش صادرات در گرانی تخم مرغ را رد می کند و به وعده های عمل نشده چهارماهه در خصوص تامین نهاده ها اشاره می کند و می افزاید: خریدهایی که از بازار آزاد و با چند برابر قیمت انجام می‌شود طی چند ساعت به دست مرغدار می‌رسد، اما خریدهای دولتی برای رسیدن به دست مرغداران زمان چندماهه می‌برد.

باز هم ردپایی از فساد ارز 4200 تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی، به لایه ای دیگر از ماجرا اشاره کرده است. رهنمایی می گوید: «با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، یک حلقه فساد شکل گرفته و بسیاری از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.» این موضوع را نبی پور نیز به نوعی تایید می کند.

به گزارش تسنیم، وی گفت: از ۴ میلیون و ۲۰ هزار تن ذرت و سویای وارد شده، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن به صورت رانتی به کارخانه های گلوکز و فروکتوز داده شده و این موضوع به صراحت در جلسه روز چهارشنبه (گذشته) ستاد تنظیم بازار نیز مطرح شده است.

این ها همه در حالی است که خبرگزاری فارس نیز 28 مرداد به طور مفصل به ابعاد فساد در این باره پرداخته است. به گفته شالچیان مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی، حدود 1000 میلیارد تومان در انحصار یک واردکننده خاص است و دیگران امکان ورود ندارند.

سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران نیز گفته است سال گذشته 15 میلیون تن نهاده با ارز 4200 تومانی وارد کشور شد در حالی که سهم اتحادیه از این واردات تنها 2درصد بود. این در حالی است که بیش از 90 درصد دام کشور در حوزه اتحادیه دامداران مدیریت می‌شود.

گزارش فارس همچنین حاکی از این است که طبق اظهارات برخی از مرغداران، محموله‌های نهاده‌ها که از گمرک ترخیص می‌شود تا رسیدن به مقصد اصلی 4 بار خرید و فروش می‌شود. این نوع خرید و فروش تحت عنوان (روباری) مرسوم شده است. یعنی دلالان و واسطه‌ها محموله‌ها را در بین راه خریداری و در انبارهای خود ذخیره می‌کنند و موقعی که بازار تشنه است به چندین برابر قیمت می‌فروشند.

تغییر اولویت ارز نهاده های دامی به تولیدکنندگان

در هر حال، با این شرایط، کمیته ارزی تصمیم جدیدی در خصوص تامین ارز نهاده های دامی گرفته است. به گفته قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور، قرار بر این شده که از این پس اولویت تأمین و تخصیص ارز با واحدهای تولیدکننده خوراک دام و زنجیره‌های تولید، مرغداران و دامداران بر اساس پروانه ظرفیت و بهره برداری باشد و پس از آن تخصیص ارز به شرکت های واردکننده و تجاری به ترتیب تاریخ ثبت سفارش تعلق گیرد.

فساد ارز ۴۲۰۰؛ این قسمت: تخم مرغبه گزارشخبرداغبه نقل از روزنامه خراسان: تخم مرغ به عنوان یکی از آخرین پناهگاه های اقشار کم بضاعت برای تامین پروتئین، این روزها با جهش قیمت مواجه شده است. به طوری که به گزارش اقتصاد نیوز، در حدود یک هفته گذشته، نرخ آن از حدود شانه ای 20 هزار تومان به 38 هزار تومان رسیده است.

این در حالی است که تخم مرغ از جمله کالاهایی است که70 درصد نهاده های آن یعنی خوراک مرغ از خارج و با ارز دولتی وارد می شوند و به نظر می رسد ناکارایی سازوکار حمایت از کالاهای اساسی با تخصیص ارز یارانه ای یک بار دیگر خود را نشان داده است. در این زمینه فعالان بازار از مدیریت نامناسب توزیع نهاده ها و حتی رانت های موجود در این میان سخن گفته اند.

صورت مسئله: کمبود و گرانی نهاده ها

در این زمینه خبرگزاری صدا و سیما 24 شهریور به نقل از رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار، گفته است: در دو ماه گذشته قیمت نهاده‌ها افزایش چند برابری داشته و علت افزایش روزانه قیمت تخم مرغ در بازار ناشی از چالش‌های تامین نهاده‌ها ست.

به گفته نبی پور، سویا در بازار آزاد با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود درحالی که قیمت مصوب آن دو هزار و ۴۵۰ تومان است، همچنین ذرت در بازار آزاد به سه هزار و ۶۵۰ تومان رسیده درحالی که قیمت مصوب آن هزار و ۵۰۰ تومان است. وی نقش صادرات در گرانی تخم مرغ را رد می کند و به وعده های عمل نشده چهارماهه در خصوص تامین نهاده ها اشاره می کند و می افزاید: خریدهایی که از بازار آزاد و با چند برابر قیمت انجام می‌شود طی چند ساعت به دست مرغدار می‌رسد، اما خریدهای دولتی برای رسیدن به دست مرغداران زمان چندماهه می‌برد.

باز هم ردپایی از فساد ارز 4200 تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی، به لایه ای دیگر از ماجرا اشاره کرده است. رهنمایی می گوید: «با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، یک حلقه فساد شکل گرفته و بسیاری از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.» این موضوع را نبی پور نیز به نوعی تایید می کند.

به گزارش تسنیم، وی گفت: از ۴ میلیون و ۲۰ هزار تن ذرت و سویای وارد شده، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن به صورت رانتی به کارخانه های گلوکز و فروکتوز داده شده و این موضوع به صراحت در جلسه روز چهارشنبه (گذشته) ستاد تنظیم بازار نیز مطرح شده است.

این ها همه در حالی است که خبرگزاری فارس نیز 28 مرداد به طور مفصل به ابعاد فساد در این باره پرداخته است. به گفته شالچیان مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی، حدود 1000 میلیارد تومان در انحصار یک واردکننده خاص است و دیگران امکان ورود ندارند.

سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران نیز گفته است سال گذشته 15 میلیون تن نهاده با ارز 4200 تومانی وارد کشور شد در حالی که سهم اتحادیه از این واردات تنها 2درصد بود. این در حالی است که بیش از 90 درصد دام کشور در حوزه اتحادیه دامداران مدیریت می‌شود.

گزارش فارس همچنین حاکی از این است که طبق اظهارات برخی از مرغداران، محموله‌های نهاده‌ها که از گمرک ترخیص می‌شود تا رسیدن به مقصد اصلی 4 بار خرید و فروش می‌شود. این نوع خرید و فروش تحت عنوان (روباری) مرسوم شده است. یعنی دلالان و واسطه‌ها محموله‌ها را در بین راه خریداری و در انبارهای خود ذخیره می‌کنند و موقعی که بازار تشنه است به چندین برابر قیمت می‌فروشند.

تغییر اولویت ارز نهاده های دامی به تولیدکنندگان

در هر حال، با این شرایط، کمیته ارزی تصمیم جدیدی در خصوص تامین ارز نهاده های دامی گرفته است. به گفته قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور، قرار بر این شده که از این پس اولویت تأمین و تخصیص ارز با واحدهای تولیدکننده خوراک دام و زنجیره‌های تولید، مرغداران و دامداران بر اساس پروانه ظرفیت و بهره برداری باشد و پس از آن تخصیص ارز به شرکت های واردکننده و تجاری به ترتیب تاریخ ثبت سفارش تعلق گیرد.#‌اخبار
منبع: خبرداغ


مطالب پیشنهادی

نکات تهیه بستنی | هر آنچه را که باید در مورد نکات تهیه بستنی و خوردن ان بدانید

نکات تهیه بستنی و آشنایی با نکات تهیه بستنی و خواص بستنی و نحوه درست کردن بستنی و چگونه بستنی درست کنیم را در پرشین وی بخوانید

طلایی: در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدای اصولگراها ۲۵ میلیون رای دارد

مرتضی طلایی می‌گوید: اصولگرایان هر کاری می‌خواهند بکنند از الان انجام دهند که سال ۱۴۰۰ با یک چهره پا به عرصه انتخابات بگذارند. اگر این اتفاق رقم بخورد من تضمین می کنم که کاندیدای اصولگرایان ۲۵ میلیون رای خواهد داشت.

رویارویی‌ پارلمانی احمدی‌نژادی‌ها با روحانی /قالیباف ضربه‌گیر می‌شود؟

نوع کنشگری اصولگرایان مجلس یازدهم در قبال دولت حسن روحانی به پرسش اصلی این روزهای محافل سیاسی تبدیل شده است.

پیام تسلیت روحانی، جهانگیری و لاریجانی به تولیت آستان قدس رضوی

رئیس جمهوری در پیامی درگذشت همشیره مکرمه حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مروی را تسلیت گفت و از درگاه ایزدمنان برای آن فقیده سعیده غفران و رضوان الهی مسالت کرد.

به یاد دو دیپلمات و سیاستمدار امین نظام

هیچگاه فکرش را هم نمی‌کردم روزی اتفاقی بیفتد و سر و کله بیماری‌ای به نام کرونا در این کشور پیدا شود که دو تن از همکاران خوبم را که خاطرات خوبی را با آنها داشتم از من بگیرد و کشور از وجود خدمات آنها محروم شود.

سلیمی‌نمین:هوچی‌گری،هم در جریان اصولگرا هست هم اصلاح‌طلب

عباس سلیمی‌نمین می‌گوید: آن چیزی که امروز جامعه را نسبت به عملکردها سرخورده و بی اعتماد کرده سیاست‌ورزی بیمار است. در سیاست ورزی بیمار، افراد و گروه‌ها به جای اینکه خودشان را اثبات کنند، نیروی مقابل را تخریب می‌کنند، هوچی‌گری می‌کنند و تهمت می‌زنند.

علت چسبیدن ته دیگ پلوپز | علت چسبیدن ته دیگ پلوپز و درست کردن آن

علت چسبیدن ته دیگ پلوپز و علت چسبیدن ته دیگ پلوپز چیست و طرز تهیه یک ته دیگ برشته و خوشمزه و نکات درست کردن ته دیگ را در پرشین وی بخوانید

مدل کیک های عروسی | گلچینی از زیباترین مدل کیک های عروسی

مدل کیک های عروسی وگلچینی از زیباترین مدل کیک های عروسی و تزیین کیک عروسی و دیزاین کیک عروسی و انتخاب کیک عروسی را در پرشین وی بخوانید

موارد مصرف سس سویا | موارد مصرف سس سویا برای مزه دار کردن غذا

موارد مصرف سس سویا و موارد مصرف سس سویا برای مزه دار کردن غذا و سس سویا چیست و فواید سس سویا چیست و خواص سس سویا را در پرشین وی بخوانید

نمایندگانی که با پارلمان خداحافظی کردند/بازگشت قدیمی‌ها به بهارستان

پرونده انتخابات مجلس یازدهم در مرحله اول بسته شد و اکثریت پارلمان آینده برای ۴ سال در اختیار اصولگرایان قرار گرفت.

ضدعفونی کردن معابر قم از سوی نیروهای حشدالشعبی صحت دارد؟

معاون سپاه علی‌ابن‌ابی‌طالب(ع) قم به ایرنا پلاس گفت:ضدعفونی معابر قم، کار اعضای الحشدالشعبی نبود.

وقتی پیام رهبر انقلاب مانع هجمه به یک شهید شد

تسنیم نوشت: اکبر نبوی به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد شهادت سیدمرتضی آوینی می‌گوید: «به شکل مشخص نوع کنش رهبری نسبت به شهادت مرتضی، کنش معناداری بود. حضور ایشان بر سر پیکر شهید و شرکت در تشییع ایشان و پیامی که دادند، به نظر من بسیار مهم و معنادار بود. »

لطفا کرونا را بهانه تسویه حساب سیاسی نکنید

این روزها شاهد برخی تسویه حساب‌های سیاسی با بهره‌گیری از فضای ملتهب ناشی از گسترش ویروس کرونا هستیم.

پاسخ‌های کرونایی عباس عبدی به چند سوال اصلاح‌طلبانه و انتخاباتی

عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب می گوید: کنشگری در فرایندهای سیاسی موجود را حتی پیش از کرونا ناممکن و نامفید می‌دانستم.

پخت خورش خوشمزه | نکات پخت خورش خوشمزه و ترفندهای خوشمزه شدن آن

پخت خورش خوشمزه و نکات پخت خورش خوشمزه و ترفندهای خوشمزه شدن خورش و روش های خوشمزه کردن غذا و چگونه خورشت خوشمزه درست کنیم را در پرشین وی بخوانید

پخت کیک و شیرینی | نکات مهم پیرامون پخت کیک و شیرینی و پف کردن آن

پخت کیک و شیرینی و نکات مهم پیرامون پخت کیک و شیرینی و پف کردن آن و نکات لازم برای پف کردن کیک و شیرینی و روش پخت کیک را در پرشین وی بخوانید

بخاطر کرونا، دین و علم را مقابل هم قرار ندهید

متاسفانه چند هفته ای می‌شود که کشور درگیر ویروسی شده که مداس و دانشگاه ها، مراسمات مذهبی چون نمازجمعه و اعتکاف و کسب و کارها را به تعطیلی کشانیده است.

از قدیمی‌ترین نماینده مجلس تا بازگشت پارلمانتاریست‌ها به بهارستان

۱۰۴ نماینده منتخب مجلس آینده پیشتر هم بر صندلی های نمایندگی مجلس تکیه زده اند، سیدرضا تقوی قدیمی ترین آنهاست و محمد مهدی مفتح بیشترین تعداد حضور در ادوار مختلف مجلس را در کارنامه پارلمانی اش به ثبت رسانده است.

تقدیر دستیار ویژه لاریجانی از کمک های چین به ایران در روزهای نشر کرونا

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین‌الملل کمک‌های ⁧چین⁩ به ایران در مبارزه با ⁧کرونا را⁩ قابل تقدیر دانست.

چه کسی کشتی طوفان‌زده وزارت کشاورزی را به ساحل می‌رساند؟

چند ماهی است که گمانه زنی برای سکانداری وزارت جهاد کشاورزی بدون نتیجه ادامه دارد.

مطالب مرتبط