تیتر برتر |
2 ماه پیش

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی چیست سایت تیتربرتر TitreBartar com

تصمیم مجلس برای فیلتر کردن شبکه های اجتماعی در سال 1400:

به گزارشتیتربرتر؛روز یکشنبه ۲۷ تیرماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی دربارهطرح صیانت از حقوق کاربراندر فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی بحث و گفتگو شد. این طرح در دستور کار جلسه علنی مجلس است و در هر صورت طی روزهای کاری پیش روی نمایندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی چیست؟

به گفته «احمدراستینه هفشجانی» نماینده مردم شهر کرد: هیچ قانون مشخصی برای نظارت بر شبکه های اجتماعی خارجی تعریف نشده و طرح نمایندگان به دنبال محدودسازی نیست بلکه در پی قانونی کردنشبکه های اجتماعیو پلتفرم‌های خارجی است.در این طرح برای کاربران و حریم خصوصی آنها محدویت ایجاد نشده و هیچ جرم انگاری برای آنها در نظر گرفته نشده است. اما پلتفرم‌ها و شبکه های اجتماعی خارجی و هرگونه شبکه اجتماعی داخلی که به تعهدهای خود عمل نکنند، قوانین و هزینه‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است.

تشریح کامل طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی

طبق تبصره همین ماده باز هم تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

در ادامه در ماده ۶- بند ه، آمده: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهادوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتو تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

بعد از اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی شبکه های اجتماعی خارجی فیلتر می شوند؟

در پیش نویس قبلی دیده شده بود که شبکه هایی که هم اکنون مردم از آنها استفاده می کنند اگر از حاکمیت ایران مجوز نگیرند باید فیلتر شوند.

به عبارت دیگر در پیش نویس قبلی، در فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها، می دیدیم که براساس ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخابرئیس قوه قضائیهو ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند: الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)، ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱) و پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱).

۳ ماده فوق اشاره داشتند به: ۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی. تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون هستند.

سپس می دیدیم که در ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) آورده شده که عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال. ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز. پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون و ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات.

پیش نویس قبلی به گونه ای بود که اغلب شبکه های اجتماعی خارجی فعلی در ایران در مسیر قانونی فیلتر شدن قرار می گرفتند، اما در پیش نویس جدید این رویه تغییر کرد

تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت کنند به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون است.

جمع بندی این ماده ها و تبصره ها این نتیجه را به دست می داد که درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی مانند شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بزرگ، مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی را نگرفته باشند و نماینده قانونی برای پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون را معرفی نکرده باشند، به مجازات پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات محکوم می‌شود.

پیش نویس جدید طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی چیست؟

در پیش نویس شرایط تغییر کرده است.به این صورت که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. بخش خصوصی باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند، اگر بخش خصوصی اقدام نکرد، وزارت ارتباطات باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند و اگر وزارت ارتباطات هم اقدام نکرد، مرکز ملی فضای مجازی باید راسا برای انجام این مهم اقدام کند. در نهایت هم باز، تصمیم گیری درباره فیلتر شدن یا نشدن آن شبکه هم در کمیسیون انجام خواهد شد و فیلتر کردن شبکه های خارجی فاقد مجوز قانون نمی شود.

در پیش نویس جدید می بینیم که طبق ماده ۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی اقدام کند. تعیین مصادیق خدمات کاربردی مذکور و راهبری لازم در ایجاد آن توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود.

سپس می بینیم که در ماده ۲۸- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷) مورد اشاره قرار گرفته است که عبارتند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال. ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز، پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون، ت- محدودیت در تبلیغات، ث- محدودیت در ترافیک و ج- مسدودسازی.

در ادامه در تبصره ۲- همین ماده می خوانیم: خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند.

در غیر این صورت، اعمال بند "ج" این ماده برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند. در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.

سپس در ماده ۳۰- آمده: هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.

ممنوعیت های طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی چیست؟

نگاهی کلی به ساختار پیش نویس جدید و مقایسه آن با پیش نویس قبلی نشان می دهد که چندین قید ممنوع در بخش حمایت ها از طرح جدید حذف شده اند.

همچنان که در ماده ۲۳- قبلا «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع بود.» اکنون این قید ممنوعیت برداشته شد.

همچنین طبق تبصره ۱- همین ماده«عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود.»دیگر اثری از این ممنوعیت هم نیست.

گردآورنده:محسن رضوی#‌سیاست منبع: تیتر برتر

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: بانک ۱۸ درصد به سپرده‌ها بهره می‌دهد و مشخص نیست چگونه می‌خواهد با ۴ درصد به مردم کالا بفروشد. عملاً در این شرایط تولید کننده قیمت خود را بالا می‌برد، بعد به بانک سود می‌دهد و در سوی دیگر بانک می‌گوید با بهره چهار درصد به مردم کالا می‌فروشد.

2 دقیقه پیش

سردار محمد ناظری گفت: نشر مجاهدت‌های دفاع مقدس تأثیر به سزایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

5 دقیقه پیش

کارگران و پرسنل شرکتهای پیمانکاری شاغل در مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو با انتشار تقدیر نامه هایی از حمایت‌های بی دریغ مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که موجب ارتقای سطح سلامت، معیشت و رفاه آنان گردیده است تشکر و قدردانی نموده اند .

10 دقیقه پیش

گلستان ما بزرگترین و پریازدیدترین سایت خبری استان گلستان

12 دقیقه پیش

گلستان ما بزرگترین و پریازدیدترین سایت خبری استان گلستان

13 دقیقه پیش

گلستان ما بزرگترین و پریازدیدترین سایت خبری استان گلستان

13 دقیقه پیش

آنچه در مدت اخیر از محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و طبق قانون بودجه به دانش‌آموزان اختصاص پیدا کرده به بیش از ۷۴۰ میلیارد تومان ‌می‌رسد.

یک ربع پیش

در نخستین روز از هفته دفاع مقدس، طی آئینی، مرکز واکسیناسیون حرم مطهر احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) افتتاح شد و فعالیت خود را در راستای افزایش سطح ایمنی جامعه در مقابل بیماری کرونا، آغاز کرد.

یک ربع پیش

رییس سازمان بازرسی کشور گفت: شناسایی بسترها و گلوگاه‌های فساد مهمترین راه مبارزه با فساد است که سازمان بازرسی بر این مهم متمرکز شده است.

یک ربع پیش

از سوی مجلس اقداماتی برای گرانی قیمت مسکن انجام شده و برای مهار این وضعیت، مجلس یازدهم از ابتدای کار خود در تلاش است تا ثباتی در بازار مسکن ایجاد شود

یک ربع پیش

این روزها بخاطر نوسانات قیمت طلا و سکه تقاضایی در بازار وجود ندارد، به دلیل نزدیک شدن به اربعین و 28 صفر در هفته آینده طبیعتا داد و ستدها کاهش بیشتری خواهد یافت.

یک ربع پیش

اهواز- رئیس دانشگاه قرآن و حدیث خوزستان با اشاره به سخن وزیر کشور در معارفه استاندار دولت سیزدهم که «خوزستان دروازه‌ی ارتباطی کشور ما به دنیای اسلام و جهان عرب است»، گفت: خوزستان ظرفیت میزبانی مسابقات بین‌المللی قرآن کریم را دارد.

یک ربع پیش

معاون گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام گفت: با تغییر دولت و سرکار آمدن دولت انقلابی، بسیج دانشجویی خود را ملزم به کمک به دولت می‌داند اما به عنوان یک جریان مترصد، همواره در جایگاه مطالبه گری خودش باقی می‌ماند و از این وظیفه دور نمی‌شود. 

نیم ساعت پیش

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز برای اولین بار در کشور توانستیم با کمک بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت و مرکز نوآوری توسعه فناوری تعاون، زیست‌بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون را شکل دهیم.

نیم ساعت پیش

جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم رژیم صهیونیستی (BDS) خواستار تحریم نمایشگاه "اکسپو ۲۰۲۱ دوبی" شد.

نیم ساعت پیش

بیشتر...