تنظیم خانواده |
۱ هفته پیش

ناتوانی جنسی مردان

ناتوانی در رسیدن به نعوظ یا حفظ آن، اصطلاحاً ناتوانی جنسی نامیده می‌شود. اغلب می‌توان این بیماری را با موفقیت به وسیله دارو درمان کرد.درمان‌هایی که بیشترین تأثیر را دارند آنهایی هستند که در همان زمانی که به نعوظنیاز اسـت به مصـرف می‌شـوند. بـرای مثـال سیلـدنافیـل (ویاگرا) از جمله اینداروهاست که یک داروی خوراکی است. انواع دیگر داروها یا توسط خود فرد مستقیماً بهداخل آلت تزریق می‌شوند یا آنکه به صورت ژل‌هایی هستند که می‌توان آنها را داخلپیشابراه وارد کرد. از آنجایی که تأثیر این داروها به خاطر اثر بر رگ‌های خونی استدر صورت ابتلا به مشکلات قلبی ـ عروقی ممکن است داروهای مناسبی نباشند. در صورتی کهامکان استفاده از این داروها وجود ندارد، وسایل کمکی فیزیکی می‌توانند مفید واقعشوند. این وسایل دارای یک بخش ایجادکننده خلأ هستند که قبل از شروع مقاربت، روی آلتقرار داده می‌شود تا باعث افزایش جریان خون به داخل آلت شود سپس با بستن یک بندمحکم به دور ریشه آلت، نعوظ ایجاد شده حفظ می‌شود. روش دیگر این است که وسایلکاشتنی انعطاف پذیری را از طریق جراحی درون آلـت قـرار مـی‌دهنـد کـه نعـوظ راامـکان پذیر شود.).

چگونه احتمال بارداری را زیاد کنید؟

از هر10 ‌زوجی که خواهان فرزند هستند، یکی دچار مشکل باروری است. در بسیاری ازموارد، علتی برای این امر یافت نمی‌شود. ناتوانی در باردار شدن، ممکن است به خاطرمشکل یک طرف یا گاهی هر دوی آنها باشد. این نمودار فقط به آن دسته از مشکلاتی میپردازد که مردان را گرفتار می‌کنند. دو علت عمده ناباروری در مردان عبارت است از:

1- عدم تولید کافیاسپرم.

2- بسته بودن لوله‌های خروج منی(مجاری منتقل‌کننده اسپرم به آلت در طیانزال

در صورت تمایل به بچه‌دار شدن، باید شما و همسرتان به پزشک مراجعه کنید تا دربارهبرنامه‌ریزی برای یک بارداری سالم با وی گفتگو کنید. چند اقدام کمک‌کننده ساده وواضح نیز وجود دارد که می‌توان از آنها برای به حداکثر رساندن احتمال بارداری کمکگرفت. رژیم غذایی سالم، غذاهای تازه و پر از ویتامین،‌ استراحت کافی و عدم مصرفالکل، همگی در افزایش احتمال باردار شدن کمک‌کننده هستند. مقاربت منظم ( به طورمطلوب حداقل سه بار در هفته) نیز مفید واقع می‌شود. در صورتی که مقاربت به دفعاتکمتری انجام شود، ممکن است روزهای باروری زن رد شود و فرصت تا چرخه بعدی از دستبرود. روزهای باروری زن معمولاً حول‌وحوش وسط چرخه قاعدگی است. در صورتی که مقاربتدر این دوران انجام شود، احتمال باردارشدن بیشتر از بقیه اوقات است. بعد از مقاربت،زن باید10 ‌تا 15 ‌دقیقه دراز بکشد. این کار اجازه می‌دهد تا حداکثر تعداد اسپرموارد رحم شوند. علاوه بر آن، مرد باید از پوشیدن شلوار یا لباس زیر تنگ بپرهیزد،چون لباس‌های این چنین، باعث افزایش دمای کیسه بیضه می‌شوند و تولید اسپرم را کممی‌کنند.

2-3-3) آزمایش منی :

هرگاه زوجی دارای مشکل باروری باشند، آزمایش منی معمولاً از اولین آزمایش‌هایی استکه انجام می‌شود. از مرد خواسته می‌شود که به داخل ظرف تمیزی انزال کند (منی جمعشده از کاندوم مناسب آزمایش نیست). سپس باید نمونه را در دمایی معادل دمای بدن نگهداشت و ظرف2 ‌ساعت بررسی کرد. حجم منی اندازه گیری می‌شود و سپس نمونه‌ای از آن زیرمیکروسکوپ بررسی می شود تا مشکل و میزان فعالیت اسپرم‌ها مشخص شود و تعداد آنهاشمارش شود. هر میلی‌لیتر از مایع منی، حاوی حدوداً 50 میلیون اسپرم است که اکثرآنها سالم هستند. بنا به تعریف، هر گاه شمارش اسپرم کمتر از20 ‌میلیون باشد، تعدادآن کم محسوب می‌شود. در صورت مشاهده هرگونه مورد غیرطبیعی، آزمایش مجدداً‌ تکرارمی‌شود.

مشکلات بیضه و کیسه بیضه مردان:

مشکلات بیضه :همه مردان باید به صورت منظم بیضه‌های خود را معاینه کنند چون احتمال کمی وجود دارد که برخی تغییرات ایجاد شده در بیضهنشانه‌ای از سرطان باشند که در صورت تشخیصِ به موقع احتمال درمان موفقیت‌آمیز آنزیاد است. در صورتی که دچار درد هستید یا متوجه توده یا تورمی در داخل یا اطرافبیضه‌ها یا هر جای دیگری داخل کیسه بیضه شده‌اید، از این نمودار استفاده کنید تامشخص شود که چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید. در برخی موارد لازم است که برایحفظ باروری، درمان سریع و صحیح انجام شود:

معاینه بیضه:همه مردان باید به طور منظم بیضه‌های خود را برای جستجوی انواع توده‌ها یا تورم‌هامعاینه کنند چون درمان سرطان بیضه، در صورت شناسایی سریع و به موقع، بسیار آساناست. معاینه را بعد از دوش آب گرم انجام دهید، چون کیسه بیضه در این حالت کاملاً شلشده است. تومورهای سرطانی بیضه ممکن است در مراحل اولیه به صورت توده‌ای سفت بر سطحبیضه لمس شوند. چنانچه هرگونه تغییری در هر یک از بیضه‌ها یا کیسه بیضه مشاهدهکردید، هر چه سریعتر به پزشک خود مراجعه کنید.

توجه: در صورت پیدایش توده یا تورم در داخل کیسه بیضه حتی در صورتی که بدون درد هم باشد ، به پزشک خود مراجعه کنید . سرطان بیضه به ویژه در مردان 20 تا 40 ساله همیشه جزء احتمالات ممکن است . این بیماری در صورت تشخیص به موقع به راحتی درمان می شود ولی در صورت غفلت ، کشنده خواهد بود.

مشکلات نعوظ :

بزرگ شدن آلت مردان را " نعوظ " ‌گویند. در صورت ابتلا به نعوظ دردناک، به ‌مشکلات آلت تناسلی مراجعه کنید. هر از چندگاهی،اکثر مردان دچار مشکلاتی در رسیدن به نعوظ یا حفظ آن می‌شوند. هرچند این موضوعناخوشایند است، اما مشکلات گاهگاهی نعوظ طبیعی هستند و معمولاً به علت استرس،خستگی، اضطراب یا مصرف الکل ایجاد می‌شوند. در صورتی که دایماً در رسیدن به نعوظمشکل دارید، به پزشک خود مراجعه کنید. در حال حاضر درمان‌های مؤثری برای ناتوانیجنسی وجود دارد.

مشکلات انزال :

در صورت ناتوانی در رسیدن به نعوظ، به ‌مشکلات نعوظ مراجعه کنید. در صورتی که انزال (لحظـه‌ای در اوج لذت جنسی که مایع منی خارج می‌شود) زودتر از آن چه که شما یا همسرتان می‌خواهید اتفاق می‌افتد یا آن که علی‌رغم نعوظ طبیعی، انزال رخ نمی‌دهد یا با تأخیر رخ می دهد، از این نمودار استفاده کنید. مشکلات انزال شایع هستند و به علت ایجاد اضطراب، خود می‌توانند باعث بدتر شدن مشکل شوند. گفتگو با همسرتان در مورد نیازهای جنسی می‌تواند بسیاری از این مشکلات را تسکین دهد. انزال زودرس به ندرت دارای علت جسمی یا عاطفی داشته باشد. رسیدن به اوج لذت جنسی بدون آن که انزال اتفاق بیفتد، معمولاً نتیجه جراحی پروستات در گذشته است.

روش فشردن آلت برای عقب انداختن انزال :

این روش برای پیشگیری از انزال زودرس به کاربرده می شود و هم مرد و هم همسروی می‌توانند آن را انجام دهند.درست قبل از آن که انزال روی دهد، تنه آلت را درست در ناحیه زیر سرآلت محکم بین انگشت شست و انگشت اشاره فشار دهید.این امر باعث میشود که بخشی از نعوظ ایجاد شده از دست برود و موقتاً از انزال جلوگیری شود. با تمرین مرتب این روش، فرد می‌تواند کنترل بیشتری بر انزال خود به دست بیاورد. در نهایت، دیگر استفاده از روش فشردن لزومی نخواهد داشت.

مقاربت دردناک در مردان :

علل مختلف و احتمالی دردناک بودن مقاربت ،‌ می تواند به ایجاد مشکلات نعوظ و انزال هم منتهی شود . علل مختلفی برای دردناک بودن مقاربت در مردان وجود دارد از جمله بیماریهای سطح آلت ، تنگی پوست سر آلت ،‌عفونت ها و عدم  لغزنده گی کافی.

درمان انزال جنسی زود رس چیست؟

هنگام نزدیکی با شریک جنسیتان هنگامی که فکر می کنید موقع انزالنزدیک است الت تناسلی خود را بیرون اورده و خود یا شریک جنسی شما باید ان را شدیدااز ناحیه سر الت فشار دهد تا احساس درد کنید همین احساس در باعث خواهد شد که شماانزالتان به عقب بیفتد.

اعتماد به نفس داشته باشید چون این مشکل خیلی شایعاست اگر بتوانید به طریقی شریکتان را زودتر و بیشتر تحریک کنید مساله حل خواهدشد چون در تعریف انزال زود رس امده است که به طور پیا پی از شریک خود زود تر ارضامی شود بنابرین قبل از نزدیکی از طرق دیگر ناحیه تناسلی شریکتان را تحریک کنیدتا او زود تر ارضا شود  معمولا اقایان پس از بار اول که ارضا می شوند به مدتچندین دقیقه دیگر ارضا نخواهند شد پس برای ارضا شریک جنسی خود به یک بار ارتباطجنسی قانع نشوید و پس از ارضا اول خود او را ارضا کنید  یعنی پس از یک بار سکس کهخود ارضا شدید ولی شریکتان ارضا نشده است پس از یک مدت کوتاه دوباره با وی نزدیکیکنید ،‌مطمئن باشید که در مرتبه دوم ارضا خواهد شد   ،اگر شما و شریک جنسیتان از سکستان لذت ببرید و هر دو ارضا شوید اینمدت طبیعی است ولی اگر احساس رضایت ندارید و نمی توانید شریکتان را ارضا کنید ممکناست که دچار انزال زود رس باشید ،یک مثال مردی را در نظر بگیرید که پس از یک دقیقهارضا می شود و شریکش هم در همین مدت یک دقیقه ارضا می گردد ، وی دچار انزال زود رسنمی باشد ، حال فرد دومی را در نظر بگیرید که پس از چهار دقیقه ارضا می شود وتاکنون نتوانسته است که شریک جنسیش را ارضا کند ، وی ممکن است که دچار انزال زود رسباشد ، البته ممکنه که طرف مقابل مشکل داشته باشد و باید بررسی کرد که چرا زود ارضانمی شود  این مساله خیلی خیلیی شایع است ، وبعضی از افراد برای درمان انزال زودرس از دارو استفاده می کنند و گروهی هم به مواد مخدر رو می اورند و ممکن است که اینمساله ساده که با رفتار درمانی به سادگی قابل رفع بوده است سر اغاز اعتیاد باشد  احمد سوال کرده است که از چه دارو هایی جهت طولانی کردن مدت انزالمی توان استفاده کرد.

دوست گرامی اگر شما دچار انزال زود رس هستید باید این مشکلرا با رفتار درمانی درمان کرد نه با دارو، برای این کار باید هنگام نزدیکی با شریکجنسیتان هنگامی که حس می کنید که به زمان انزال نزدیک شده اید ، سر الت تناسلی خودرا توسط خودتان یا شریکتان به شدت فشار دهید تا احساس درد کنید ، سپس پنج ثانیه صبرمی نمایید و دوباره مشغول سکس می گردید این کار را چندین بار انجام می دهید ، تاارضا گردید پس از دو الی سه هفته خواهید دید که مشکلتان حل شده است ، از ان جا کهاین مشکل اغلب جنبه اعتماد به نفس و روانی دارد و اگر در یک الی دو هم اغوشی انزالزود رس اتفاق نیفتد معمولا دیگر این مساله پیش نخواهد امد ، و از انجا که مدت زمانانزال در مرد به علت دوره نهفتگی در دفعات نزدیکی دوم به بعد طولانی تر است ، توصیهمی گردد که پس ازاولین بار نزدیکی ، برای بار دوم نزدیکی(به فاصله پنج الی ده دقیقهبعد) تکرار گردد تا طول مدت انزال در بار دوم طولانی گردد.

یک دلیل انزال زود رس یا   ، دیر ارگاسم رسیدن همسر است ، بنابرینشما می توانید قبل از انکه به سکس مشغول شوید ، همسر خود را پنج الی ده دقیقه تحریککنید ?بدون انکه الت تناسلی خودتان تحریک گردد ? ، نحوه تحریک را خود باید پیداکنید ، چون این گونه مسایل به فانتزی طرفین و تمایلات انها بستگی دارد  ، پس ازانکه وی را تحریک کردید  ، حس کردید که به خوبی تحریک شده است ? در این حالت التتناسلی خانمها خیس می گردد ، ورم می کند و از چهره شان هم معلوم است ?  مشغول سکسشوید ، اگر در این حالت او ارضا شود و شما هم حتی پس از یک دقیقه ارضا گردید ، دیگرمبتلا به انزال زودرس نیستید چون بر اساس تعریف کسی مبتلا به انزال زودرس است کهمرتبا زودتر از شریک جنسی خود ارضا گردد ، برای به تعویق انداختن انزال خود از یککلک دیگر هم می توانید استفاده کنید ، پس از سکس اول که شما ارضا شدید کمی دست نگاهدارید تا الت تناسلی شما از حالت عدم تحریک خارج گردد ، مثلا پنج دقیقه صبر نمایید، در این پنج دقیقه شما باید الت تناسلی همسرتان را تحریک نمایید ، سپس برای باردوم نزدیکی کنید ، مطمئن باشید که همواره انزال دوم در مرد طولانی تر از انزال اولاست ، مثلا اگر بار اول شما پس از دو دقیقه سکس ارضا می شوید برای بار دوم پس از ششالی هفت دقیقه ارضا خواهید شد ، در این روش دوم در واقع شما پس از یک بار انزالجنسی در اصل با همسرتان نزدیکی می کنید و چون این مدت طولانی تر است به احتمال خیلیزیاد همسرتان به ارگاسم خواهد رسید ، توجه داشته باشید در هر کدام از این روشهاباید همه روشها را با هم به کار ببرید ، یعنی روش تحریک همسر را باید همزمان با روشانزال دوم همراه کنید ، حتی اگر با این روش ها روش فشار دادن الت را هم بکار ببریدخوب است ، ولی فعلا همان دو روش تحریک همسر قبل از نزدیکی را با روش انزال دومهمراه کنید ، اگر پس از یک ماه باز هم مشکل شما برطرف نشد باز هم مراجعه کنید تا ازروش دارویی استفاده نماییم ، چون روش دارویی دارای اثرات جانبی است به عنوان مرحلهاخر به کار می  رود  ، از این که این قدر بی پرده توضیح دادم ببخشید ، در درمانمشکلات جنسی باید خجالت را کنار گذاشت تا بیمار بدون خجالت مشکل خود را ذکر کند.#‌پزشکی #‌بهداشتی منبع: تنظیم خانواده

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

علت درد بیضه ها

2 ساعت پیش

به تازگی متوجه شدم که شوهرم به من خیانت کرده و شوکه شده‌ام,مدارکی دارم که شوهرم بهم خیانت می کنه چکار کنم

3 ساعت پیش

تفاوت ها و ويژگی های مردان و زنان

3 ساعت پیش

زنم بهم شک داره,همسرم می‌گوید جواب تماس‌های همکاران خانم را نده

3 روز پیش

علت‌های رایج جدایی در سال های آغازین زندگی

3 روز پیش

تغییر رنگ ادرار،تغییر رنگ ادرار نشانه چیست

3 روز پیش

در واقع کرونا از طریق رابطه جنسی منتقل نمی شود بلکه ریسک ابتلا را به علت تماس افزایش می دهد،اگر یکی از زوجین کرونا داشته باشد یا مشکوک به کرونا باشد نباید رابطه جنسی داشته باشد

3 روز پیش

کدام نوع هپاتیت با رابطه جنسی منتقل می شود

3 روز پیش

تفاوت مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه

3 روز پیش

افزایش شانس باروری,باردار شدن,چطور سریع باردار شویم

4 روز پیش

چرا طلاق عادی شده

4 روز پیش

تاثیر نشستن بر میل جنسی

4 روز پیش

بیشتر...