راهبرد معاصر |
۱ هفته پیش

قیمت طلا سکه امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ جدول راهبرد معاصر

قیمت طلا و سکه انواع سکه بهار آزادی و پارسیان و طلای گرمی و ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ در بازار را در ادامه بخوانید.

به گزارش راهبرد معاصر؛ قیمت سکه و طلا طی معاملات صبح امروز در بازار مشخص شد و تحت تاثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی شاهد کاهش  قیمت در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ طلا و سکه را می‌بینید:

 

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 24  اردیبهشت ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 24 اردیبهشت ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

 
 
 

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 75013,573,000
طلای ۲۴ عیار18,097,000
طلای 18 عیار / 74013,392,000
طلای دست دوم13,391,640
سکه امامی تک فروشی142,480,000
سکه بهار آزادی تک فروشی 134,000,000
نیم سکه تک فروشی78,550,000
ربع سکه تک فروشی48,520,000
سکه گرمی تک فروشی27,820,000
تمام سکه (قبل 86)133,000,000
نیم سکه (قبل 86)66,500,000
ربع سکه (قبل 86)33,500,000
آبشده نقدی59,200,000
آبشده کمتر از کیلو58,840,000
مثقال طلا58,770,000
مثقال / بدون حباب56,976,000
حباب سکه امامی12,510,000
حباب سکه بهار آزادی5,430,000
حباب نیم سکه13,710,000
انس طلا1,812
 
 
 
 
 
 
 

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه 24 اردیبهشت ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه 24 اردیبهشت ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

 

 

 سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۰۵۰

875,000

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

1,700,000

سکه پارسیان ۰/۱۵۰

2,525,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

3,350,000

سکه پارسیان ۰/۲۵۰

4,175,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

5,030,000

سکه پارسیان ۰/۳۵۰

5,855,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

6,680,000

سکه پارسیان ۰/۴۵۰

7,505,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

8,330,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

9,980,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

11,630,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

13,300,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

14,950,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

16,600,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

18,250,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

19,950,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

21,600,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

23,250,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

24,900,000

سکه پارسیان ۱/۶۰۰

26,550,000

سکه پارسیان ۱/۷۰۰

28,200,000

سکه پارسیان ۱/۸۰۰

29,850,000

سکه پارسیان ۱/۹۰۰

31,500,000

سکه پارسیان ۲/۰۰۰

33,150,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 75013,573,000
طلای ۲۴ عیار18,097,000
طلای 18 عیار / 74013,392,000
طلای دست دوم13,391,640
سکه امامی تک فروشی142,480,000
سکه بهار آزادی تک فروشی 134,000,000
نیم سکه تک فروشی78,550,000
ربع سکه تک فروشی48,520,000
سکه گرمی تک فروشی27,820,000
تمام سکه (قبل 86)133,000,000
نیم سکه (قبل 86)66,500,000
ربع سکه (قبل 86)33,500,000
آبشده نقدی59,200,000
آبشده کمتر از کیلو58,840,000
مثقال طلا58,770,000
مثقال / بدون حباب56,976,000
حباب سکه امامی12,510,000
حباب سکه بهار آزادی5,430,000
حباب نیم سکه13,710,000
انس طلا1,812
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 75013,573,000
طلای ۲۴ عیار18,097,000
طلای 18 عیار / 74013,392,000
طلای دست دوم13,391,640
سکه امامی تک فروشی142,480,000
سکه بهار آزادی تک فروشی 134,000,000
نیم سکه تک فروشی78,550,000
ربع سکه تک فروشی48,520,000
سکه گرمی تک فروشی27,820,000
تمام سکه (قبل 86)133,000,000
نیم سکه (قبل 86)66,500,000
ربع سکه (قبل 86)33,500,000
آبشده نقدی59,200,000
آبشده کمتر از کیلو58,840,000
مثقال طلا58,770,000
مثقال / بدون حباب56,976,000
حباب سکه امامی12,510,000
حباب سکه بهار آزادی5,430,000
حباب نیم سکه13,710,000
انس طلا1,812
 
 
 
 
 
 
 

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 75013,573,000
طلای ۲۴ عیار18,097,000
طلای 18 عیار / 74013,392,000
طلای دست دوم13,391,640
سکه امامی تک فروشی142,480,000
سکه بهار آزادی تک فروشی 134,000,000
نیم سکه تک فروشی78,550,000
ربع سکه تک فروشی48,520,000
سکه گرمی تک فروشی27,820,000
تمام سکه (قبل 86)133,000,000
نیم سکه (قبل 86)66,500,000
ربع سکه (قبل 86)33,500,000
آبشده نقدی59,200,000
آبشده کمتر از کیلو58,840,000
مثقال طلا58,770,000
مثقال / بدون حباب56,976,000
حباب سکه امامی12,510,000
حباب سکه بهار آزادی5,430,000
حباب نیم سکه13,710,000
انس طلا1,812
 
 
 
 
 
 

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 75013,573,000
طلای ۲۴ عیار18,097,000
طلای 18 عیار / 74013,392,000
طلای دست دوم13,391,640
سکه امامی تک فروشی142,480,000
سکه بهار آزادی تک فروشی 134,000,000
نیم سکه تک فروشی78,550,000
ربع سکه تک فروشی48,520,000
سکه گرمی تک فروشی27,820,000
تمام سکه (قبل 86)133,000,000
نیم سکه (قبل 86)66,500,000
ربع سکه (قبل 86)33,500,000
آبشده نقدی59,200,000
آبشده کمتر از کیلو58,840,000
مثقال طلا58,770,000
مثقال / بدون حباب56,976,000
حباب سکه امامی12,510,000
حباب سکه بهار آزادی5,430,000
حباب نیم سکه13,710,000
انس طلا1,812
 
 
 
 

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 75013,573,000
طلای ۲۴ عیار18,097,000
طلای 18 عیار / 74013,392,000
طلای دست دوم13,391,640
سکه امامی تک فروشی142,480,000
سکه بهار آزادی تک فروشی 134,000,000
نیم سکه تک فروشی78,550,000
ربع سکه تک فروشی48,520,000
سکه گرمی تک فروشی27,820,000
تمام سکه (قبل 86)133,000,000
نیم سکه (قبل 86)66,500,000
ربع سکه (قبل 86)33,500,000
آبشده نقدی59,200,000
آبشده کمتر از کیلو58,840,000
مثقال طلا58,770,000
مثقال / بدون حباب56,976,000
حباب سکه امامی12,510,000
حباب سکه بهار آزادی5,430,000
حباب نیم سکه13,710,000
انس طلا1,812
 

 سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۰۵۰

875,000

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

1,700,000

سکه پارسیان ۰/۱۵۰

2,525,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

3,350,000

سکه پارسیان ۰/۲۵۰

4,175,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

5,030,000

سکه پارسیان ۰/۳۵۰

5,855,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

6,680,000

سکه پارسیان ۰/۴۵۰

7,505,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

8,330,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

9,980,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

11,630,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

13,300,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

14,950,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

16,600,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

18,250,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

19,950,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

21,600,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

23,250,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

24,900,000

سکه پارسیان ۱/۶۰۰

26,550,000

سکه پارسیان ۱/۷۰۰

28,200,000

سکه پارسیان ۱/۸۰۰

29,850,000

سکه پارسیان ۱/۹۰۰

31,500,000

سکه پارسیان ۲/۰۰۰

33,150,000

 
 
 
 
 

 سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۰۵۰

875,000

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

1,700,000

سکه پارسیان ۰/۱۵۰

2,525,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

3,350,000

سکه پارسیان ۰/۲۵۰

4,175,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

5,030,000

سکه پارسیان ۰/۳۵۰

5,855,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

6,680,000

سکه پارسیان ۰/۴۵۰

7,505,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

8,330,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

9,980,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

11,630,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

13,300,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

14,950,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

16,600,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

18,250,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

19,950,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

21,600,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

23,250,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

24,900,000

سکه پارسیان ۱/۶۰۰

26,550,000

سکه پارسیان ۱/۷۰۰

28,200,000

سکه پارسیان ۱/۸۰۰

29,850,000

سکه پارسیان ۱/۹۰۰

31,500,000

سکه پارسیان ۲/۰۰۰

33,150,000#‌اخبار منبع: راهبرد معاصر

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

اگرچه نمی‌توان درباره عدد دقیق فاصله سنی زوجین و نقش آن در موفقیت و شکست زندگی زناشویی قانون یکسانی برای همه افراد صادر کرد، اما یقینا تناسب سنی از جمله موازین زیربنایی و اساسی در ازدواج است که بی توجهی به آن، زمینه ساز بسیاری از کج خلقی‌ها و ناسازگاری‌ها در زندگی زناشویی خواهد شد.

7 ساعت پیش

وزیر امور خارجه کشورمان به وزرای خارجه کشورهای دارای منشاء ریزگرد و یا مبتلا به بحران زیست محیطی حاصل از انتشار گسترده گرد و غبار در منطقه نامه نوشت.

5 ساعت پیش

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمنان اسلام، ایران و انقلاب بدانند که اقدامات شرارت‌آمیز، هیچ خللی در عزم و اراده ملت بزرگ ما ایجاد نمی‌کند.

8 ساعت پیش

پرونده اولین فصل از رقابت‌های لیگ کنفرانس اروپا با قهرمانی تیم فوتبال رم با غلبه بر یاران علیرضا جهانبخش در دیدار پایانی این مسابقات بسته شد.

7 ساعت پیش

رییس مجلس یادآور شد: مجلس بر این اعتقاد است که باید خنثی سازی تحریم‌ها، راهبرد اصلی برای اقتصاد کشور باشد، به همین دلیل همّت اصلی مجلس توجه به این امر مهم است.

8 ساعت پیش

مدال سرمربی تیم فوتبال میلان در رقابت‌های سری A که در روز جشن قهرمانی این تیم از او به سرقت رفته بود، به وی برگردانده شد.

7 ساعت پیش

تولیت آستان قدس رضوی در نخستین سفر رسمی خود در سال 1401 وارد شهرستان طبس شد.

8 ساعت پیش

بیشتر...