تیتر برتر |
۱ هفته پیش

قیمت طلا، سکه دلار امروز ۱۴۰۱ ۱۱ ۰۵ شیب نزولی قیمت ها سایت تیتربرتر TitreBartar com

در آغاز امروز قیمت سکه امامی روند نزولی داشت و به ۲۳,۳۹۶,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و سیصد و نود و شش هزار) تومان رسید که کاهش ۰.۰۲ درصدی داشت. قیمت طلا و دلار هم پایین آمد.

دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند نزولی عمده قیمت ها در مقایسه با روز پیش است.

قیمت طلا، سکه و دلار 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۳۱ (یک هزار و نهصد و سی و یک) دلاررسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۳۱-۳.۳۰-۰.۱۸12:00
۱,۹۳۴۱۲۰.۶۱روز قبل
۱,۹۲۲-۴.۲۰-۰.۲۲۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلاپایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۰۱۸,۰۰۰ (دو میلیون و هجده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۰۱۸,۰۰۰-۲۸,۲۰۰-۱.۴11:29
۲,۰۴۶,۲۰۰-۳۶,۴۰۰-۱.۷۸روز قبل
۲,۰۸۲,۶۰۰-۵۲,۲۰۰-۲.۵۱۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۷۴۲,۰۰۰ (هشت میلیون و هفتصد و چهل و دو هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلاردر بازار متشکل، امروز به ۴۲,۲۰۰ (چهل و دو هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴۲,۲۰۰-۳۰۰-۰.۷۲11:33
۴۲,۵۰۰۳,۸۹۳۹.۱۶روز قبل
۳۸,۶۰۷-۹۹-۰.۲۶۲ روز پیش

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۱,۲۳۱ (چهل و یک هزار و دویست و سی و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۳.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴۱,۲۳۱-۱,۲۹۰-۳.۱۳11:13
۴۲,۵۲۱-۶۷۹-۱.۶روز قبل
۴۳,۲۰۰-۴۳۷-۱.۰۲۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۳.۴۵ درصدی، از ۵۲,۴۳۲ (پنجاه و دو هزار و چهارصد و سی و دو ) تومان به ۵۰,۶۸۵ (پنجاه هزار و ششصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵۰,۶۸۵-۱,۷۴۷-۳.۴۵11:20
۵۲,۴۳۲-۹۶۳-۱.۸۴روز قبل
۵۳,۳۹۵-۶۶۶-۱.۲۵۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۲.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۸۶۰ (یازده هزار و هشتصد و شصت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۳۰۰ (دو هزار و سیصد ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۳.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۰,۸۰۳ (سی هزار و هشتصد و سه ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکهامامی به 23,396,000 (بیست و سه میلیون و سیصد و نود و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۳۹۶,۰۰۰-۳,۰۰۰-۰.۰۲11:40
۲۳,۳۹۹,۰۰۰-۸۹۸,۰۰۰-۳.۸۴روز قبل
۲۴,۲۹۷,۰۰۰-۸۵۶,۰۰۰-۳.۵۳۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییراست.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۴,۰۰۰,۰۰۰۰۰11:33
۱۴,۰۰۰,۰۰۰-۵۰۰,۰۰۰-۳.۵۸روز قبل
۱۴,۵۰۰,۰۰۰-۴۰۰,۰۰۰-۲.۷۶۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکهبدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۹,۰۰۰,۰۰۰ (نه میلیون) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۱۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.#‌اقتصاد منبع: تیتر برتر

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

بیشتر...