تنظیم خانواده |
۲ هفته پیش

لقاح باروری

تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند. در انسان تولیدمثل به وسیله دو نوع سلول انجام می پذیرد. اسپرم ها که به وسیله بیضه های مرد ساختهمی شوند و تخمک ها که به وسیله تخمدان های زن تولید می شوند. هر یک از این سلول هانیمی از مجموعهDNA (ماده ژنتیک) را در خود دارند. آنها از طریق مقاربت جنسی، کنارهم قرار می گیرند؛ اگر یک اسپرم وارد یک تخمک شود و آن را بارور کند،DNAمرد و زنترکیب شده، سلول های جدیدی حاصل می شوند. بارداری زمانی رخ می دهد که این سلول هاخود را در رحم جای می دهند. در طول بارداری که حدود40 ‌هفته (9‌‌ماه) طول می کشد،این سلول ها تکامل یافته، نوزاد را به وجود می آورند.

لقاح

در طی مقاربت جنسی اسپرم ها وارد مهبل زن می شوند و سپساز رحم بالا می روند و وارد لوله های حمل تخمک می شوند. اگر اسپرم ها با یک تخمکبرخورد کنند، سعی می کنند پوشش آن را سوراخ کنند. اگر یک اسپرم موفق به این کارشود، دم خود را از دست می دهد و با هسته تخمک ترکیب می شود و در همین حین تغییراتشیمیایی ایجاد شده در تخمک مانع از ورود اسپرم های دیگر می گردد. به این ترتیب، باترکیبDNAمرد و زن یک سلول جدید حاصل می شود.

آغازبارداری

سلولی که از اتصال تخمک و اسپرم حاصل می شود، تخم نامدارد. در عرض2 ‌روز پس از بارداری، تخم سفر خود را از طریق لوله حمل تخمک به سمترحم آغاز می کنند که این امر با فعالیت عضلات جدار لوله میسر می شود. در همین زمان،تخم خود را مکرراً‌ تقسیم می کند تا مجموعه ای از سلول ها به نام مورولا حاصل شود.پس از5 ‌تا7 ‌روز این مجموعه سلول به رحم می رسد. این مجموعه خود را به صورت امنیدر آندومتر (سطح داخلی رحم) جای می دهد و به رشد خود ادامه می دهد. از این لحظه بهبعد از بارداری به خوبی تثبیت می شود. یک بخش از مجموعه سلولـی به داخل آندومتر رشدمی کند و تبدیل به جــفت می شود کـه نوزاد در حال تکامل را تغذیه می کند. بقیه سلولها که نوزاد به وسیله آنها رشد خواهد کرد، تبدیل به جنین می شوند.

از تخمک تا جنین

با تقسیم سلول های در حال عبور ازلوله حمل تخمک،‌ تعداد آنها هر 12 ‌ساعت دو برابر می شود. وقتی مجموعه سلولی به رحممی رسد، شامل صدها سلول است. وقتی سلول ها در سطح داخلی رحم جای می گیرند،‌ تکاملخود را برای تشکیل یک جنین آغاز می کنند.

چگونگی تغذیهجنین

جنین برای برآوردن نیازهای خود به اکسیژن، مواد غذایی وپادتن های ضد عفونت و همچنین برای دفع مواد زاید خود به مادرش وابسته است. این مواددر داخل جفت که عضوی متصل به سطح داخلی رحم است و از طریق طناب نافـی به نـوزادمرتبـط مـی شود، بین خـون مادر و خـون جنیـن مبادله مـی شوند. در جفت، خون مادر وجنین نزدیک هم قرار می گیرند ولی واقعاً مخلوط نمی شوند.

عروق خونی در جفت

عروق خونی طناب نافی در جایی کهبه جفت می رسند، ساختارهایی به نام پرز را تشکیل می دهند و پرزها به سمت نواحی حاویخون مادر پیشروری می کنند. کوریون که غشایی است که مواد غذایی و سـایر مـواد ازطـریق آن عبــور مـی کنند، آنها را محصور می کند.

تکاملجنین

جنین در کیسـه ای در داخـل رحم تـکامـل می یابد. مایعآمنیوتیک مثل یک ضربه گیر برای این کیسه عمل می کند و تغذیه آن نیز به وسیله خونبندناف انجام می گیرد. محصول بارداری در8 ‌هفته اول، رویان نام دارد. در این مدت،اندام ها، سر و ظاهر صورت شکل می گیرد؛ بیشتر اعضا تشکیل می شوند و قلب شروع بهضربان می کند. رویـان بعـد از8‌‌ ‌هـفـتـه، جنیـن نامیـده مـی شود. تکامل ساختارهایبدن در سراسر بارداری ادامه می یابد.

تغییرات بدن مادردر دوران بارداری

بارداری به سه مرحله (ثلث) تقسیم می شود که هر یک حدود 3ماه طول می کشد. در طی بارداری بدن مادر متحمل تغییرات عمده ای می شود. بارزتریناین تغییرات عبارتند از برآمدگی شکم همراه با رشد جنین و بزرگ شدن پستان ها همزمانبا آماده شدن آنها برای تولید شیر. به علاوه در هر سه ماهه تغییراتی اختصاصی رخ میدهد. در سه ماهه اول، تغییرات قابل مشاهده اندکی وجود دارد. البته ضربان قلب مادر،حدود 8 ضربه دردقیقه افزایش می یابد تا گردش خون جنین را زیاد کند. تغییر در غلظتهورمون ها ممکن است باعث ایجاد علایمی چون تهوع شود. در سه ماهه دوم ممکن است دراثر وزن جنین، احساس کمردرد مادر شروع شود. اشتهای مادر ممکن است افزایش یابد. تاهفته‌ههای 81 تا0‌2 حرکات قابل احساس جنین شروع می شود و در شکم مادر احساس لرزشایجاد می شود. در سه ماهه سوم، همزمان با جهش رشدی جنین، مادر به سرعت وزن می گیرد.سرانجام رحم چنان بزرگ می شود که سر آن تقریباً به قفسه سینه مادر می رسد. در هفتههای آخر، جنین تغییر وضعیت می دهد به طوری که سر آن به سمت پایین قرار می گیرد وبرای تولد آماده می شود.

هفته12

پستان های مادر، سفت و آرئول (ناحیه دور نوک پستان) تیرهمی گردد رحم که در حال بزرگ شدن است، ممکن است مثانه مادر را تحت فشار قراردهد.

مادر در هفته24

با رشد جنین و رحم، شکم مادر شروع به برآمدن می کند.لوبول های تولیدکننده شیر در پستان ها بزرگ می شوند و ممکن است از نوک پستانترشحاتی بیرون بیاید.


مادر در هفته36

تحت فشار قرار گرفتن ریه ها، معده، روده ها و مثانه ممکناست علایمی چون تنگی نفس خفیف، سوزش سر دل و تکرر ادرار ایجاد کند.#‌پزشکی #‌بهداشتی منبع: تنظیم خانواده

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

عوارض روحی و روانی ارضا نشدن زنان

۱ هفته پیش

کارگری جنسی,تن فروشی,روسپی,کارگری جنسی دختران زیر 15 سال تا زنان متاهل

۱ هفته پیش

سرطان,درمان سرطان,واکسن سرطان,مقاوم شدن در برابر سرطان,بزودی اسنانها در برابر سرطان مقاوم می شوند

۱ هفته پیش

دلایل افزایش شوهر آزاری زنان ایرانی,شوهر آزاری زنان ایرانی

۱ هفته پیش

افزایش تجرد قطعی,تجرد قطعی,دختر مجرد,پسر مجرد,میزان رشد تجرد قطعی زنان و مردان ایرانی

۱ هفته پیش

تاثیر تغذیه بر میل جنسی

۱ هفته پیش

از کجا بفهمیم ناباروریم

۱ هفته پیش

خیلی از زنان با توجه به تغییرات رفتاری شوهر احساس می کنند شوهرشان با زن دیگری در رابطه است ، آیا شوهرم به من خیانت می کند؟ چطور بفهمم شوهرم داره خیانت می کند؟ نشانه های خیانت مردان چیست

۱ هفته پیش

طلاق کرونایی چیست ؟ طلاقی که به دلیل اختلافات زناشویی در دوران قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا اتفاق می افتد,طلاق کوویدی,طلاق کرونایی

۱ هفته پیش

کارگاه آموزشی روابط زناشویی

۱ هفته پیش

بیشتر...