ایران آنلاین |
۱ هفته پیش

همبستگی ایرانیان با خلیج فارس معنی مفهوم می یابد ایران آنلاین

کارشناس میراث فرهنگی استان بوشهر:
همبستگی ایرانیان با خلیج فارس معنی و مفهوم می‌یابد

خلیج فارس یک آبراه استراتژیک با وجود موقعیت‌های مختلف نظامی، سیاسی و ذخایر فراوان دارای اهمیت زیادی است اما این دریا برای ما ایرانیان به عنوان هویت سرزمینی به شمار می‌رود.

خلیج فارس نه تنها در خاورمیانه و آسیا بلکه در جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و پیوند چند هزار ساله با تمدن ایرانی دارد، به همین مناسبت این آبراهه همواره مورد توجه قدرت‌های سیاسی نظامی و اقتصادی، زمین شناسان، باستان شناسان، تاریخ نگاران و جغرافی‌دانان بوده‌ است.

خلیج فارس دریایی نیمه بسته در میان ایران و شبه جزیره عربستان که از طریق تنگه هرمز به دریای عمان و از آنجا به اقیانوس هند راه می‌یابد، این پهنه آبی در جنوب و جنوب غربی ایران و در همسایگی استان‌های خوزستان، بوشهر و بخشی از استان هرمزگان واقع شده‌است و با هفت کشور امارات متحده عربی، بحرین، عراق، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت، با طول ساحل‌ متفاوت، مرز مشترک دارد.

کشفیات باستان شناسی سال‌های اخیر در دو طرف سواحل شمالی و جنوبی دریای پارسثابت می‌کند که این پهنه آبی یکی از مهم‌ترین وشایدنخستین مرکز سکونت انسان‌هاست و گهواره و مرکز تبادل تمدن‌های زیادی مانند عیلامی، سومری، آکدی، آشوری، بابلی، مادی، پارسی، یونانی و اسلامی بوده‌ است.

خلیج فارساز نظر ژئوپولیتیکی (جغرافیای سیاسی)، استراتژیکی (راهبردی)، انرژی و تاریخ و تمدن پهنه آبی مهم و منحصر به فرد در جهان است به نحوی که این آبراه در دوره‌های تاریخی مختلف دارای اهمیت فراوانی بوده و در عصر باستان و بویژه دوران حاکمیت عیلامیان در مدار توجه قرار گرفت امامهترین مقطع رونق و شکوفایی اقتصاد و تجارت خلیج فارس دوران هخامنشیان در دوران سلطنت داریوش کبیر و پس از آن عصر ساسانیاناست.

نام خلیج فارس از قوم پارس گرفته شده‌است که حدود ۸۰۰ سال قبل از میلاد در خوزستان و فارس حکومت می‌کردند وقدیمی‌ترین نوشته‌ای کهاز این آبراه یاد کرده متعلق به لوگال زاگاسی پادشاه اروک است و در آثاری که از قوم آشور در بین‌النهرین حکومت می‌کردند باقی ماندهاز این آبراه به 'نامرتو' به معنی آب تلخیاد شده‌ است.

خلیج فارس؛ هویت سرزمینی ایران

اهمیت خلیج فارس تا بدان جا است که در کتیبه‌ها و متون تاریخی کشف شده از اولین تمدن‌های شکل گرفته در بین النهرین تا فلات مرکزی ایران به آن اشاره شده‌است؛ اهمیت یافتن راه‌های دریایی که بواسطه ناامن شدن راه‌های زمینی در کانون توجه حاکمان وقت قرار می گرفته در کنار جایگاه مهم بازرگانی و تجارت، نقش و اهمیت خلیج فارس را در معادلات حاکمان زمان دو چندان می‌کرده‌است.

یککارشناس میراث فرهنگی استان بوشهرمی‌گوید:توجه عیلامیان به خلیج فارسدر هزاره‌های پیش از میلاد که آن را به عنوانمادر مقدسمی شناختند، در کنار اقدامات اقتصادی و امنیتی هخامنشیان و ساسانیان که بر رونق و شکوفایی اقتصاد تجاری آن افزود، نشان از اهمیت و نقش پر رنگ خلیج فارس دارد.

به گفته "گالیا حق پرست"تاریخ نشان می‌دهد هویت ملی و سرزمینی ایران با خلیچ فارس به عنوان آبراه استراتژیک عجین شده طوریکههمبستگی و وفاق ملی ایرانیان، امروز با خلیج فارس معنی و مفهوم می‌یابد.

کرانه های جنوبی و شمالی خلیج فارس در دوره‌های مختلف تاریخی همواره بخش جدایی ناپذیر از سرزمین ایران بوده‌ است و در برهه‌های زمانی گوناگون هنگامی که نظارت سیاسی حکومت مرکزی بر روی کرانه‌ها و سواحل خلیج فارس دچار سستی می‌شد حکومت‌های بومی قدرت یافته در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس به سواحل شمالی و ایرانی نشین نزدیک شده و این مناطق را تحت سیطره خود در می‌آوردند.

مجموع این اقدامات منجر به اقدامات بازدارنده از سوی حاکمیت سیاسی وقت در ایران می شد و مبانی رفتاری ایران را از برخوردهای تعاملی به تعارضات منطقه ای بدل کرد. در تمامی دوره های تاریخی که ایران پشت سر گذاشته استخلیج فارس نقشی محوری در معادلات سیاسی و اقتصادی ایران ایفا کردهو به نوعینماینگر وحدت سرزمینی ایرانیانبوده است.

اهمیت خلیج فارس در چهار راه حوادث خاورمیانه به اندازه‌ای مهم بوده و هست که دولت های اروپایی از قرن هفدهم تا ۲۱ ارزش آن را درک کرده به نحوی که لرد کرزن نایب السطنه دولت بریتانیا در هندوستان شناخت منافع سیاسی انگلستان را در گرو شناخت خلیج فارس می‌دانست و بر ارزش و اهمیت این آبراهه مهم و استراتژیک تاکید می کرد.

نام جعل شده برای خلیج فارس، ریشه تاریخی ندارد

نام جعلی و مخدوشی که برخی با پشتیبانی و حمایت استکبار و صهیونیست برای این آبراه‌ مهم و استراتژیک قلب کرده‌اند، ریشه تاریخی ندارد واز قرن ۱۹ به بعد که انگلیسی ها فتنه خلیج عربی و فارسی رااز زبان یک دیپلمات انگلیسی مطرح می‌کنند.

سرپرست موزه تجارت دریایی خلیج فارسمی گوید: تا زمانی که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دلیل نداشتن نفت وضع فقیرانه‌ای داشتند و تنها از راه صیادی روزگار می‌گذراندند، چیزی به اسم خلیج عربی عنوان نمی‌کردند چون نه سندی داشتند و افزون براین جرات هم نمی کردند اما از زمانی که به واسطه کشف نفت ثروتمند شدند و توانستند برای خود هویت سازی کنند اقدام به این کار کردند.

به گفته عبدالحسین کنین، عبدالکریم قاسم رئیس جمهوری وقت عراق که می‌خواست در دل دنیای عرب نفوذ داشته باشد و دیگری جمال عبدالناصر که قبله آمال عرب‌ها شده بود و پان عربیسم را توسعه داد از جمله رهبران کشورهای عربی بودند که نام الخلیج العربی را مطرح کردند.

کنین معتقد است: همه ادعاهای صورت گرفته درباره خلیج فارس از سوی کشورهای عربی هیچ سندی ندارد و بیشتر آنها تلاش می‌کنند با استفاده از ثروتی که دارند برای خود هویت سازی کنند به نحوی که در این هویت سازی بسیاری از کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی، قطر، بحرین و عربستان افراد شاخص و دانشمند مسلمان ایرانی را  به اسم خود معرفی می‌کنند.

این کشورها با خرج پول‌های هنگفتتلاش می‌کنند از طریق رسانه‌های پرمخاطبنام جعلی خلیج العربیرا در کتاب‌ها و سایر منابع تاریخی بگنجانند و برای اینکه این نام در ذهن مخاطبان حک شود اقدام به برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره خلیج عربی، مسابقه‌ها و شورای خلیج عربی می‌کنند هرچند یقین دارند که این نام جعلی است.

به گفته کنین با توجه به وجود پشتوانه تاریخی نام خلیج فارس به جای مناقشه با این کشورها می‌توان از راه فعالیت‌های فرهنگی، ارتباط دوستی و تجاری و به نمایش گذاشتن شواهد و آثار تمدنی تاریخی به کشورهای حوزه خلیج فارس به آنها ثابت کرد که این آبراه مهم تاریخی همیشه خلیج فارس بوده و خواهد ماند.

وی ادامه می‌دهد: امروز این کشورها دشمنی خود را از راه یک واقعیت تاریخی به ما نشان می‌دهند که می شود با رفت و آمد و ارتباطات فرهنگی و گردش‌های علمی مشخص شود که حق با کیست.

خلیج فارس در دوره‌های تاریخی

خلیج فارس در دوره‌های تاریخی مختلف دارای اهمیت فراوانی بوده‌است در عصر باستان و بویژه دوران حاکمیت عیلامیان خلیج فارس در مدار توجه قرار می‌گیرد، بندر لیان یا بوشهر امروزی که در کتیبه‌های عیلامی نیز به آن اشاره شده نقش مهم و محوری را در سیاست‌های شاهان عیلامی ایفا می‌کرد.

کارشناس ارشد میراث فرهنگی استان بوشهر می‌گوید: پس از دوران سیطره و قدرت عیلامی‌ها مهمترین مقطع رونق و شکوفایی اقتصاد و تجارت خلیج فارس دوران هخامنشیان در دوران سلطنت داریوش کبیر و پس از آن عصر ساسانیان است.

به گفته مجتبی محمدی در دوران هخامنشیان به دلیل اقداماتی که داریوش به منظور رونق و شکوفایی اقتصاد و تجارت خلیج فارس انجام می‌دهد اهمیت ویژه‌ای دارد و شاهکار داریوش کبیر حفر کانال سوئز بوده‌است که با هدف رونق و شکوفایی تجارت خلیج فارس و توسعه حمل و نقل دریایی انجام شد.

این کارشناس میراث فرهنگی ادامه داد: در دوران ساسانیان بنادری مانند سیراف، مهروبان، ریشهر و ابله (بصره) مهمترین بنادری که در خلیج فارس نقش آفرینی کردند و سرزمین‌های مورد تعامل تجاری آنان در این دوران شبه قاره هندوستان، شرق آفریقا و چین بوده است.

به گفته محمدی در دوران پس از اسلام نیز مهمترین بندری که در عرصه اقتصاد و بازرگانی خلیج فارس نقش آفرینی می‌کند بندر سیراف و بازرگانان سیرافی بودند که آنان با خود فرهنگ ایرانی و اسلامی را تا هندوستان، بندر خانفو در چین و شرق آفریقا نیز بردند.

وی یادآور شد: پس از افول سیراف برای قرن‌ها کانون‌های تجاری در خلیج فارس از سیراف به کیش، هرمز و بندر عباس منتقل شد و پس از آن در قرن نوزدهم میلادی همزمان با دوران قاجار این بندر بوشهر بود که به معتبرترین لنگرگاه تجاری ایران در خلیج فارس تبدیل شد.

۱۰ اردیبهشتسالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج‌فارس و ایرانروز ملی خلیج‌فارسنام‌گذاری شده‌است.

پرتغالی ها، هلندی ها و انگلیسی ها کشورهای قدرتمند آن زمان بویژه در بخش دریایی بودند که هرکدام به نوبه خود بر بخش هایی از جزایر و بنادر خلیج فارس مسلط شده و برخی بیش از یک تا دو قرن براین مناطق حکمرانی کردند.

پرتغالی ها اولین استعمار گرانی بودند که به خلیج فارس هجوم آوردند و بخش‌های عمده‌ای از جزایر و بنادر آن را تصرف و به پایگاه‌های نظامی و حکمرانی خود تبدیل کردند.

آنان بویژه در جزایر جنوبی خلیج فارس از جمله هرمز بیشتر حضور داشتند و ظلم و آزار اذیت آنان بر مردم بومی این مناطق به حدی رسید که آنان به ناچار تاب نیاوردند و دست به قیام‌های متعددی علیه این اشغالگران و استعمارگران زدند.

در نهایت حکومت مرکزی ایران در زمان شاه عباس صفوی امام قلی خان سردار مبارز خود را با سپاهش روانه مبارزه با استعمار گران در جزیره هرمز کرد و این فرمانده شجاع به کمک نیروهای مردمی با تجاوزگران و استعمارگران پرتغالی موفق به شکست آنها و بیرون راندنشان از جزیره هرمز و خلیج فارس شد.

در ۲۲ تیرماه ۱۳۸۴، بنا به مصوبه هیات دولت روزدهم اردیبهشت سالروز اخراج پرتغالی‌ها از خلیج فارس به عنوان روز ملی خلیج فارسنام‌گذاری شد.

دهم اردیبهشت در تاریخ ایران یادآور ازخودگذشتگی های ملت سرافراز ایران و فرار اشغال ‌گران متجاوز پرتغالی بعد از ۱۱۷ سال تسلط جابرانه‌ بر سواحل جنوبی کشوراست./ ایرنا#‌اخبار منبع: ایران آنلاین

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

ماجرای انتقاد میرسلیم از کاندیداتوری قالیباف و رئیسی در انتخابات 1400,واکنش میرسلیم به کاندیداتوری قالیباف و رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری,تاثیر مذاکرات وین بر انتخابات 1400

1 ساعت پیش

مشکل فاضلاب کوی عشایر باید تا ۴۵ روز آینده رفع شود

4 ساعت پیش

تعیین حداقل دستمزد برای کارگران عامل شکنندگی بازار کار شده است

4 ساعت پیش

عرضه اولیه فگستر بخریم یا نه,اعلام یک عرضه اولیه جدید پس از مدت‌ها,جزئیات عرضه اولیه فگستر,معرفی شرکت صنایع روی ایرانیان با نماد فگستر,درج نماد شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با نماد فگستر در بازار دوم فرابورس,موضوع فعالیت و عمده تامین کنندگان مواد اولیه شرکت صنایع روی ایرانیان با نماد فگستر,هدف از پذیرش فگستر در بورس,سرمایه و ترکیب سهامداران گسترش صنایع روی ایرانیان با نماد فگستر,مقایسه فگستر با رقبا,مقایسه مالی فگستر با هم گرو هی هایش,صورت سود و زیان 5 سال اخیر گسترش صنایع روی ایرانیان,صورت سود و زیان 5 سال اخیر گسترش صنایع روی ایرانیان,سود تقسیمی گسترش صنایع روی ایرانیان طی 5 سال گذشته

4 ساعت پیش

دیدار مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با امام جمعه بندرعباس

4 ساعت پیش

تعرفه مهندسان نظام مهدسی در سال 1400,حق الزحمه های نظام مهندسی در سال 1400,جدول تعرفه های نظام مهندسی در سال 1400,جزئیات نامه وزیر راه برای تعرفه های ناچیز مهندسان نظام مهندسی,حق الزحمه نظام مهندسی

4 ساعت پیش

با توجه به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی وپیرو مطالعات صورت گرفته؛ هیات مدیره سازمان بورس؛متقارن سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن را مصوب کرد.

8 ساعت پیش

بر اساس اظهارات رضا برادران قانون جدید چک در سال 97 مطرح شد و در قالب آن، شاهد برخی نوآوری‌ها در راستای سیاست‌های پیشگیرانه، هستیم. به اعتقاد این فعال اقتصادی مهم ترین نوآوری به ماده 23 اصلاحیه قانون چک مربوط می‌شود که در آن روش جدید وصول چک در نظر گرفته شده است

8 ساعت پیش

مدیر عملیات بازار فرابورس ایران از عرضه اولیه ۱۵ درصد از سهام شرکت صنایع روی ایرانیان در فرابورس به عنوان اولین عرضه اولیه سال جدید در بازار سرمایه خبر داد و گفت: این عرضه اولیه چهارشنبه هفته جاری ۲۲ اردیبهشت‌ماه به روش ثبت سفارش انجام می‌شود و ناشر این سهام با هدف حمایت از این سهم، اوراق اختیار فروش تبعی با نرخ حدود ۲۰ درصد منتشر می‌کند.

9 ساعت پیش

گزارش بازار بورس در 19 اردیبهشت 1400,در بورس امروز چه گذشت,تحلیل بورس در 19 اردیبهشت 1400,پیش بینی بورس در 20 ادیبهشت 1400

10 ساعت پیش

آشنایی با خودرو مرسدس بنز Mercedes-Benz amg e63 مدل2021,مشخصات خودرو مرسدس بنز Mercedes-Benz amg e63 مدل2021,پیشرانه خودرو مرسدس بنز Mercedes-Benz amg e63 مدل2021,ظاهر خودرو مرسدس بنز Mercedes-Benz amg e63 مدل2021

10 ساعت پیش

رئیس هیات مدیره بانک گردشگری گفت: شروع اجرای پروژه بانکداری دیجیتالی و ارائه خدمات بانکی به صورت الکترونیک، کاهش قیمت تمام شده پول، به ثمر رسیدن بسیاری از پروژه ها و ساماندهی بدهی بازار بین بانکی از مهم‌ترین دستاوردهای بانک گردشگری در سال 99 بود.

10 ساعت پیش

احکام و میزان زکات فطره سال 1400,مراجع تقلید میزان فطریه 1400 را اعلام کردند,نظر مراجع تقلید درباره میزان زکات فطره و کفاره روزه ,زمان کنار گذاشتن فطریه و پرداخت آن ,مبلغ فطریه ۱۴۰۰ از نظر آیت الله علوی گرگانی,مبلغ فطریه و کفاره روزه ۱۴۰۰ از نظر آیت الله علوی گرگانی ,نظر آیت الله صافی گلپایگانی درباره میزان زکات فطره و کفاره روزه 1400,اعلام میزان و مبلغ زکات فطره ۱۴۰۰ از سوی آیت الله سبحانی,میزان زکات فطره ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲,اعلام میزان و مبلغ زکات فطره ۱۴۰۰ از سوی آیت الله وحید خراسانی,اعلام مبلغ فطریه از سوی آیت الله سیستانی

11 ساعت پیش

پیش بینی آب و هوا در تعطیلات عید فطر 1400,پیش بینی 3 روزه وضع آب و هوا,وضعیت آب و هوا در تعطیلات عید فطر 1400,,,

11 ساعت پیش

این روزها بسته سیاستی ۳+۷ که به تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی نیز رسیده موضوع اول صحبت های خانواده بازارسرمایه است، بسته ای که اجرای آن به زعم صاحب نظران بازار سرمایه، آثار مثبت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را به همراه دارد. کارشناسان بازار سرمایه در خصوص این بسته می گویند: ۳+۷ و مجموعه اقدامات مکمل آن به همراه قیمت های جهانی و معادلات سیاسی بین المللی به زودی مسیر بازار سرمایه را تغییر می دهند.

13 ساعت پیش

بیشتر...