خبرداغ |
4 روز پیش

فاضلی، جامعه شناس: بعد ها در کلاس های درس سیاست عمومی، از عبارت شوخی سیاستی زیاد استفاده خواهند کرد

محمد فاضلی، جامعه‌شناس نوشت: بعد‌ها در تاریخ ایران در کلاس‌های درس سیاست عمومی، از عبارت ‎شوخی سیاستی زیاد استفاده خواهند کرد.

فاضلی، جامعه شناس: ‏بعد‌ها در کلاس‌های درس سیاست عمومی، از عبارت ‎ «شوخی سیاستی» زیاد استفاده خواهند کردمحمد فاضلی، جامعه‌شناس نوشت: بعدها در تاریخ ایران در کلاس‌های درس سیاست عمومی، از عبارت ‎شوخی سیاستی زیاد استفاده خواهند کرد.

به گزارشخبرداغ، بعدها در تاریخ ایران در کلاس‌های درس سیاست عمومی، از عبارت ‎شوخی سیاستی زیاد استفاده خواهند کرد

‏به این معنا که در دوره‌ای از تاریخ کشور سیاست‌گذاران، سیاست‌هایی تصویب و اجرا می‌کردند که ظاهرشان به شوخی شباهت داشت

اما جدی و بدون اینکه بخندند آن‌ها را اعلام و اجرا می‌کردند.#‌اخبار منبع: خبرداغ

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

بیشتر...