افشاگری جدید علیه محمدرضا گلزار آبروی گلزار رفت خبرنامه دانشجویان ایران

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛یک پیج ایسنتاگرامی که ساعت‌های لوکس رو معرفی و بررسی میکند یک استوری از محمدرضا گلزار گذاشته و نوشته با ۲.۱میلیون فالوور ساعت فیک دستش میکند.