تیتر برتر |
5 روز پیش

چرا عزت نفس در زندگی مهم است سایت تیتربرتر TitreBartar com

برای داشتن آینده ای درخشان:

تیتربرتر: عزت نفسبالا فقط دوست داشتن خود نیست بلکه به طور کلی به خود عشق، ارزش، عزت و احترام نیز می دهید. عزت نفس مثبت همچنین به معنای اعتقاد به توانایی خود برای یادگیری، دستیابی و کمک به جهان و خودمختاری برای انجام کارها به تنهایی است. این بدان معنی است که فکر می کنید ایده ها، احساسات و نظرات شما ارزشمند است.

به عبارت دیگر، عزت نفس احساسی است که نسبت به خود دارید که شامل آنچه در مورد خود فکر می کنید و برای خود ارزش قائل هستید و نحوه ارتباط شما با دیگران است. همچنین به احساسی که دیگران نسبت به شما نشان می دهند و اهمیت می دهند نیز مربوط می شود. به همین دلیل است که در نتیجه کسانی که در موقعیت های سؤاستفاده قرار می گیرند و یا آسیب دیده اند از عزت نفس پایین، رنج می برند.

عزت نفس در مقابل افسردگی

همچنین توجه داشته باشید که عزت نفس پایین همان افسردگی نیست. در حالی که این دو مفهوم با هم همپوشانی دارند، اعتماد به نفس پایین به عنوان یک عاملخطر ابتلا به افسردگیدر نظر گرفته می شود. در حالی که افسردگی یک وضعیت بهداشت روان است که بر ذهن و بدن تأثیر می گذارد،عزت نفسنحوه تفکر و احساس شما در مورد خود را توصیف می کند. بعلاوه، برخی از افراد از عزت نفس پایدارتری برخوردارند، در حالی که احساسات دیگران نسبت به خود واکنش بیشتری به خلق و خو و زندگی نشان می دهند و بیشتر در معرض افت قرار دارند.

به یاد داشته باشید، اینکه عزت نفس شما بالا باشد یا پایین، تحت تأثیر بسیاری از عوامل ایجاد کننده شما قرار می گیرد، بعضی از آن ها تحت کنترل شما هستند، برخی دیگر نیستند.

عزت نفس چیست؟

اعتماد به نفس بالا

عزت نفسبالا به معنای این است که خود را کاملاً مثبت نگه دارید. این بدان معنا نیست که شما همه چیز در مورد خود را دوست دارید یا فکر می کنید کامل هستید. برعکس، حتی برای کسانی که عزت نفس بالایی دارند، معمولاً انتقاد از خود و داشتن بعضی از قسمت های خود که کمتر به آن ها افتخار می کنید یا از آن ها راضی نیستید، بیشتر است. عزت نفس بالا بسته به شرایط ممکن است نوسان داشته باشد.

با این حال، اگر از عزت نفس بالایی برخوردار هستید، افکار مثبت درباره خود بیشتر از منفی است و این منفی باعث نمی شود ارزش خود را به عنوان یک شخص کاهش دهید.

اساساً، عزت نفس بالا یک چارچوب ذهنی است که به شما اجازه می دهد نقاط قوت خود را جشن بگیرید، نقاط ضعف خود را به چالش بکشید و احساس خوبی در مورد خود و زندگی خود داشته باشید. به شما امکان می دهد فراز و نشیب های روزمره را در چشم انداز خود قرار دهید.

عزت نفس بالاهمچنین به شما کمک می کند تا بفهمید همه چیز مربوط به شما نیست، به شما این امکان را می دهد که همه چیز را شخصی نگیرید و بیش از حد واکنش نشان ندهید. عزت نفس قوی به شما اجازه می دهد فراتر از خودتان را ببینید و از جایگاه خود در جهان اطمینان داشته باشید.

چرا عزت نفس بالا اهمیت دارد؟

عزت نفس بالاکلید سلامت روان و رفاه است. عزت نفس بالا از این جهت مهم است که به شما کمک می کند مهارت های مقابله ای و ناملایمات را کنترل کنید و موارد منفی را در مدنظر خود قرار دهید.

اگر از خودپنداره بالاتری برخوردار هستید، تمایل ندارید بیش از حد تمرکز، سرزنش، شک به خود یا ناامیدی را روی قسمت هایی که از آن ها راضی نیستید، قرار دهید. شما همچنین بهتر می توانید از عهده استرس، اضطراب و فشار برآیید. فردی که دارای عزت نفس بالایی است بیش از آنکه احساس ناامیدی، گیر افتادن یا بی لیاقتی کند، به احتمال زیاد به دنبال چیزی است که می تواند تغییر دهد یا بهبود بخشد تا اینکه احساس کند یک شکست خورده یابازندهاست.

برعکس، فردی که از اعتماد به نفس پایینی برخوردار است به احتمال زیاد در احساسات منفی نسبت به خودش جا می گیرد. در حقیقت، تحقیقات نشان می دهد که احساس مثبت و احترام آمیز بودن نسبت به خود، به ویژه در کودکی، به شما کمک می کند تا با چالش های زندگی سازگار شوید.

یک خودپنداره و احترام به نفس سالم می تواند شما را قادر سازد تا دریابید که اگر مشکلی پیش بیاید، کسی شما را رد کند، اشتباه کنید یا اشتباهاتی داشته باشید، پایان دنیا نیست.

تاثیر عزت نفس بر جامعه

عزت نفس بالاهمچنین با رفتارهای اجتماعی اقداماتی با هدف منافع دیگران، مانند سخاوت و خصوصیاتی مانند همدلی، انعطاف پذیری و روابط خانوادگی مثبت ارتباط دارد. در حقیقت، یک مطالعه در سال 2014 نشان داد که دانشجویان با عزت نفس بالاتر و روابط دوستانه و حمایت گرایانه با خانواده هایشان در مدرسه موفق ترند و با سازگاری اجتماعی زندگی در یک محیط جدید سازگاری بهتری دارند .

عزت نفس و استرس

چگونگی تجربه استرس نیز به شدت با سطح عزت نفس شما ارتباط دارد. شناخته شده است که رفتارهای اجتماعی که همانطور که در بالا ذکر شد، احتمالاً با عزت نفس بالاتر است تأثیر منفیعوامل استرس زارا بر زندگی روزمره کاهش می دهد و به شما کمک می کند تا استرس را به طور مؤثرتر کنترل کنید.

عزت نفس بالا باعث بهبود رفاه عمومی می شود

علاوه بر این،اعتماد به نفس بالادر برابر بسیاری از شرایط بهداشت روانی، مانند افسردگی و اضطراب محافظت می شود. در واقع، مطالعات نشان می دهد که عزت نفس بالا با رضایت شما از زندگی و توانایی حفظ نگرش مطلوب نسبت به خود در شرایط چالش برانگیز است. تحقیقات همچنین نشان می دهد افرادی که از عزت نفس بالاتری برخوردارند در شغل خود شادتر هستند، روابط اجتماعی بهتری دارند و به طور کلی احساس مثبت تری از رفاه دارند .

خطرات عزت نفس پایین

واکنش پذیری

همانطور که در بالا اشاره شد، هنگامی که ازعزت نفسبالایی برخوردار هستید، بهتر می توانید حوادث نامطلوب و قضاوت ها یا حالات منفی دیگران را که ممکن است به سمت شما باشد، کنار بگذارید. برعکس ، هنگامی که از خودپنداره کمتری برخوردار هستید، احتمالاً انتقاد یا نظر منفی را شخصاً می پذیرید و تصور می کنید که مشکلات شخص دیگری در مورد شماست.

این ترکیب می تواند افراد دارای عزت نفس پایین را نسبت به شرایط روزمره و تعاملات شخصی واکنش بیشتری نشان دهد. کسانی که از اعتماد به نفس پایین تری برخوردار هستند نیز همینطور هستند بنابراین باید احساسات خود را کنترل کنند، به خوبی با چالش ها کنار بیایند و از دید مثبت به زندگی نگاه کنند.

احساس پایین بودن در مقابل عزت نفس ضعیف

عزت نفس پایین فقط داشتن یک روحیه بد یا یک روز بد نیست. هر کس وقتی اتفاقات منفی رخ می دهد احساس ناخوشی می کند اما این احساسات معمولاً عبور می کند و به خصوص برای افرادی که دارایعزت نفس مثبتهستند، تأثیر شگرفی بر ارزشمندی خود ندارند. درعوض، عزت نفس پایین یک تصویر منفی مزمن از خود است که اگرچه ممکن است با وقایع مثبت و منفی زندگی شما فرسایش کند و جریان یابد، اما در اکثر موارد بدون توجه به شرایط زندگی، در طول زمان با شما می ماند.

سطح عزت نفس شما ممکن است تا حدی تابعی از تغییرات طبیعی در انواع شخصیت، تأثیر، ژنتیک و یا در پاسخ به تربیت، همسالان و رویدادهای زندگی باشد. با این حال، هنگامی که عزت نفس به ویژه پایین است، همانطور که در بالا ذکر شد، می تواند شما را در معرض خطر بسیاری از چالش های بهداشت روان قرار دهد.

عوامل خطر برای افسردگی

رابطه بین عزت نفس پایین و شرایط بهداشت روان به ویژه قوی است. جالب اینجاست که تحقیقات به طور متقاعد کننده ای نشان می دهد که اعتماد به نفس ضعیف می تواند به افسردگی کمک می کند. این بدان معنی است که افسردگی اعتماد به نفس پایینی ایجاد نمی کند. در عوض، فکر نکردن در مورد خود، شما را در معرض افسردگی قرار می دهد.

شما برای بالا بردن عزت نفس خود چه اقداماتی را انجام می دهید، لطفا آن را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

نویسنده: مهرداد اکبری#‌سرگرمی #‌خواندنی منبع: تیتر برتر

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

ماجرای ابتلای جمشید هاشم پور به کرونا پس از تزریق واکسن,جزئیات ابتلای جمشید هاشم پور به کرونا,بیوگرافی جمشید هاشم پور,ازدواج جمشید هاشم پور

3 روز پیش

بازیگر نقش مینا در سریال زندگی زیباست کیست,بیوگرافی ستایش رجایی نیا,بیوگرافی بازیگر نقش مینا در سریال زندگی زیباست,بازیگر نقش مینا در سریال زندگی زیباست,نقش مینا در سریال زندگی زیباست,مینا در سریال زندگی زیباست,سریال زندگی زیباست,ازدواج ستایش رجایی نیا,شروع فعالیت هنری ستایش رجایی نیا,بازی ستایش رجایی نیا در نقش مینا سریال زندگی زیباست,معرفی سریال زندگی زیباست,اسامی بازیگران سریال زندگی زیباست,معرفی عوامل سریال زندگی زیباست,

3 روز پیش

صاحبان مدارک گمشده بایستی برای گرفتن المثنی به ادارات مختلف مراجعه کنند در این مطلب به جلوگیری از سوء استفاده از مدارک می پردازیم.

3 روز پیش

نورپردازی اتاق نشیمن بسیار مهم است زیرا که شما ساعات زیادی را آنجا سپری می‌کنید. نور اتاق نشیمن تاثیر زیادی در حس آرامش و زیبایی فضا دارد

4 روز پیش

درگذشت امیرعباس محسنی,امیرعباس محسنی,جزئیات درگذشت امیرعباس محسنی,ازدواج و همسر امیرعباس محسنی,سوابق هنری امیرعباس محسنی,اینستاگرام امیرعباس محسنی,آثار امیر عباس محسنی,علت درگذشت امیرعباس محسنی,مجموعه کارهای امیر عباس محسنی

4 روز پیش

پیده یک نوع غذای مدرن ترکی است که به عنوان پیتزای ترکی نیز شناخته می شود. یک غذای خوشمزه و مجلسی برای کشور ترکیه است.

4 روز پیش

اولین تصویر نویدمحمد زاده و فرشته حسینی بعد از ازدواج منتشر شد-اولین تصویر فرشته حسینی و نویدمحمدزاده بعد از ازدواج

4 روز پیش

به دلیل ناآشنا بودن افراد با نکات حقوقی معاملات املاک، اختلافات زیادی بوجود آمده است در این مطلب به نکات مهم خرید و فروش ملک می‌پردازیم.

4 روز پیش

طلاق از طرف زن نیز امکان دارد و زن با دلیلی مثل عسر و حرج، می‌تواند درخواست طلاق دهد در این مطلب به تاثیر مخالفت مرد در طلاق می‌پردازیم.

4 روز پیش

اگر زگیل تناسلی دارید، بدانید که تنها نیستید، زگیل تناسلی بسیار شایع است. تعداد زیادی از مردم هرساله به زگیل تناسلی مبتلا می شوند., روش های درمان خانگی برای زگیل تناسلی

4 روز پیش

ویروس پاپیلومای انسانی می تواند از طریق تماس جنسی منتقل شود، حداقل 200 نوع از این نوع ویروس وجود دارد و تقریبا 40 نوع ناحیه تناسلی شما را آلود می کند.

4 روز پیش

عزت نفس به معنای کلی احساس عزت نفس در شخص گفته می شود. اساساً نظر شما در مورد خودتان است. این می تواند شامل عواملی مانند احساس هویت، اعتماد به نفس باشد. 

4 روز پیش

شرایط وام مسکن، تسهیلات انواع وام مسکن و اقساط آن، از موضوعات بسیار مهمی هستند که هنگام دریافت وام مسکن باید به انها توجه شود.

4 روز پیش

زوج هایی را ممکن است ببینید که به نظر می رسد آن ها خوشبخت و شاد هستند. این زوج ها عادت هایی را دارند که باعث رضایت آن ها در زندگی می شود.

5 روز پیش

اعضای برنامه خندوانه کرونا گرفتند-جزئیات ابتلای اعضای خندوانه به کرونا-معرفی برنامه خندوانه-ایده اولیه خندوانه-محتوای برنامه خندوانه

5 روز پیش

بیشتر...