خبرگزاری میزان |
۱ هفته پیش

پیوستن به گروه بریکس الزامی برای ایران resize

خبرگزاری میزان - اصغر ابراهیمی‌اصلعصر امروز در نشست «دیپلماسی اقتصادی آسیامحور» با تمرکز بر «اولویت‌های اقتصادی و تجاری دولت سیزدهم در نگاه به شرق»، تولید موشک‌هایی با حداقل ۲ هزار کیلومتر برد، پهپادها و سایر محصولات دفاعی را مصداق بارزی بر صاحب فناوری بودن کشورمان دانست.

وی سپس ضمن اشاره به ماهیت گروه بریکس(قدرت‌های نوظهور اقتصادی)، هدف از تشکیل آن را حفظ قدرت این کشورها در مقابل آمریکا عنوان کرد و اظهار داشت: کره جنوبی در حال تلاش برای پیوستن به این گروه است و باید ایران هم برای پیوستن به آن، تلاش کند.

وی اضافه کرد: این گروه به حداقل۵۰درصد جمعیت و۴۴درصد اقتصاد جهان را در خودجایدادهاست و به سمتی می‌رود که جهان را از حالتتک‌قطبیخارج کرده و جهان دوقطبی شود و زورگویی آمریکا و فشاری که بهکشورهایمتحد خود در اروپا وکشورهایاطراف ما یا حتی چین و هند می‌آورد، از بین برود.

ابراهیمی‌اصلافزود: حضرت امام (ره) صدای شکسته شدن استخوان‌های کمونیسم رادوسال زودتر از اینکه اتفاق بیفتد، در نامه‌ای که بهگورباچوفنوشته بود، شنیدند؛ اما دنیا آن را درک نکرد، ولی در سال۱۹۹۲که اتحاد جماهیر شوروی به فروپاشی رسید، دنیا دید کهیکامپراطوریو کشوری با آن وسعت، آن تعداد ارتش، قدرت صنایع هوافضا و آن مقدار قدرت نظامی چگونه فروریخت و وضعیت معیشت مردم، اوضاعخوردوخوراکونیازهایحداقلی آن‌ها چقدر اسفبار بود.

سفیر پیشین ایران در آفریقای جنوبیبابیاناینکه۷۰نفر از سران تئوریسین‌های کمونیسم دریکهفته خودکشی کردند، گفت: من آنجا بودم و این اوضاع را به چشم دیدم.الآنهم این وضع در آمریکا در حال اتفاق افتادن است. آمریکایی که حضور خیلی قوی در عراق، سوریه، لبنان،کشورهایعربی و ساحلیخلیج‌فارس، پاکستان وکشورهایاطراف ما داشت و برای این‌ها پول زیادی خرج کرده بود، از افغانستان فرار کرد و از عراق و سوریه هم در حال خارج شدن است وناوهایخود را۲هزارکیلومتر دور کرد. پس ما نباید به امامزاده‌ای که در آن چیزی وجود ندارد دخیل ببندیم.

ویبابیاناینکه نگاه به غرب  اشتباه استراتژیک دولت قبلی بود، گفت: باید نگاه رااولبه سمت خودمان و بعد به سمت شرق بیاوریم. ظرفیت‌های داخلی کشور بسیار بالا است. در دوران دولتنهمودهم۶۰۰شرکت سازنده تجهیزات نفت و گاز ایجاد کردیم و۳۰۰پیمانکار صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی داشتیم که کوتاهی دولت قبل باعث از بین رفتن آن‌ها شد.

ابراهیمی اصلبابیاناینکه ما بایدبه‌جایاینکه فقط با چین یا روسیهکارکنیم، دربریکسکهیکاتحادیه است عضو شویم، گفت: ما و روسیه امنیت انرژی گروهبریکسرا برای قرنبیستویکمتضمین کنیم. ما و روسیه مثلدوریل راه‌آهن که اگر بی‌نهایت بروند، به همنمی‌رسند، با حفظ فاصله ایدئولوژیک خودمان، به دلیل اینکه دشمن مشترک و منافع مشترک داریم، به لحاظ انرژی، امنیت گروهبریکسرا حفظ کنیم و بعد خودمان بهیکمگا مارکتوصل شویم و بتوانیم محصولات خودمان را بفروشیم و مواد اولیه، تکنولوژی و سرمایه‌ای که لازم داریم وارد کرده، از خام فروشی پرهیز کنیم، اما از تجربه دنیا درس بگیریم.

سفیر پیشین ایران در آفریقای جنوبی با اشاره به وضعیت مالزی در۳۵سال پیش، تصریح کرد: این کشور به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و وضعیت مردم بسیار اسفبار بود. تغییری که مالزی انجام داد، در کنار داشتن سفارتخانه‌ها درکشورهایمختلف، سازمانی برای توسعه سرمایه‌گذاری ایجاد کرد و این سازمان قوی‌تر از سفارتخانه‌ها بود، علمی‌تر وارد بازار شد و بازاریابی کرد که تولیدش بر مبنای تقاضایمؤثرباشد.

وی یادآور شد: من در سازمان گسترش صنایع و نوسازی ایران وقتی معاون مرحوم مهندس ترکان بودم، قرارداد۸۰۰میلیونتومانی به نرخ آن سال‌ها بایکگروه بستم که برای ما سیاست صنعتی طراحی کنند. بعد از۲سال و۲،۳برابر پول گرفتن، گفتند۱۵سال کار کردن، تازه به امروزکره‌جنوبیمی‌رسیم.

ابراهیمی‌اصلدر پایان خاطرنشان کرد: بنابراین ما برای اینکه بتوانیم از عظمت تمدنی، تاریخی، فرهنگی، ظرفیت‌های خام و توانی که داریم، استفاده کنیم،ازنظرماشین‌آلات، قدرت فنی- مهندسی چیزی کم نداریم. ما در تجارت و بازرگانی به دلیل دخالت‌های غیرضروری دولت، بخشنامه‌های غیراصولی، نداشتنیکنقشه راه و نداشتنیکسازوکار،اشکالداریم.

 

  • بیشتر بخوانید:
  • سخنگوی وزارت خارجه: صرفاً ۲ رایزن بازرگانی داریم!

 

یحیی آل اسحاق نیز در ادامه این جلسه درباره گسترش روابط تجاری با کشور‌ها گفت: اگر رویکرد اقتصادی ما این باشد که صادرات محور شویم و فقط تولیدات خود را صادر کنیم؛ امکان پذیر نیست. تجارت از باب تعامل است.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه شانگ‌های ۹ کشور عضو دارد، اضافه کرد: ما اگر بخواهیم عضویت ما در این سازمان عملیاتی شود باید و تک تک این کشور‌ها روابط اقتصادی خود را به نتیجه برسانیم باید بگوییم که آیا نتیجه عضویت ما در شانگهای مثبت یا منفی بوده است؛ بنابراین اولین قدم این است که رویکرد اقتصادی یک طرفه باید اصلاح شود.

آل‌اسحاق در ادانه اضافه کرد: من در حال حاضر رئیس اتاق مشترک ایران و عراق هستم. ما در حال تنظیم هسیتم که میزان مبادلات ما از ۸ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار و ۲۰ میلیارد دلار برسد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق بیان داشت: ابتدا باید نوع نگاهمان را نسبت به روابط اقتصادی و تجاری در سطح جهان مشخص کنیم از تجاربی که در سطح جهان وجود دارد استفاده کنیم. متاسفانه در یک نگاه تقلیلی و ثانویه مقوله تجارت و اقتصاد در کشور تحت شعاع قرار گرفته است که همین امر به نوبه خود خسارت‌های جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد کشور وارد آورده است.

وی با تاکید بر اینکه الزامی است که دولت‌هایی که روی کار می‌آیند زمینه‌ها و الزامات لازم را جهت ارتقاء اقتصاد و تجارت فراهم کنند، تصریح کرد: در همین رابطه مقوله‌هایی مثل امنیت و سیاست، حوزه‌هایی هستند که با اقتصاد در ارتباطند و باید سطح آن‌ها برای برقراری روابط اقتصادی، مناسب باشد.

آل‌اسحاق با اشاره به تولید هدفمند اضافه کرد: ما علاوه بر اینکه تولید داخلی را داریم، باید بازار‌های داخلی، بین‌المللی و منطقه‌ای را به موازات آن گسترش بدهیم تا بتوانیم تولید را به مرحله تجاری‌سازی، صادرات و همچنین ایجاد درآمد‌های ارزی برسانیم.

مجیدرضا حریری همچنین در این نشست با اشاره به استفاده از منابع اقتصادی و نیروی انسانی کارآمد، اظهار داشت: به صورت کلی به منظور تقویت دیپلماسی و تجارت کشور باید از شعار‌ها و کلی گویی که در این موضوع وجود دارد گذر کنیم و به مصاحبه جزئی برسیم و در گام بعد باید به یک طرف باید از دیپلماسی اقتصادی برسیم تا رهگذران را بتوانیم به منافع ملی که هدف نهایی کشور است، دست پیدا کنیم.

وی به رغم اینکه مقام معظم رهبری بار‌ها تاکید کردند که کرسی‌های آزاد اندیشی تشکیل بشود بر روی مغول‌ها با هم صحبت کنید و بفهمی واحد برسید، گفت: این کار انجام نشده است. دیپلماسی اقتصادی هم از مسائلی است که در دهه‌های اخیر مطرح می‌شود، اما اینکه هر کدام از ما می‌گوییم که دسپلماسی اقتصادی، آیا همه یک منظور واحد داریم یا نه هر کسی از ظن خود شد یار من، است؟

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به فقدان یک سند بالادستی در حوزه تجارت خارجی، اظهار داشت: لازم است مزیت‌های اقتصادی کشور مورد بررسی قرار بگیرد تا از رهگذران بتوانیم با کشور‌های هدف مراودات تجاری و اقتصادی داشته باشیم.

حریری در پایان تصریح کرد: آینده و روابط سیاسی و اقتصادی جهان به سمت ایندوپاسیفیک و آسیاپاسفیک در حال چرخش است و تمام مناسبات اقتصادی و سیاسی به سمت این حوزه راهبردی تغییر مسیر داده و این تغییر مسیر به تدریج بیشتر خواهد شد.

 

انتهای پیام/#‌خبر_سیاسی#‌اخبارسیاست منبع: خبرگزاری میزان

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

رئیس جمهور در پیامی به «الکساندر فان دربلن» فرا رسیدن روز ملی جمهوری فدرال اتریش را تبریک گفت.

1 ساعت پیش

سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص حمله سایبری به سامانه هوشمند توضیع سوخت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اختلال در خدمت‌رسانی به مردم و خدشه به اعتبار سایبری کشور را پیگیری قانونی می‌کنیم.

1 ساعت پیش

ستاد نماز جمعه تهران ضمن اعلام تدابیر اجرایی نماز جمعه این هفته گفت: خطیب این هفته، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد و سخنران پیش از خطبه‌ها خواهر شهید فهمیده و رئیس کنگره ملی همفکری بسیج دانش‌آموزی خواهند بود.

2 ساعت پیش

رئیس ستاد برگزاری ۱۳ آبان استان تهران گفت: با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا تجمع ١٣ آبان در تهران و شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد.

3 ساعت پیش

دبیر شورای نگهبان گفت: مقام معظم رهبری آگاه، به روز و مسلط به اوضاع هستند که دعا برای سلامتی و طول عمر با عزت ایشان برای ما فرض است.

3 ساعت پیش

زمان اتمام پالایش مرحله اول ثبت‌نام مسکن حمایتی رئیسی اعلام شد.

4 ساعت پیش

زمان قرعه کشی سایپا آبان ۱۴۰۰ اعلام شد و قرار است امروز 5 آبان با حضور نهادهای نظارتی برگزار شود.

4 ساعت پیش

لوازم خانگی ایرانی گران شد. نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی با تائید این خبر گفت: لوازم خانگی ایرانی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ دستمزد گران شد.

4 ساعت پیش

طرح واردات خودرو را به تصویب رساند و طبق این مصوبه، ورود خودروهای خارجی به کشور در ازای صادرات و همچنین با منشأ خارجی ارز بلامانع خواهد بود.

4 ساعت پیش

گلستان ما بزرگترین و پریازدیدترین سایت خبری استان گلستان

4 ساعت پیش

گلستان ما بزرگترین و پریازدیدترین سایت خبری استان گلستان

4 ساعت پیش

گلستان ما بزرگترین و پریازدیدترین سایت خبری استان گلستان

5 ساعت پیش

اولین جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت سیزدهم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سرپرست وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

5 ساعت پیش

یکی از مهم‌ترین شاخه‌های تحلیل تکنیکال، شناسایی روند غالب بازار و تشخیص اتمام روند جاری و هم سو کردن فکر و ذهن و احساس تحلیلگر با تغییرات روند بازار است. براین اساس، ضروری است معامله‌گران در تحلیل‌های خود دو بعد از تحلیل تکنیکال را هم زمان با یکدیگر در نظر بگیرند؛ این دو بعد در بیشتر موارد تحلیلگر را به انجام معاملات خرید و فروش ترغیب می کنند.

5 ساعت پیش

بیشتر...