فوتبالی |
2 ماه پیش

میانه میدان در اختیار سعید عزت فوتبالی

میانه میدان در اختیار سعید عزت!

میانه میدان در اختیار سعید عزت!

پایگاه خبری فوتبالی- از بازی خوب سعید عزت اللهی نباید گذشت. او هم دیروز از بازیکنانی بود که وسط زمین عالی کار کرد. به موقع دفاع کرد. به موقع توپ پخش کرد و به موقع پاس های کلیدی و موثر داد و البته توازن تیم را هم حفظ کرد. کی روش، بارها وبارها او را فراخواند و با او صحبت کرد و توصیه های فنی را به او گوشزد کرد. عزت اللهی شوتزن هم هست و دیروز اگر نوک انگشتان هسنی نبود، شاید زودتر ازروزبه چشمیگل هم می زد. عزت اللهی از افسوس های همه برای بازی اول تیم ملی هم هست. او هم می توانست در بازی با انگلیس، از اول بازی در زمین باشد.

0203#‌فوتبال #‌اخبار_ورزشی منبع: فوتبالی

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

بیشتر...