اکونا پرس |
2 ماه پیش

ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از سکوها کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال

ابلاغ احکام مالیاتی آیین‌نامه‌ی حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

ابلاغ احکام مالیاتی آیین‌نامه‌ی حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال
به گزارشاکونا پرس،

دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای سیاست‌ هایحمایت از تولیدو تحقق شعار سال «تولید، دانش بنیان،اشتغالآفرین»، احکام مالیاتیآیین نامهحمایت از سکوها و کسب و کارهایاقتصاددیجیتال موضوع تصویب نامه شماره 142180/ت 60511 ک مورخ 1401/08/10 کمیسیون موضوع اصل 138قانون اساسیرا جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: مطابق ماده (6) این آیین نامه، سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰)قانونمالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند مشوق‌های زیر را اعمال نماید:

1- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابتدرآمد(فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتیحقوقو دستمزد).

2- تعیین حداقل نرخمالیاتمقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک بهرشداقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاریوزارتخانههایارتباطات وفناوریاطلاعاتوامور اقتصادی و داراییتهیه و ابلاغ می‌ شود.

تبصره- کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهروموم های آتی معاف خواهند شد.

3- محسوب نمودن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه سکوها وکسب و کاردر سکوهای داخلی جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تا سقف مقرر. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاریوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه بخشنامه های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.

تبصره-کلیه معافیت‌ ها و بخشودگی ‌های مودیان که در قانون مالیات‌های مستقیم و قانونمالیات بر ارزش افزودهو بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویب نامه از معافیت‌ها و بخشودگی‌ های مذکور بارعایت قوانین و مقرراتمربوط برخوردار می‌ شوند.

جهت دریافت متن کامل بخشنامه،اینجارا کلیک کنید.

وزیر ارتباطات، با اشاره به نگرانی‌ها درباره آسیب دیدن کسب‌وکارهای اینترنتی و آمارهای متناقض از تعداد کسب‌وکارهای…

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۵۰ خدمت حضوری به مؤدیان شناسایی شده که عمده این خدمات به صورت الکترونیکی به…#‌اخبار منبع: اکونا پرس

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

بیشتر...