خبرداغ |
۲ هفته پیش

فایننشال تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی: مذاکرات احیای برجام در توقف عمیق است

روزنامه فایننشال‌تایمز به نقل از این مقام آمریکایی نوشته است: دیپلماسی بهترین گزینه برای جلوگیری از پیشروی برنامه هسته‌ای ایران است. مقام آمریکایی مذاکرات احیای برجام را در «توقف عمیق» توصیف کرد.

فایننشال‌تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی: مذاکرات احیای برجام در «توقف عمیق» استبه گزارشخبرداغبه نقل از فارس: یک مقام ارشد آمریکایی گفته دیپلماسی بهترین گزینه برای جلوگیری از پیشروی برنامه هسته‌ای ایران است.

روزنامه فایننشال‌تایمز به نقل از این مقام آمریکایی که اشاره‌ای به نام او نشده نوشته است: «می‌دانیم که ایرانی‌هادر مسیر مستمر پیشروی برنامه هسته‌ای خودشان قرار دارند. این موضوعی است که بسیار نگران‌کننده است و ما هنوز معتقدیم که این مسئله با دیپلماسی نسبت به هر گزینه جایگزین دیگر بهتر مهار می‌شود.»

مقام آمریکایی مذاکرات احیای برجام را در «توقف عمیق» توصیف کرد.#‌اخبار منبع: خبرداغ

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

بیشتر...