اکونا پرس |
2 ماه پیش

بیمه نکردن خودروهای با عمر بالا توسط شرکت های بیمه تخلف است

بیمه نکردن خودروهای با عمر بالا توسط شرکت های بیمه تخلف است

اسماعیل فلاحی، مدیر بیمه های خودرو شرکت بیمه آرمان، اظهارکرد: در قانون بیمه شخص ثالث، هیچ سقف سنی برای بیمه کردن وسایل نقلیه مشخص نشده و شرکت های بیمه ای مکلف هستند که تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی که توسط پلیس راهور پلاک شده اند را تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار دهند.

بیمه نکردن خودروهای با عمر بالا توسط شرکت های بیمه تخلف است
به گزارشاکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومیبیمه آرمان فلاحیگفت:گاهی برخی ازشرکت های بیمهای برای اینکه مدیریت ریسک کنند خودرویی را که پرریسک و اسقاطی است ، بیمه نکنند اما این خلافقانوناست و اگر نهاد ناظر این موضوع را بررسی کند دچار مشکل خواهند شد.

وی، با بیان اینکه شرکت های بیمه ای مکلف به صدوربیمه شخص ثالثبرای تمامی وسایل نقلیه دارای پلاک هستند، افزود: شرکت ها می توانند ازوسایل نقلیهای که بیش از ۱۵ سال از سال ساخت آنها گذشته، به ازای هر سال مازاد بر ۱۵ سال، سالی ۲ درصد آن هم تا سقف حداکثر ۲۰ درصد اضافه نرخ بگیرند.

مدیر بیمه هایخودروشرکت بیمه آرمان، تصریح کرد: اگر خودرویی ۶۰ سال هم کار کرده باشد بازهم همان ۲۰ درصد اضافه نرخ را بابت فرسودگی پرداخت می کند و تخفیفات سنوات عدم خسارت هم می تواند بگیرد.

فلاحی، خاطرنشان کرد که شرکت های بیمه بازرگانی تابعقوانین و مقرراتخاص خود بوده و مکلف هستند که هروسیله نقلیه ای را که از سمتپلیس راهورپلاک می شود، بیمه کنند زیرا قانون می گوید تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی باید دارایپوششبیمه ای باشند.

وی، با اشاره به نرخ نامه ای که اخیرا برای وسایل نقلیه ریلی مشخص شده، گفت: درجلسه اخیرسندیکای بیمه گرانایرانمشخص شده که تاکنون هیچ شرکت بیمه ای به این موضوع ورود نکرده و درحال حاضر درخواستی برای صدور بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی برای شرکت های بیمه ای نیامده اما همه شرکت ها این بیمه نامه را نیز در سیستم های خود تعریف کرده اند.

فلاحی، با بیان اینکه درحال حاضر موتور سیکلت های سه چرخ و ساید کارها هم بیمه نیستند، ادامه داد: وسایل نقلیه ای که از سمت پلیس راهور به عنوان وسلیه نقلیهاستانداردمعرفی نشود بیمه هم نمی شوند.

وی، اظهارکرد: در بیمه نامه شخص ثالث،صنعتبیمه نمی تواند انتخاب کند که کداموسیله نقلیهرا بیمه کند یا نکند اما در بیمه بدنه اتومبیل می تواندبرای خودرو ها محدودیت سنی بگذارد.

مدیر بیمه های خودروشرکت بیمه آرمان، افزود: در بیمه بدنه اتومبیل می شود فرانشیز مازاد گذاشت زیرا صدور این بیمه نامه و تعیین نرخ در اختیار مدیریت شرکت است و در آیین نامه ۵۳ و ۷۱ در این زمینه سکوت شده که بهآیین نامه۹۴ و حاکمیت هر شرکتی مربوط است.

فلاحی، گفت: صنعت بیمه در خصوص اینکه خودروهای اسقاطی چه تاثیری در میزان وقوع و تشدید خسارت دارند آسیب شناسی عمیقی انجام نداده است.

وی، ادامه داد: ممکن است یک خودرو به لحاظ ماهیت کارت، ازجمله مواردی باشد که قابلیت اسقاط شدن دارد ولی مالک خودرو با هزینه و تعویض وسایل مصرفی خودرو در وضعیت خوبی است، درنتیجه منجر به افزایش خسارت در صنعت بیمه نخواهد شد.

مدیر بیمه های خودرو شرکت بیمه آرمان، اذعان داشت که ممکن است تاریخ ساخت یک خودرو کمتر از ۱۵ سال باشد اما در حد یک خودروی اسقاطی باشد و این آسیب شناسی ها و ارزیابی ریسک انجام نشده که بدانیم این خودرو ها چه تاثیری در میزان خسارت دارند.

به گفته فلاحی، بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه می توانند به این موضوع ورود کنند و آسیب شناسی انجام دهند و مقالات و گزارش هایی تهیه شود که برای بیمه مرکزی هم یک نقشه راه باشد تا بتواند با استناد به این مقالات در نرخ ها تجدید نظر کند.

وی، تاکید کرد که هر وسیله نقلیه زمینی موتوری باید بیمه شخص ثالث شود و اگر شرکت های بیمه خصوصی آن را بیمه نکنند، شرکت بیمه ایران که دولتی است مکلف است که آن را بیمه کند و در هرصورت این ریسک از صنعت بیمه خارج نمی شود و در همان چرخه باقی می ماند./فراسو نیوز

مهدی قمصریان تاکید کرد: تمام دارندگان خودروهای عمومی و شخصی که قصد عزیمت به کشور عراق را دارند، ضروری است پوشش های…

بیمه آسیا در پنج ماه نخست امسال با تولید بیش از 42.5 هزار میلیارد ریال حق بیمه توانست سهم خود را در بازار شرکت های…#‌اخبار منبع: اکونا پرس

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

بیشتر...