قاب کودکانه امام رضایی بچه ها برای رسیدن به خواسته هاشون از هیچ فرصت ساده ای نمیگذرن مخصوصا اگر توی

قاب کودکانه امام رضایی بچه ها برای رسیدن به خواسته هاشون از هیچ فرصت ساده ای نمیگذرن مخصوصا اگر توی
#‌قاب_کودکانه_امام_رضایی

بچه‌ها برای رسیدن به خواسته‌هاشون
از هیچ فرصت ساده‌ای نمیگذرن
مخصوصا اگه توی حرم باشن و
مهربونی مامان باباها بیشتر باشه...

?فاطمه هاشم زاده

#‌حرم #‌حرم_امام_رضا #‌زیارت #‌پدر #‌بچه #‌کودک #‌صفحه_کودکانه_رضوی
#‌کودکانه_رضوی #‌مهربانی #‌مادر #‌مشهد
#‌haram #‌koodakane_razavi #‌koodak #‌kids #‌mashhad

صفحه کودکانه رضوی?
@‌koodakane_razavi

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط