|
۱ هفته پیش
حواشی هنرمندان

واکنش مجری تلویزیون به سخنان جهانگیری: مردم فشارها را شاید تحمل کنند اما اینکه برخی مسئولین خود را

واکنش مجری تلویزیون به سخنان جهانگیری: مردم فشارها را شاید تحمل کنند اما اینکه برخی مسئولین خود را
واکنش مجری تلویزیون به سخنان جهانگیری: مردم فشارها را شاید تحمل کنند اما اینکه برخی مسئولین خود را به تجاهل بزنند و جوری رفتار کنند که انگار از وضعیت اقتصادی مردم خبر ندارند واقعا آزاردهنده است

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط