.خطیب زاده: مسائل فنی مربوط به آزادسازی منابع مالی ایران در عراق در حال رفع شدن است سخنگوی وزارت امو

.خطیب زاده: مسائل فنی مربوط به آزادسازی منابع مالی ایران در عراق در حال رفع شدن است سخنگوی وزارت امو
.
⭕️خطیب‌زاده: مسائل فنی مربوط به آزادسازی منابع مالی #‌ایران در عراق در حال رفع شدن است
.
🔸سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آزادسازی منابع ایران در عراق، گفت:
.
🔹اینها منابع ماست و این گفت‌وگوها برای امروز و دیروز نیست، بسیاری از اینها در مسیر نهایی سازی است و مسیر خود را طی می‌کند، اینها به عنوان تعهدات قطعی دولت عراق است و هیچ وقت دولت عراق استنکاف نکرده، لذا برخی مسائل فنی بوده که در حال رفع شدن است.
.
.
#‌باشگاه_خبرنگاران_جوان

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط