علی مویدی،رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در مبارزه با قاچاق کالا و مشخصا قاچاق سیگار با
2 روز پیش
3 بازدید

علی مویدی،رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در مبارزه با قاچاق کالا و مشخصا قاچاق سیگار با

علی مویدی،رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
در مبارزه با قاچاق کالا و مشخصا قاچاق سیگار باید به سراغ محو علل و زمینه های بروز قاچاق رفت، صرف مبارزه و تمرکز در سطح عرضه مارا به هدف مطلوب نخواهد رساند، ستاد در فرآیند مقابله، مبارزه در بدو ورود را اولویت خود میداند.


مطالب مرتبط