‌ ‌ ‌ ⭕ وقتی که تکنولوژی تمام هدفش راحت تر کردن زندگی برای تمام اقشار جامعه است! ‌ ‌ ===============
۱ هفته پیش
2 بازدید

‌ ‌ ‌ ⭕ وقتی که تکنولوژی تمام هدفش راحت تر کردن زندگی برای تمام اقشار جامعه است! ‌ ‌ ===============

‌ ‌ ‌
⭕ وقتی که تکنولوژی تمام هدفش راحت تر کردن زندگی برای تمام اقشار جامعه است!


=======================
#‌تکنولوژی #‌نابینا #‌نابینایان


مطالب مرتبط