ماجرای این روزهای بورس و شاخصی که همچنان نزولی است چند روزیست که نماگر بورس دوباره نزولی شده و حالا

ماجرای این روزهای بورس و شاخصی که همچنان نزولی است چند روزیست که نماگر بورس دوباره نزولی شده و حالا
ماجرای این روزهای #‌بورس و شاخصی که همچنان #‌نزولی است

چند روزیست که #‌نماگر_بورس دوباره نزولی شده و حالا کانال یک میلیون و دویست هزار را هم از دست داده و #‌سهام_داران را #‌نگران کرده است
#‌شاخص
#‌سهام
@‌iribnews.ir

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط