به گفته مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی حجم تردد در جاده های کشور بسیار کم شده است.iribnews.ir
۱ هفته پیش
2 بازدید

به گفته مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی حجم تردد در جاده های کشور بسیار کم شده است.iribnews.ir

به گفته مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی حجم تردد در جاده های کشور بسیار کم شده است.

🌐 iribnews.ir
@‌iribnews.ir


مطالب مرتبط