در واکنش به شایعات ایجاد شده گفت:.همخوانی کارگردانان در دنیا مرسوم است خبرهای منتشر شده در مورد کار
۱ هفته پیش
5 بازدید

در واکنش به شایعات ایجاد شده گفت:.همخوانی کارگردانان در دنیا مرسوم است خبرهای منتشر شده در مورد کار

در واکنش به شایعات ایجاد شده گفت:
.
🔺همخوانی کارگردانان در دنیا مرسوم است
🔺خبرهای منتشر شده در مورد کار درست نیست
🔺کار ما تقلید از کلیپ یا خواننده خاصی نیست
🔺کار ما برای ایران است
🔺کارهای ارزشی را بخاطر اعتقاداتی که بهش پایبندیم می سازیم


مطالب مرتبط