.محسن مدهنی، عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران در اندیمشک دستفروشی می کند.او در این ویدئو از مسئولان شهرد
1 روز پیش
10 بازدید

.محسن مدهنی، عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران در اندیمشک دستفروشی می کند.او در این ویدئو از مسئولان شهرد

.
محسن مدهنی، عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران در اندیمشک دستفروشی می کند. او در این ویدئو از مسئولان شهرداری می خواهد به وی اجازه دهند تا با دستفروشی در گوشه خیابان کسب درآمد داشته باشد.
.
@‌bartarinha_news
.
#‌خبر #‌حاشیه #‌ورزشی #‌کشتی_فرنگی #‌شهرداری #‌دستفروش #‌اندیمشک


مطالب مرتبط