دهان شویه موثر تر از الکل به گزارش خبرگزاری رسمی یورو نیوز در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ پژوهشگران در موسسه ت
دیروز
3 بازدید

دهان شویه موثر تر از الکل به گزارش خبرگزاری رسمی یورو نیوز در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ پژوهشگران در موسسه ت

دهان شویه موثر تر از الکل

به گزارش خبرگزاری رسمی یورو نیوز در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ پژوهشگران در موسسه تحقیقاتی کالج پزشکی پن ایالت پنسیلوانیا در آمریکا دریافته‌اند که استفاده از دهان‌شویه‌در از بین بردن ویروس کرونا موثر است.
@‌Misswakeiran
طبق این پژوهش استفاده به مدت فقط ۳۰ ثانیه از #‌دهانشویه های استاندارد تا ۹۹.۹۹ درصد ویروس کرونا را از بین خواهد برد.
@‌Misswakeiran
همچنین پژوهشگران پی بردند افرادی که آزمایش کرونای آنان مثبت شده است میتوانند با استفاده از دهانشویه امکان انتقال ویروس کرونا را به اطرفیان خود تا ۵۰ درصد کاهش دهند.
@‌Misswakeiran
با توجه به اینکه مهم ترین راه انتقال کرونا از مسیر دهان و بینی میباشد نتایج این آزمایش گامی بزرگ در جهت مبارزه و کنترل ویروس کرونا است.


مطالب مرتبط