|
1 ماه پیش
amir

تو با پیشانی پاک نجیبِ خویش، که از آن سویِ گندم زار، طلوع با شکوهش خوش تر از صد تاج خورشید است تو با

تو با پیشانی پاک نجیبِ خویش، که از آن سویِ گندم زار، طلوع با شکوهش خوش تر از صد تاج خورشید است تو با
تو با پیشانی پاک نجیبِ خویش،
که از آن سویِ گندم‌زار،
طلوع با شکوهش خوش‌تر از صد تاج خورشید است؛
تو با آن گونه‌های سوخته از آفتابِ دشت،
تو با آن چهرۀ افروخته از آتش غیرت،
ـ که در چشمان من والاتر از صد جام جمشید است
#‌شیراز
#‌کیک
#‌کیک_خانگی
#‌کیک_تولد
#‌کیک_شکلاتی

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط