.جودوی ایران رفع تعلیق شد دادگاه حکمیت ورزش پس از تمدید چندباره پرونده شکایت فدراسیون جودو ایران، سر

.جودوی ایران رفع تعلیق شد دادگاه حکمیت ورزش پس از تمدید چندباره پرونده شکایت فدراسیون جودو ایران، سر
.
🔸️جودوی ایران رفع تعلیق شد
.
🔹️ دادگاه حکمیت ورزش پس از تمدید چندباره پرونده شکایت فدراسیون جودو ایران، سرانجام رای رفع تعلیق جودوی ایران را صادر کرد.
.
.
#‌باشگاه_خبرنگاران_جوان

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط