فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت:�با دستگیری فرد شرور ، ۸۷ میلیون تومان چک پول تقلبی در پردیس کشف ش
5 روز پیش
11 بازدید

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت:�با دستگیری فرد شرور ، ۸۷ میلیون تومان چک پول تقلبی در پردیس کشف ش

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت:�با دستگیری فرد شرور ، ۸۷ میلیون تومان چک پول تقلبی در پردیس کشف شد.
🌐 iribnews.ir
@‌iribnews.ir


مطالب مرتبط