‌ سخنگوی وزارت خارجه: شهادت سربازان و سپاهیان ایران را در سوریه تایید نمی‌کنم.رژیم اشغالگر قدس می‌دا
5 روز پیش
3 بازدید

‌ سخنگوی وزارت خارجه: شهادت سربازان و سپاهیان ایران را در سوریه تایید نمی‌کنم.رژیم اشغالگر قدس می‌دا


سخنگوی وزارت خارجه: شهادت سربازان و سپاهیان ایران را در سوریه تایید نمی‌کنم. رژیم اشغالگر قدس می‌داند فصل بزن دررویی خیلی وقت است تمام شده و با احتیاط حرکت می‌کند. حضور ایران در سوریه مستشاری است و اگر کسی در این حضور خللی ایجاد کند پاسخ کوبنده‌ای می‌گیرد.
مطالب مرتبط