متاسفانه چنگیز جلیلوند به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت، روحش شاد و یادش گرامی
2 روز پیش
5 بازدید

متاسفانه چنگیز جلیلوند به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت، روحش شاد و یادش گرامی

متاسفانه چنگیز جلیلوند به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت، روحش شاد و یادش گرامی


مطالب مرتبط

.تصدقتان reza rashidpour