|
1 ماه پیش
خبرگزاری ایرنا

دادگاه حکمیت ورزش پس از سه بار تعویق برای اعلام رای پرونده شکایت فدراسیون جودو ایران، در نهایت رای

دادگاه حکمیت ورزش پس از سه بار تعویق برای اعلام رای پرونده شکایت فدراسیون جودو ایران، در نهایت رای
📝‌‌

دادگاه حکمیت ورزش پس از سه بار تعویق برای اعلام رای پرونده شکایت فدراسیون جودو ایران، در نهایت رای به نفع ایران صادر کرد و تعلیق را رفع کرد.

#‌ایرنا #‌ایرنا۲۴
#‌ورزش #‌جودو #‌دادگاه # تعلیق #‌فدراسیون_جودو #‌ایران #‌شکایت

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط